Arkiv / Samhälle

Rapport om Kalifornien som förgångstat

Creative commons license

skrivet av Jens Hagman (KTH)
Kalifornien ses ofta som en av de mest progressiva regionerna i världen; förutom en blomstrande tekniksektor har delstaten en lång historia av progressiva politiska beslut med syfte att minska miljöpåverkan från bland annat transportsektorn. I en intressant rapport skriven av 2030 Sekretariatet har man undersökt Kalifornien närmare, med fokus på vad Sverige kan lära av delstatens transportpolicy [1]. Rapporten är omfattande, jag har därför valt att göra ett axplock av intressanta aspekter i detta nyhetsbrev. Rapporten i sin helhet är väl värd att läsa.
Rapport: Kalifornien – Lärdomar från en förgångsstat
Sverige och Kalifornien har i mångt och mycket en gemensam agenda inom klimat, energi och transporter. Båda (del)stater strävar efter fossiloberoende, smart mobilitet, samt rätten att gå före; Kalifornien som en drivande delstat i förenta staterna och Sverige som en pådrivande miljönation inom EU. Andra likheter är att både Sverige och Kalifornien har en stark och diversifierad ekonomi samt långa geografiska avstånd. Kalifornien har dock ett signifikant högre bilägande per capita, ca 0,74 bilar per capita jämfört med ca 0,49 bilar per capita i Sverige. Kalifornien och Sverige har sedan 2006 ett samarbetsavtal avseende biogas samt för förnybar energi signerat år 2013.
CARB – ”The clean air agency”
En framstående organisation som lyfts upp i både rapporten och på seminariet är California Air Resource Board, vars uppdrag är att främja och skydda folkhälsan, välfärden och ekologiska resurser genom effektiv och ändamålsenlig minskning av luftföroreningar. CARB har spelat en historiskt viktig roll i minskning av hälsofarligt utsläpp från transportsektorn och var pionjärer i och med införandet av krav på försäljning av nollemissionsbilar, det så kallade ZEV mandatet. CARB har ett starkt mandat i Kalifornien och jobbar evidensbaserat med att ta fram policys som främjar renare transporter, där nollemissionsfordon specifikt har och fortsätter att premieras. CARB ska leda Kaliforniens arbete med att minska utsläppen av växthusgaser med 25% till 2020 och med 80% till 2050.
Lärdomar från Kalifornien
De fem viktigaste lärdomarna från Kalifornien enligt rapporten är:

  • Fördelningsprofil. En signifikant del av budgeten för renare transporter är öronmärkt till områden/individer som annars inte hade haft råd att byta till t ex elbil.
  • Marknadsbaserat. Kaliforniens hårda krav på fordonstillverkare att erbjuda nollemissionsbilar (ZEV) har också en marknadsdel, de tillverkare som har en högre andel ZEV:s kan sälja rättigheter till tillverkare med lägre andelar.
  • Dyrt för fuskare. Jämfört med EU har USA och Kalifornien signifikant högre bötesbelopp vid manipulering av utsläppskrav, där efterspelet till ”Dieselgate” är det tydligaste exemplet.
  • Tydlig ansvarsfördelning. Övergripande krav på sjunkande bränsleförbrukning ligger på federal nivå. Delstater med Kalifornien i spetsen kan dock införa egna regler för att gynna bilar med väldigt låga utsläpp. Städerna i Kalifornien har i sin tur visat vägen genom att bland annat kravställa nollemissionsbilar i offentlig upphandling.
  • Gynna delande. Bildelningsfiler (för bilpoolsbilar, bussar, bilar med fler än två passagerare) ger incitament till att öka transporteffektiviteten, detta har slagit väl ut i t ex Los Angeles. Kalifornien har även en palett med stöd till såväl storskaliga som småskaliga bilpoolsinitiativ.

Kommentar
Kalifornien har haft en beundransvärd förmåga att ha en ledarställning inom IT (Silicon Valley) och influera världen kulturellt (Hollywood). Det är kanske därför föga förvånande att Kalifornien även utmärker sig inom miljöområdet. Helt givet är det emellertid inte.
Jag spenderade ett år i norra Kalifornien 2004/2005 och slogs då av de enorma kontraster som livet i Kalifornien bjuder på. Superfruktsmoothies samsades med de flottigaste pizzorna; V8 SUVar levde sida vid sida med hybrider. Kontrasten består än idag. Inom flera områden är Kalifornien ett internationellt föredöme, inte minst CARB:s förmåga att skapa ett utbud av nollemissionsbilar. Samtidigt innebär den kaliforniska livsstilen att CO2 utsläppen per capita i Kalifornien är dubbelt så höga som i Sverige [2], [3].
Kontraster är kanske dock något vi får vänja oss vid framöver när Kina håller på att axla manteln som världenledande inom miljöteknik och främjande policies.
Referenser
[1] Kalifornien Lärdomar från en föregångsstat. länk (pdf)
[2] CO2 emissions (metric tons per capita). OECD.  länk
[3] Energy Resources for State, Local, and Tribal Governments. EPA. länk