Snabbladdare – lärdomar och trender från världen

Creative commons license

Snabbladdning behövs, som en del i en laddinfrastruktur.
Snabbladdare har blivit använda några år i världen. Det börjar bli möjligt att göra sammanställning av lärdomar.
The International Council on Clean Transportation (ICCT) har därför gjort en litteratursammanställning som heter “Lessons learned on early electric vehicle fast-charging deployments” (pdf, 55 sidor).
De har också sammanställt trender och prognoser om framtida utveckling av snabbladdare.
Lärdom 1:Antal snabbladdare som behövs skiljer mellan länder
Det beror på ett antal faktorer:

  • Hur många fordon som kan snabbladdas som kommer att finnas.
  • Hur lång kommer elräckvidden vara.
  • Hur är tillgängligheten för hemmaladdning, arbetsplatsladdning och annan publika laddning.

Lärdom 2:Marknader med fler elbilar har färre snabbladdare per elbil
Snabbladdpunkter som finns per såld elbil är lägre på marknader som har många elbilar. De verkar också som användning per snabbladdpunkt är större på de mogna marknaderna.
Lärdom 3: Osäkerhet hur många snabbladdare som kommer behövas, men trenden är att i början behövs fler per elbil
I början när marknaden startar behövs fler snabbladdarpunkter per elbil. De behövs för att t ex möjliggöra långfärder med lagom långt mellan snabbladdarpunkter.
När marknaden för elbilar växer och elräckvidden ökar verkar de flesta studier tyda på att det behövs färre snabbladdpunkter/elbil.
I början verkar det behövas ca 1 snabbladdarpunkter per (mindre än) 100 elbilar, men när antal elbilar och elräckvidden ökar så verkar många studier visa på att det behövs ca 1 snabbladdpunkter/(upp till) 700 elbilar.
ICCT gör då tolkningen om elbilsmarknaden växer med 40 gånger så behöver bara antal snabbladdarpunkter växa ca tre gånger.
De skriver dock att det kommer skilja mellan länder. En viktig faktor om det finns möjlighet att hemmaladda och/eller arbetsplatsladda.
Lärdom 4: Stor utnyttjandegrad för snabbladdare nära boende som ej har hemmaladdning
En trend verkar vara att det finns fler användare som utnyttjar snabbladdare nära där de bor. De har ofta ej bra tillgång till hemmaladdning. Den trenden finns främst i större städer.
En möjlighet att hjälpa de användarna är att bygga större snabbladdpunktsstationer.
Lärdom 5: Snabbladdning längs med motorvägar viktigt, men utnyttjandegrad är lägre
Snabbladdning längs med motorvägar är viktigt för att öka efterfrågan på elbilar. Det verkar dock att än så länge har de lägre utnyttjandegrad än de snabbladdare som finns nära städer.
Snabbladdare längs med motorvägar har därför enligt ICCT större behov av statligt stöd i början.
Lärdom 6: En prisnivå för snabbladdning behövs som ger ca kostnad för bilägare som bensin/mil 
Snabbladdare nära städer har ofta bättre utnyttjandegrad och har därför enklare att gå med vinst.
ICCT har gjort en sammanställning av prisnivåer för snabbladdning i olika delar av världen.
Deras slutsats verkar vara att en prisnivå som gör att snabbladdning kostar ungefär lika mycket per km som bensin per kilometer behövs. Det innebär att snabbladningspris kommer behöva anpassa sig till prisnivån för bensin i just det landet. Det innebär också att för stor utbyggnad kan ge för låg utnyttjandegrad och ingen vinst.
Lärdom 7: Bättre prognoser för antal elbilar och deras laddbehöv behövs för att planera för snabbladdare
ICCT anser att den viktigaste faktorn för att bedöma behov av antal snabbladdare är hur många elbilar som kommer finnas. Därför finns det ett behov detaljerade och kontinuerligt uppdaterade prognoser för att göra bedömning av behov.
Det måste också kompletteras med vilket behov av laddning som elbilar kommer ha. En viktig faktor är vilken elräckvidd de kommer ha.
Lärdom 8: Framtidssäkra vid utbyggnad av snabbladdning
ICCT önskar att vid installation av snabbladdare att vi tittar på behov minst 10-20 år framåt, så att vi gör uppgradering av nätkapacitet för de behov så långt fram.
Ett exempel är att förbereda för 350 kW längs med motorvägar. Även om vi just nu enbart använder 50 kW.
Trend 1: 50 kW har varit standard sen introduktionen av elbilar 2010, men nu planeras för 150-350 kW
En tydlig trend omkring i världen är att snabbladdarnät med laddeffekt mellan 150 till 350 kW planeras. En anledning varför är att elbilar kommer ha större batterier, som då klarar större laddeffekter.
Trend 2:Biltillverkarna blir mer och mer aktiva att bygga ut snabbladdarnät
Flera av de snabbladdarnät som planeras är delvis finansierade och planerade av biltillverkarna.
Trend 3: Skalan på de snabbladdarnät som byggs ut är mycket större än de tidiga försöken
Egna kommentar
Rapporten är ett försök att sammanställa litteraturen inom området. Den är lättläst.
Nu har jag fokuserat på slutsatser, men det finns mer tydliga argument varför de drar en del slutsatser i rapporten.
Jag skulle gärna veta mer om hur snabbladdning utvecklas i Kina. Mycket av litteraturen är från USA och Europa. Framtiden för elbilar beror ju mest på Kina. Därför skulle det vara extra intressant med lärdomar/trender därifrån.
ICCT har också gjort en sammanställning av kostnader för uppgraderingen av nätet för många snabbladdare. Den var dock svår att sammanställa. Skillnaderna var väldigt lokala. De skriver också om strategier för att hantera och minska kostnaderna för uppgradering.