Arkiv / Fordon

AB Volvo säljer ellastbilar, Scania och Northvolt samarbete, GREAT enkät samt kort om Davos

Creative commons license

Det händer mycket.
Jag hade egentligen tänkt skriva om World Economic Forum, som har varit Davos. De har sänt live i några dagar.
Ni får kortversionen om Davos. Världen ser ut att få stor tillväxt och handel 2018 och 2019. Men på sikt ser det sämre ut. T ex IMF ber världens regeringar att göra reformer nu. Det finns problem som låg produktivitet, för många äldre i många ekonomier, stora tekniska förändringar som kräver stora utbildningsinsatser, samt risker för handelskrig. Det finns också problem med att tillväxten inte sprids tillräckligt utan det främst är några få grupper som gynnas.
Många VD:ar i de stora företagen håller med om att världsekonomin ser stark ut, men de är också oroliga på sikt.
När det gäller vilka risker världen står inför är det numera miljörisker och cyberrisker, som dominerar på medellång sikt. 1000 internationell experter har fått tycka till i The Global Risk Rapport. Geopolitiska problem kommer troligtvis öka.
Ni kan se en graf över vilka risker som finns och hur de rankar i kategorierna trolighet och storlek på problem här. De har gjort den här studien flera år. Miljöriskerna har ökat i betydelse.
Nu åter till nyheter inom elfordon.
AB Volvo börjar sälja ellastbilar 2019.
Scania och Northvolt inleder samarbete för fordonselektrifiering
Samt EU-projektet GREAT ber er fylla i en enkät om ert mobilitetsbehov.
Mer om dessa nyheter och önskemål längre ner.
Angående om diskussionen om biogasbussar och elbussar som vi haft, så tipsade Anders Nordelöf (Chalmers) om en LCA-studie han har varit med och gjort som jämför bussar med olika grad av elektrifiering och hybridiserade kombinationer av diesel, HVO och biogas för ElectriCity-linjen i Göteborg. Ni kan ladda hem rapporten här, samt läsa sammanfattningen.
Volvo Lastvagnar börjar sälja eldrivna medeltunga lastbilar 2019
AB Volvos pressmeddelande:
“Under 2019 kommer Volvo Lastvagnar att börja sälja eldrivna medeltunga lastbilar i Europa, och de första enheterna ska tas i bruk redan i år i samarbete med ett få utvalda referenskunder.”
”Vår teknik och kompetens inom elektromobilitet bygger på beprövade kommersiella lösningar som redan används i Volvos eldrivna bussar och lösningar som lanserades i Volvos hybridlastbilar redan 2010. Själva fordonen utgör endast en del av det som behövs för att genomföra storskalig elektrifiering”, säger Jonas Odermalm, ansvarig för produktstrategi inom medeltunga fordon vid Volvo Lastvagnar.
Volvo Lastvagnars vd, Claes Nilsson, avslutar.
”Vi betraktar full elektrifiering för stadsdistribution som det första steget. Samtidigt arbetar vi också med att elektrifiera andra typer av transportområden. Det här är bara början”, säger Claes Nilsson.
[1] Volvo Lastvagnar börjar sälja eldrivna lastbilar 2019. 23 januari 2018. Pressmeddelande. länk
[2] Volvos ellastbil – så lång räckvidd får den. Ny Teknik. 25 januari 2018. länk
Scania och Northvolt inleder samarbete för fordonselektrifiering
“Scania och Northvolt har tecknat avtal om att utveckla och kommersialisera battericellsteknik för tunga fordon. Scania tillkännager idag en investering på 10 miljoner euro i samarbetet för att främja utvecklingen av battericeller och stödja etableringen av Northvolts demonstrations- och utvecklingscenter.
Fordonselektrifieringen går snabbt och erbjuder en effektiv väg mot mer hållbara transporter. För tunga lastbilar och bussar krävs emellertid fortsatt utveckling när det gäller laddinfrastruktur liksom mer robusta, kostnadseffektiva och hållbara battericeller – nödvändiga förutsättningar för ett brett kommersiellt genombrott. Olika transporttillämpningar kräver olika elektriska drivlinor. För att nå bästa resultat måste alltså battericellstekniken anpassas för varierande behov.
– Vi vill göra det enkelt för kunderna att välja hållbara transportlösningar, säger Scanias VD Henrik Henriksson. Elfordon kommer att spela en avgörande roll i övergången till ett fossilfritt transportsystem. Dagens battericellsteknik måste dock  ytterligare utvecklas för att motsvara kraven från lastbils- och busskunderna. Vi är övertygade om att vi kan göra stora framsteg genom partnerskapet med Northvolt.
De två företagen ska bilda ett gemensamt expertteam och arbeta tillsammans vid Northvolts forskningscenter, Northvolt Labs i Västerås, för att utveckla och kommersialisera battericeller som är optimerade för tunga fordon. Företagen har också träffat en överenskommelse om framtida inköp av battericeller “ [6].
[3] Scania investerar i Northvolt. Ny Teknik. 25 januari. 
länk

[4] Scania and Northvolt partner for heavy vehicle electrification. Scania Pressrelease. 25 januari 2018. länk
[5] Scania investerar i batteriutveckling. Sydsvenskan 25 januari. länk
[6] Scania och Northvolt inleder samarbete för fordonselektrifiering. Scania Pressrelease. 25 januari 2018. länk
GREAT ber er besvara en enkät
”EU-projektet GREAT är ett internationellt samarbete som leds av Region Skåne och bland annat bygger 70 st 50kW snabbladdare i Norden. Inom projektet genomför Danmarks Tekniske Universitet (DTU) för andra året i rad en enkät om elbilsägande.
Projektet hade blivit mycket glada och tacksamma om du tog dig tid att svara på våra frågor som syftar till att förstå ditt mobilitetsbehov och hur du använder din elbil i vardagen. Vi vill också gärna veta mer om hur framtida planer för uppsättning av snabbladdare i Norden bäst kan anpassas till ditt och andra elbilisters behov. Några av er kanske rent av fyllde i vår enkät för ett år sedan, vi vill gärna att ni svarar igen.
Klicka på länken nedan så kommer du till enkäten som tar ca 15 min att besvara:
https://dtumanagement.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0q7rpnHErCwjnEx?Q_Language=SV
Mer info om projektet finns på:
www.great-region.org ”