Arkiv / Samhälle

Automotive Strategy seminar

Creative commons license

Igår gick Automotive Strategy Seminar av stapeln i Nacka utanför Stockholm, seminariet arrangeras av Fordonskomponentgruppen (FKG) som är branschorganisationen för de skandinaviska leverantörerna till fordonsindustrin. Fokus på seminariet var som namnet antyder strategiska frågor som fordonsindustrin står inför på kort och lång sikt. Seminariet är riktat mot leverantörer men innehöll även många delar av allmänintresse för alla oss som är intresserade av fordonssektorn.
I följande nyhetsbrev har jag i sann OmEV anda valt ett axplock från några av de presentationerna som berörde elektrifierade fordon, även om många andra intressanta ämnen togs upp under seminariet. En del av presentationerna kommer att läggas upp på FKG hemsida om ni vill veta mer [1].
Peter Carlsson – NorthVolt
Peter inledde men en uppdatering av Northvolts framsteg under 2017. Bland annat om hur de har skapat ett affärsområde inom batterisystem. Första kunden är ett företag inom gruvsektorn som vill elektrifiera maskiner med batteripack på upp till 350kWh. Northvolt har numera närmare 100 personer anställda men har svårt att hitta rätt teknisk kompentens i Sverige. Peter berättade vidare att miljöansökan nu är inlämnad för både fabrikerna i Västerås (+500 sidor) och Skellefteå (+900 sidor), eventuella överklagan på miljötillståndet är en av de största riskerna med hela projektet.
Northvolt har gjort en omfattande strategisk analys av utvecklingen inom fordonssektorn framöver. Bland annat tryckte Peter på ett allt starkare momentum för elektrifiering där bland annat större elektrisk modellflora, hårdare lagkrav och fallande andrahandsvärde för främst dieselbilar samverkar för att ställa om konsumenternas köpbeteende mot elektriska drivlinor. Efterfrågan kommer därmed inte att vara den stora flaskhalsen, problemen ligger i utbudet av batterier och dess byggstenar. Redan idag har det skett enskilda prishöjningar av batterier (första gången någonsin). Framförallt små spelare kommer att drabbas då de stora batteriföretagen prioriterar stora kunder. Även om batterier blir allt mer strategiskt viktigt för biltillverkarna kommer de allra flesta att använda sig av underleverantörer (t ex Northvolt) för själva produktionen av batterier, de kommer dock att bedriva egen batteriforskning. Detta då biltillverkarna kommer behöva göra andra stora investeringar i den stundande omställningen mot elektrifiering (drivlinor etc.), samt inom autonoma-och delade fordon.
Benny Guttman – Roland Berger
Konsultfirman Roland Berger presenterade resultatet av två rapporter; Global Automotive Supplier Study [2] och Automotive Disruption Radar [3]. Det bra för underleverantörerna inom fordonsindustrin globalt. En intressant datapunkt är att marginaler faller för leverantörer av drivlinor, vilket delvis kan förklaras av ökade andelar elbilar. Högst marginaler har däckleverantörerna. Det finns fyra megatrender i fordonsindustrin att hålla koll på ”MADE”: Mobilitet, Autonomt, Digitalisering och Elektrifiering. I [3] har Roland Berger gjort en ranking av 13 länder beroende på hur redo ett land är för framtidens mobilitet. I denna ranking placerar sig Sverige som nr 5. Efter Kina, Singapore, Sydkorea och Nederländerna.
Nils-Gunnar Vågstedt – Scania
Det finns fyra stora utmaningar relaterat till fordonssektorn: trängsel, utsläpp, energisäkerhet och klimatförändringarna. Elektrifiering löser inte allt, t ex inte trängsel. En intressant datapunkt från VW familjen är att Scania och MAN står för 2% av fordonen men hela 50% av CO2 utsläppen inom familjen. Nils-Gunnar poängterade vikten av totalkostnad (TCO), som redan idag kan vara lägre för elektrifierade tunga fordon i vissa applikationer. I en lågmarginalbransch som Scanias kunder opererar i är kostnadsbesparingar en kritisk konkurrensfaktor. Elektrifiering innebär utmaningar för Scania och andra då helelektriska drivlinor minskar servicebehovet med cirka 80%, därmed risk för minskad intäkt på eftermarknaden. Tips: Magnus gjorde en podcast med Nils-Gunnar för några månader sedan [4].
Egen kommentar
Ett väldigt intressant seminarium, uppskattade vikten på de stora strategiska frågorna. De flesta verkade eniga om att vi befinner oss i början av en stor våg av förändring för fordonsindustrin. Där elektrifiering är en del. Digitaliseringen, delning och autonoma system har dock potential att vara lika disruptiva för fordonsindustrin. Sverige verkar vara hyfsat rustat för denna transformation, även om vi kan lära av flera asiatiska länder. Kul att få höra en uppdatering från Northvolt. Intressant men också delvis skrämmande att få en inblick i ”kriget” som pågår bakom kulisserna i batteribranschen. Den mest chockerande nyheten för mig var att batteripriser nu i vissa enskilda fall har börjat gå upp. Fallande batteripriser har närmast känts som en naturlag de senaste åren. Skulle denna trend vända innebär det enorma konsekvenser, inte minst för försäljningsprognoser av elbilar, vilket hittills har byggt på konstant fallande batteripriser. 
Referenser
[1]  www.fkg.se
[2] GLOBAL AUTOMOTIVE SUPPLIER STUDY 2018. Roland Berger. länk
[3] AUTOMOTIVE DISRUPTION RADAR 3. Roland Berger. länk
[4] FORSKNINGSBEHOV E-MOBILITY. Intervju med Nils-Gunnar Vågstedt (Scania). OmEV avsnitt nr 21. länk