Läsvärda artiklar och filmer

Creative commons license

Videos och kurser inom E-mobility
Colin McKerracher (Bloomberg New Energy Finance) håller en 15 minuters presentation om framtiden för e-mobility, länk (väl värd att lyssna på). Ni får en bra förståelse vad statusen och framtiden för e-mobility är. En rolig siffra är att att 20,5 GWh batterier går till laddbara personbilar samt nästa lika mycket 16 GWh går till laddbara batterier til kinesiska elbussar (se 15:26 in i filmen).
Universitet i Delft i Nederländerna kommer ge en fri MOOC (Massive Open Online Course) om e-mobility. Den är på sju veckor och startar den 20 februari. Skriv upp er här.
Före energiminister från USA Steven Chus presentation från Molecular Frontiers Symposium på Chalmers finns att lyssna på här. Inte bara om e-mobility utan också allmänt om utvecklingen för energi och transport.
Större företagsnyheter
Zhejiang Geely Holding Group har köpt 8,2 procent av AB Volvo från Cevian Capital (Reuters). Aktierna ger rätt till 15,6 procent av rösterna. Geely blir den ägaren med näst mest röster.
Toyota ska sälja 5,5 miljoner fordon/år med eldrivlina 2030. 1 miljon av de fordonen ska vara BEV (batterielfordon) eller FCV (bränslecellsfordon). De ska också minst 10 BEV modeller till salu från och med början av 2020-talet. Toyota börjar med att introducera BEV modellerna i Kina innan de börjar sälja dem i resten av världen. De ska också sälja flera bränslecellsmodeller (Källa: Toyota).
Toyota och Panasonic ska samarbeta om prismatiska batterier (Källa: Toyota).
Volvo Cars nya modell av V40 kommer 2019 eller 2020. Den kommer finnas som laddhybrid samt batterielbil. Den kommer ha minst två olika batteristorlekar (Auto Express).
Försäljning av laddbara bilar globalt, Kina, USA, Norge och Sverige
Der fanns tre miljoner laddbara bilar i världen november 2017. Försäljningen under 2017 fram till november var ca 1 miljon (The Guardian artikel baserat bl a på analys av svenska EV-Volumes).
Cirka hälften av miljonen blev sålda i Kina (Källa: EV-Volumes China).
Kinas dominans inom laddbara bilar kan “Produce a World-Class Chinese Auto Brand(Bloomberg)”.
I USA blev 100 000 BEV (batterielbilar) och 90 000 laddhybrider sålda under hela 2017. Försäljningsökningen från 2016 var 26 procent samt marknadsandelen var 1,1% för laddbara bilar för 2017 (Källa: HybridCars) .
Som en jämförelse hade Norge 50 procents marknadsandel för laddbara bilar december månad. För hela 2017 var marknadsandelen ca 39 procent eller den totala nyregistreringen var ca 62 000 (Källa: EV Sales Spot, Norway, OFVAS.no).
Sverige hade en marknadsandel för nyregistreringar på ca 5,3 procent för 2017, samt i absoluta tal ca 20 000 nyregistrerade laddbilar. Ungefär 79% var laddhybrider (Källa: EV Sales Spot, Sweden).
Försäljning per företag
BMW har sålt 100 000 laddbara bilar under 2017. De sålde ca 60 000 2016. (Källa: Reuters).
Tesla levererade 101 312 Model S och X fordon under 2017. Det är en ökning med 33 procent i jämförelse med 2016. De levererade också 1550 Model 3 under kvartal 4 2017. De flyttade också fram produktionsmålet 5000 Model 3/vecka igen från slutet av kvartal ett till slutet av kvartal två 2018 (Källa: Tesla Q4 2017Tesla pushes back Model 3 production target again, despite progress (Reuters)).
Tidskriften The Drive har skrivit en läsvärd recension av Model 3.
Kinesiska BYD är nog det företag som säljer mest laddbara fordon i världen just nu (Källa: EV Sales Spot). BYD:s chef Wang Chuanfu har som mål att BYD ska ha omsättningen 151 miljarder USD 2025. Det är en tiodubbling från nu. En jämförelse är med VW-gruppen som hade en omsättning på ca 260 miljarder USD 2016.
Kinesiska transportjänsten DiDi Chuxing har många laddbara bilar
Didi har 260 000 elbilar i sitt nätverk nu och planerar att ha 1 miljon 2020 (Green Car Congress).

Kinesiska staden Shenzhen har enbart elbussar från och med nu
De har 16 539 elbussar. Innan hade 14 000 dieselbussar. Enligt uppgift har de byggt 510 laddstationer för bussarna.
Shenzhen har också 12000 eltaxis (ca 62% av flottan) och planerar att enbart ha eltaxi innan 2020. (Källa Inverse)
Många laddbara bilar på gång och även några bränslecellsbilar
Bloomberg New Energy Finance har undersökt framtiden globalt. 2018 kommer det finns dubbelt så många modeller av laddhybrider som 2017.
2019 finnas 200 BEV modeller och året efter blir det 230 modeller (Källa Recharge).
Den digitala bilsajten Recharge har en lista på många av modeller på gång. 
Batteriproduktion och materialåtgång
Benchmark Minerals uppskattar att det finns planerad batteriprodution fram till 2021 för elfordon till 26 anläggningar med en sammanlagd kapacitet på 344 GWh/år. Kina kommer ha ca 50 procent av kapaciteten. Benchmark Minerals tror att Europa kommer ha 23 procent (Källa: Blog Benchmark Minerals).
Om utvecklingen av kobolt finns i artikeln “How Batteries Sparked a Cobalt Frenzy and What Could Happen Next”.
Tyska partners startar Fab4Lib projektet med syfta att skapa produktion av litium-jon batterier i Tyskland. TerraE håller i projektet.
Bloomberg New Energy har gjort en analys av hur dyrare råvaror påverkar batteripriser. Inte så mycket är slutsatsen.
Artikel om elvägar
Nils-Gunnar Vågstedt (Scania) blir intervjuad om potentialen för elvägar.
Viktiga styrmedel på gång i världen
China to maintain NEV purchase tax exemption for another 3 years (Reuters).
Indien pratar mer om att metanol ska ha en viktig roll som transportbränsle.
Indien valt ut 11 städer som ska få stöd för elfordon till sin kollektivtrafik.
Några styrmedel i Sverige
Från och med 1 januari 2018 har Sverige en klimatlag. Ett av kraven är att utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010.
Från och med 1 februari 2018 kan privatpersoner söka bidrag från Naturvårdsverket för att installera en laddpunkt för elbil eller laddhybridbil i anslutning till sin fastighet.
Vätgas och bränsleceller
McKinsey har skrivit en artikel om vilken roll vätgas kan ha i energi- och transortsystemet.
Åtta vätgasstationer ska byggas till i Sverige fram till och med 2020 inom ramen för ett EU-projekt