SPEEDING-UP EUROPEAN ELECTRO-MOBILITY och IEA Global EV Outlook 2018

Creative commons license

Hälften av alla sålda personbilar i EU bör 2030 vara eldrivna. Det krävs om vi ska nå EU:s klimatmål. Eldrivna bilar är elbilar, laddhybrider och bränslecellsbilar.
50 procents försäljning går att uppnå enligt en rapport från Dr. Per Kågeson och Professor Christian Berggren.
Det krävs dock styrmedel.
Ett av deras huvudförslag är att EU bör införa ett obligatoriskt Zero Emission Vehicle mandate, som t ex Kalifornien har.
Ett kvotsystem behövs för att skynda på utvecklingen. Deras bedömningen är att ett kvotsystem kan minska övergången till allmän eldrift med ca 10 år [2]. Fördelen med ett kvotsystem är att det tar bort osäkerheten inför investeringar [2].
Det räcker inte med internalisera alla kostnader i priserna på drivmedel och el och komplettera med tillfälliga incitament för påskyndad marknadsintroduktion.
Kvotsystemet bör senast införas 2025 i EU och bör över tid ha en stigande kvot. Samt det bör vara möjligt att sälja kvoter mellan bilföretag.
Kvotsystemet bör vara konstruerat så att laddhybrider räknas som 0,5 elbilar i kvotsystemet [2].
De gör bedömningen att bränslecellsbilar inte kommer spela lika stor roll som elbilar till 2030. Anledningarna är att:
bränslecellsbilar inte når TCO-parity med ICEV förrän ca 10 år efter BEV.
2,5-3 ggr högre elåtgång jämfört med BEV (räknat från nät till hjul) när vätgas framställs genom elektrolys.
Mycket höga infrastrukturkostnader
Det finns flera utmaningar med att nå målet 50 procent. I rapporten gör författarna analyser av batteri och fordonsproduktion, Total-cost-of-ownership, tillgång till kritiska material, produktion och distribution av el och lämplig styrmedelsdesign.
Alla utmaningarna är möjliga att hantera [1,2].
Rapporten innehåller en sammanställning av befintlig litteratur och är baserad på intervjuer med sakkunniga.
[1] Speeding up European Electro-Mobility. Christian Berggren and Per Kågeson. 2017. länk (82 sidor lång rapport).
[2] Powerpoint presentation på svenska om rapporten. Finns att ladda hem här.
Global EV Outlook 2018
skrivet av Magnus Karlström
IEA (International Energy Agency) har släppt sin analys av statusen för eldrivna fordon dvs elbilar, laddhybrid och bränslecellsbilar [1].
Ni kan ladda hem rapporten här (141 sidor, ni måste tyvärr registrera er).
Den innehåller analyser av försäljning av olika sorters fordon, laddstationer, batteripriser, batteriproduktion, TCO samt mycket annat.
Rapporten har blivit granskad av många internationella experter.
Ladda gärna hem rapporten.
Antal eldrivna fordon ökar
Ca 1 miljon eldrivna fordon sålda 2017.
Ökning med ca 54% i jämförelse med 2016.
Det finns ca 3 miljoner eldrivna fordon på vägarna.
IEA bedömer att det numera finns ca 370 000 eldrivna bussar globalt [4].
Ökningen av laddbara bilar beror på styrmedel och fallande batteripriser
IEA bedömer att det finns två huvudorsaker till den ökade marknadsandelen.
Den första är styrmedel som inköpsstöd, emissionszoner, hårda bränsleförbrukningskrav och kvotsystem.
Det andra är fallande batteripriser och förbättrad prestanda för batterier.
Det behövs fortfarande utveckling av batterier
IEA bedömer att det fortfarande krävs förbättring av batterier. En av orsakerna är för att hantera tillgången till råvaror som kobolt, litium och nickel.
De lyfter speciellt fram riskerna med kobolt. IEA förespråkar också mer arbete för att förbättra hållbarheten vid brytning av råvarorna.
Kostnaderna och prestandan bör förbättras mer för batterier. Det är möjligt att uppnå med förbättrad kemi och ökad produktion.
Det är ett fåtal länder som har stor marknadsandel av nybilsförsäljning
De nordiska länder ligger i topp 2017.
Norge hade 39 procent nybilsförsäljning av eldrivna personbilar.
Island hade 12 procent.
Sverige hade 6 procent.
Det är få länder som har en signifikant marknadsandel.
Laddinfrastrukturen ökar globalt
Det finns ca 3 miljoner privata laddare globalt. De publika laddarna är ca 430 000 varav ca 25 procent är snabbladdare.
IEA har gjort två scenarios för försäljningsutvecklingen
Försäljningen kommer fortsätta öka i de två scenarios som IEA arbetar med.
I IEA:s New Policies Scenario kommer det rulla 125 miljoner eldrivna fordon 2030 i världen. Det är ett scenario där nuvarande och planerade styrmedel inkluderas.
De har också gjort ett scenario de kallar EV30@30, som innehåller ännu mer styrmedel för att uppnå mer ambitiösa mål. Då kommer det rulla 220 miljoner eldrivna fordon 2030 globalt.
[3] The IEA Global Electric Vehicle (EV) Outlook 2018. länk
[4] Strong policy and falling battery costs drive another record year for electric cars. IEA. länk