Arkiv / Fordon

Pilot elvägar i Sverige

Creative commons license

Regeringen: En pilotsträcka för elvägar i nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029
skrivet av Magnus Karlström
Regeringen har beslutat om en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029[1]. Planen är på ca 700 miljarder SEK och löper tio år.
Järnvägens drift och underhåll är på 125 miljarder SEK och de utpekade investeringsobjekten för järnväg är 148 miljarder SEk.
Drift och underhåll av vägar får 164 miljarder SEK.
Regeringen har också avsatt totalt 12 miljarder kronor under planperioden till stadsmiljöavtalen. Det innebär att staten medfinansierar kommunala och regionala investeringar i infrastruktur för kollektivtrafik och cykel.
I planen ingår också en pilotsträcka för elvägar. Infrastrukturminister Tomas Eneroth nämnde det under presskonferensen.
Han börjar prata om elvägar 17:20, se filmen från presskonferensen [1].
Infrastrukturminister säger att Sverige är världsledande på elvägar. 
En pilot definieras i Trafikverkets “Nationell färdplan för elvägar” som
“Syftet med en elvägspilot är att lyfta tekniken till TRL 7. Det omfattar inte bara att tekniken verifieras och demonstreras utan att hela elvägssystemet med kringtjänster, betal- och accessystem med mera demonstreras. Bedömningen är att det kan göras i ett första steg genom att projektera elväg på ett antal alternativa sträckor. Sträckorna bör vara minst 20-30 km långa och tungt trafikerade. Flera olika presumtiva sträckor är identifierade men ytterligare inventering är nödvändig. “ [2]. 
Scania skrev två tweets om förslaget om pilot för elväg:
“I nationell plan för infrastruktur satsar regeringen på en stor pilot för #elväg. Bra tycker vi! Vi vill att Sverige ska vara en permanent världsutställning för fossilfria transporter och detta är en viktig pusselbit!”
“När man kan stanna och ladda ofta, som bussar och distributionsbilar i stan kan, funkar batteridrift bra. Ska man köra längre är många eller långa laddstopp inte bra. Att ladda medan man kör, exempelvis via #elväg, sparar batterier och minskar belastning på elnät – bra lösning!” 
[1] Regeringens plan för infrastrukturen – så bygger vi Sverige starkt och hållbart. 4 juni 2018. länk 
[2] Nationell färdplan för elvägar. Trafikverket. 2017. länk