Arkiv / Samhälle

The Masdar Report on Technologies for Future Smart City Transit

Creative commons license

Transportsystemet i världens städer har utmaningar, som t ex trängsel, luftföroreningar och olyckor. 
Det sker dock en snabb utveckling av teknologier, som kan mildra utmaningar. De är t ex eldrift, autonoma fordon, men också t ex maskinlärande och bättre sensorer. Det utvecklas samtidigt nya affärsmodeller och styrmedel.
Skiftena som pågår är sammanfattade och analyserade i en ny rapport, som heter The Masdar Report on Technologies for Future Smart City Transit, som går att ladda hem här (pdf).
Målgruppen för rapporten är beslutsfattare i städer. Rapporten är skriven av Masdar med hjälp av Bloomberg New Energy Finance. Masdar är ett statsägt bolag i Abu Dhabi, som sysslar med förnyelsebar energi. Masdar är kanske mest känt för att de utvecklar staden/stadsdelen Masdar City.
OmEV ska bevaka den internationella utvecklingen av fordon med eldrivlina. Den här rapporten har en mycket bredare frågeställning, men eldrivna fordon kommer också påverkas av alla de andra trenderna.
Normalt om ni ska följa utvecklingen av Smart Mobility, så bör ni nog följa Drive Swedens nyhetsbrev.
Jag tyckte den här rapporten gav en överblick av mycket som är på gång i transportsystemet och rekommenderar er att läsa den. Det finns mycket grafer och sammanställningar om trender och aktörer.
Rapporten innehåller en analys av status för teknologierna
De börjar med en genomgång av teknologierna elfordon, laddinfrastruktur, autonoma fordon, AI, Sensorer och IoT, avancerade kommunikationsnätverk och Blockchain. För varje teknologi gör de en analys av nuläge, ibland tar de med viktiga aktörer och trender. De diskuterar också svagheter och styrkor.
Affärsmodeller och styrmedel
Sen fortsätter de med affärsmodeller och styrmedel som t ex bildelning, bilpooler, cykelpooler, miljözoner och trängselavgifter. De går igenom vilka städer som gör vad, men också vilka de stora aktörerna är inom t ex bildelning.
Paketlösningar av teknologier, styrmedel och affärsmodeller
Efter det kommer till en intressant del där de kombinerar utvecklingen av olika teknologier, affärsmodeller och styrmedel till paket av lösningar. De är ju ofta en underskattad faktor att kombinationen av dessa tillsammans kan ge spännande helhetslösningar.
Olika paketlösningar till olika städer
Därefter försöker de sortera vilka paketlösningar som passar i olika städer och vilka som är viktigast att börja med. De sortera städer i tre kategorier:

  • Städer som har stor inkomst per capita och stor befolkningsdensitet
  • Städer som har stor inkomst per capita och mindre befolkningsdensitet
  • Städer som låg inkomst per capita

T ex så hävdar de att elbussar bör vara ett tidigt fokus i städer med hög befolkningsdensitet, men i städer med låg befolkningsdensitet är det inte lika viktigt.
Barriärer för införande av paketlösningar
De gör också en genomgång vilka barriärer är för att införa paketlösningarna. De är:

  • Olika grupper kommer vinna och förlora på förändringarna. Det kommer finnas motstånd.
  • Teknikförändringarna sker snabbt. Det finns risker att tidiga investeringar ej blir utnyttjade. Det finns också en risk med att många förändringar kommer ske med hjälp av mindre företag och städer är inte vana att jobba så mycket med den gruppen av aktörer.
  • Cybersäkerhet och data integritetsfrågor.
  • Balansera styrmedel och regleringar. Förändringar sker snabbt och om regleringar är för hårda kan de begränsa användningen mycket. Om de inte reglerar alls kan utvecklingen ske i en icke-önskvärd riktning.
  • Att få igång projekt där de lösningar testas.
  • Att få ihop partnersamarbeten mellan olika aktörer.

Städers möjligheter att reglera och utveckla transporter i städer
De tar upp en intressant detalj. Städer som också är länder som t ex Singapore har en stor fördel. Singapore behöver inte anpassa sig till regelverk som är på landsnivå eller till och med överstatlig nivå som t ex EU:s regelverk.
En stad i EU måste båda anpassa sig till sitt land och EU.
Förändringar kräver antagligen partnerskap med privata företag. Många av de projekt som pågår i världen är just sådana. I rapporten finns en genomgång av olika typer av partnerskap.
De har också en oerhört intressant tabell 32 där de går igenom nya sätt att ha mer effektiva styrmedel för t ex parkering med hjälp av de nya teknologierna. Städer kommer kunna bli mer pricksäkra med sina verktyg med beskattning och annat för att få de effekterna de vill ha.
Finansiering
Slutligen har de med ett kapitel om sätt för städerna att finansiera förändringarna. De slutar med vilka förändringar som kan påverka vilka skatteintäkter en stad har.
Egen kommentar
Lärorik rapport, som är presenterad på ett översiktligt sätt.
Har svårt att bedöma om de ger en rimlig beskrivning av de olika teknologierna. Kan inte tillräckligt mycket om t ex AI.
Gillade att de paketerade ihop teknologier, affärsmodeller och styrmedel i paketlösningar.
Ni som vill hålla en presentation om vad som händer inom transportsystemet kan hitta många förklarande grafer i den här rapporten.
Ha en fin helg!