Arkiv / Samhälle

Fixar Tomten kopparsnören runt årets julklappar, eller tar resurserna slut?

Creative commons license

Hårda klappar är väl det de allra flesta vill ha, eller? Gärna ett litet stycke metall, givetvis så ädel som möjlig… I Sverige räknas, enligt lag, guld, silver och platina som ädla metaller [1]. Rent kemiskt innefattar begreppet ädelmetaller ett flertal andra metaller, däribland koppar – en viktig metall för elbilar och laddningsinfrastruktur. Under åren har vi skrivit en hel del om litium- och kobolttillgångar, och nu har turen kommit till just koppar. Kopparbehovet 2030 antas öka med drygt 10 gånger. Det totala kopparbehovet i hela kedjan från elnät, laddningsinfrastruktur och fordon motsvarar ca. 130 kg koppar per BEV.
Positiva signaler för gruvindustrin: 10-13 gånger ökar kopparbehovet till 2030
Glencores, ett gruv- och råvaruhandelsbolag, har gjort en studie över vilken inverkan det globala skiftet från förbränningsmotorer till en elfordonsmarknad skulle ha på metallmarknaderna [2]. De har studerat och modellerat behoven över hela försörjningskedjan – från kraftgenerering, nät- och laddningsinfrastruktur till fordon och fram till 2030. Enligt studien kommer det behövas ytterligare 390 kton koppar per år redan 2020, då EVs fortfarande skulle utgöra endast 2% av den total nybilsförsäljningen. Men även ytterligare 85 kton nickel och 24 kton kobolt. Siffrorna stiger sedan kraftigt och 2030 behövs det 10-13 gånger mer koppar, nickel och kobolt än 2020. 
Liknande slutsatser kommer konsultbolaget IDTechEx fram till: ”Vår forskning förutsäger att denna ökning kommer att öka kopparbehovet för elbilar och bussar från 185 000 ton år 2017 till 1,74 miljoner ton år 2027” (dvs. ca. nio gångers ökning) [3]. Koppar till elektriska fordon skulle kunna svara för ca. 6% av det globala kopparbehovet inom tio år.
Idag bryts ca. 19,4 miljoner ton per år, där de största gruvorna finns i Chile (5,5 miljoner ton per år), Peru och Kina [4]. Med ett genomslag av EVs på ca. 30% av nybilsförsäljningen 2030 skulle det behövas ytterligare ungefär 4,1 miljoner ton koppar (dvs. ca. 21% av dagens produktion) [2]. Den globala marknaden för koppar är ca. 23,9 miljoner ton per år, enligt den internationella kopparstudiegruppen. Jordens reserver är ca. 720 miljoner ton [4,5].
Sex kilometer kopparledningar per bil
Elektriska fordon använder en betydande mängd koppar i elmaskinerna och i batterierna. En Li-joncell anpassad för elfordon innehåller ca 11-15 vikt% koppar, och en cell för konsumentprodukter något lägre. En enda bil kan ha upp till sex kilometer kopparledningar enligt IDTechEx [3]. Även bilar med förbränningsmotorer kräver upp till ca. 23 kg koppar och enligt studien har en HEV nästan dubbelt så mycket koppar (ca. 40 kg), en PHEV ca. 60 kg och en BEV ca. 80 kg. Beroende på batteriets storlek kan en elektrisk buss använda mellan 224 och 369 kg koppar. [3,6]
Kopparbehovet 2030, för det scenario som använts i studien, kommer vara ytterligare ca. 8,5 miljoner ton, ett behov som motsvarar mer än en tredjedel av dagens. Med nuvarande prisnivåer skulle marknadsvärdet vara ca. 38 miljarder USD. För jämförelse skulle en 10% marknadsandel av EVs ’spara’ ca. två miljoner fat olja per dag, vilket med dagens priser skulle vara värt ca. 37 miljarder USD per år [6]. 
Kopparbehovet för laddningsinfrastruktur ännu högre
Elbilmarknaden är fortfarande koncentrerad i ett begränsat antal länder, enligt en rapport från Internationella energimyndigheten (IEA) som släpptes i somras [7]. Globalt sett säljs 95 % av de laddbara elbilarna i bara tio länder – Kina, USA, Japan, Kanada, Norge, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Sverige. IEA förväntar sig emellertid att det finns en ”god chans” att laddbara elfordon globalt sett skulle kunna uppnå 9-20 miljoner år 2020 och 40-70 miljoner år 2025. Jämfört med de andra studierna och skulle driva behovet av koppar ytterligare 4-7 gånger.   
Laddningsinfrastruktur för laddbara elbilar var en annan källa till den ökade efterfrågan, enligt rapporten från IDTechEx [3]. Varje laddare skulle addera 0,7 kg koppar, och för snabbladdare skulle varje laddare kunna kräva upp emot 8 kg koppar [8]. Enligt Glencore kommer kopparbehovet till laddningsinfrastrukturen öka med ca. 17 gånger mellan 2020 och 2030, till 392 kton, vilket är samma som det totala kopparbehovet 2020 för själva bilen samt kraftgenerering och nätinfrastruktur [2].
Det totala kopparbehovet 2030, utslaget per BEV, blir 130 kg och då räknat från kraftgenerering, nät- och laddningsinfrastruktur till fordon.
Egna kommentarer
Det diskuteras mycket om resurstillgångar av litium, kobolt och naturlig grafit, och precis som för koppar är det produktionstaken som måste öka rejält för att hänga med. Klarar vi av produktionsökningen? Återstår att följa… Även andra typer av fyndigheter övervägs för t.ex. litium, som finns i havsvatten, dock till en mycket låg halt (ca. 18 ppm). Koppar går relativt lätt att återvinna, i alla fall så länge det inte finns ihop med aluminium (i vissa fall vill man dock ha en blandning).   
Att elbilar innehåller koppar i elmaskin och batterier är givet, men att skillnad mellan snabbladdare och ’normalladdare’ var så markant var intressant.
Källor 
[1] Lag (1999:779) om handel med ädelmetallarbete länk
[2] This is how much copper, nickel, cobalt an electric vehicle world needs  länk
[3] Copper demand for electric cars to rise nine-fold by 2027: ICA
länk
[4] Copper – Statistics & Facts. länk
[5] COPPER. USGS. länk
[6] Electric cars will influence demand for metals more than oil. Financial Times.(Sub.) länk
[7] Global EV Outlook 2017.  länk
[8] Copper demand from electric vehicles to be nine times higher by 2027 — study länk