Styrmedel för laddbara personbilar och effektiva åtgärder för laddinfrastruktur

Creative commons license

Internationellt erkända forskare har sammanställt rekommendationer för beslutsfattare om laddinfrastruktur och styrmedel för laddbara personbilar. Forskarna kallar sig The International Electric Vehicle Policy Council. 
Rekommendationerna är baserade på sammanställningar av den vetenskapliga litteraturen.
De tjugofem forskarna är från många länder och från Sverige medverkar Frances SpreiSten KarlssonLars-Henrik Björnsson och Niklas Jakobsson.
Publicerade rekommendationer
Driving the Market for Plug-in Vehicles – Understanding Financial Purchase Incentives
(pdf) baserade på följande litteratursammanställning (pdf).
Driving the Market for Plug-in Vehicles – Understanding Reoccurring  Incentives (pdf) baserad på på följande litteratur.

Driving the Market for Plug-in Vehicles – Developing PEVCharging Infrastructure for Consumers
 baserad på den här litteratursammanställningen (pdf).
Rekommendationer för laddinfrastruktur och elnät

 • Policy makers ska spela en central roll för att utveckla laddinfrastruktur som konsumenter har tillgång till hemma, på arbetsplatsen, i offentlig miljö samt längs med korridorer.
 • Den viktigaste laddningen är nattladdning, som kan båda kan vara laddning hemma i garage, men också publik laddning för de som inte har tillgång till egen parkering.
 • Laddningseffekt ska vara optimerad för tillämpning t ex om bilen kan stå länge att ladda kan effekten vara lägre.
 • Tillgång till laddning och betalsystem bör vara standardiserad för att undvika att göra konsumenter förvirrade.
 • Hur många publika laddstationer som behövs beror på fördelningen laddhybrider/batterielbilar, hur många som har tillgång till privat laddpunkt och medelreslängd. Extra många publika laddstationer bör byggas i områden där få har tillgång till privat laddpunkt.
 • Trängsel vid laddstationer kan uppkomma därför bör beslutsfattare införa styrmedel som gör att laddbara personbilar inte stannar för länge vid en laddstation. Ett exempel är att införa prisstyrmedel.
 • Det är önskvärt att konsumenterna inte laddar när elnätet har sin största efterfrågan. Det kan göras med smart laddning.
 • Det är nödvändigt med utbildning och informationskampanjer om laddning för konsumenter. De bör bli informerade om hur installera en hemmaladdare, hur få tillgång till laddning, vad det kostar att ladda samt hur få tillgång till publik laddning.

Rekommendationer för subventioner vid inköp

 • Den vetenskapliga litteraturen visar att det är effektivt med subventioner vid inköp för att öka marknadsandelen för laddbara bilar.
 • Subventioner som konsumenterna får vid inköpstillfället är effektivare än de som kommer senare.
 • Stödet bör vara annorlunda för batterielbilar och laddhybrider. Batterielbilar bör få mest stöd, men laddhybrider med lång elräckvidd (mer än 50 km) bör få liknande stöd. Däremot laddhybrider med kort elräckvidd bör få mindre stöd.
 • Inköpsstödet bör vara mindre för dyra batterielbilar samt till personer som har stora inkomster.
 • Utbildning och informationskampanjer behövs för att informera om stödsystemen.
 • Att för tidigt ta bort ett stödsystem kan hindra marknadsutvecklingen.
 • Stödsystemen bör finnas kvar tills laddbara bilar stabilt har en plats på marknaden.
 • Stöd för inköp är enbart ett styrmedel och bör kompletteras med andra.

Rekommendationer för subventioner/styrmedel under drift

 • Bättre laddinfrastruktur ökar försäljning av laddbara bilar. Det kan vara det viktigaste styrmedlet för beslutsfattare. Laddinfrastruktur för arbetsplats, publikt samt längs med korridorer ökar försäljningen.
 • Extra tillgång till bussfiler kan vara ett effektivt styrmedel, men det finns en risk att konsumenterna köper laddhybrider med kort elräckvidd. Styrmedlet är också enbart effektivt i områden med trängsel.
 • Tillgång till fri och/eller bättre tillgång till parkering kan öka försäljningen av laddbara bilar. Det är ett extra effektivt styrmedel om den kopplas till laddning. Det är antagligen ett kortvarigt styrmedel eftersom de leder till en inkomstförlust för p-plats ägaren.
 • Ingen trängselskatt eller tunnel/broavgift. Det är också ett effektivt styrmedel. Kan också vara ett kortvarigt styrmedel eftersom de leder till inkomstförluster, men ett alternativ är att öka avgifterna för mer förorenande bilar.
 • Tillgång till miljözoner.
 • Minskad årlig fordonsskatt.
 • Mer skatt på bensin.
 • En kombination av många olika styrmedel ger mest effekt enligt litteraturen.
 • Det krävs utbildning och informationsinsatser för att informera om styrmedlen.
 • Viktigt att fortsätta att stödja kollektivtrafik och vara aktsam så att åtgärder att öka andelen laddbara bilar inte minskar kollektivtrafiken. Ett alternativ kan vara ha extra gynnsamma laddmöjligheter/parkeringsplatser för laddbara bilar vid knytpunkter för kollektivtrafiken.
 • Det finns ingen anledning att ha olika styrmedel för drift för laddhybrider med lång elräckvidd och batterielbilar. De har ungefär samma antal elmil per år.

Egna kommentar
Ni som letar efter referenser om laddinfrastruktur och styrmedel har fått ett smörgåsbord.
Gruppen kommer också släppa rekommendationer om utbildningsinsatser samt om lagstiftningsfrågor snart.