Arkiv / Samhälle

Kinas dilemma NEV:s

Creative commons license

Skrivet av Anne Faxér, RISE Viktoria
I år 2017 är Kina fortsatt världens största marknad för laddbara personbilar och försäljningen av elbilar har till och med nått en ny rekordnivå på tredje kvartalet, vilket är nämligen 63% högre jämfört med samma kvartal förra året [1]. Marknaden har vuxit enormt sedan 2013, när laddbara personbilar började sin snabba utveckling [2][3].
Två rapporter som publicerats de senaste månaderna diskuterar varför kinesiska konsumenter köper elbilar. McKinseys rapport Savvy and sophisticated: Meet China’s New Car Buyers är en generell konsumentrapport om bilinköp i Kina [4]. I slutet av oktober publicerade Beijing Transport Institute tillsammans med partners i Shanghai och USA en undersökning om elbilsköpares skäl för att välja elbil i sex städer på olika Tiers (se OBS) i Kina [5].
Den största anledningen till att välja en NEV (batterielbil laddhybrider, bränslecellsbilar) är att NEVs har många fördelar i stora städer såsom Beijing och Shanghai [6]. Till exempel är det både lättare och billigare att få en registreringsskylt för en elbil jämfört med en ICE bil. Sextio procent av NEVs har sålts i städer med registreringsskyltsbegränsningar [4], oftast som familjens andrabil [5]. Detta kan tolkas som att introduktionen av NEVs inte kan möta utmaningarna genom att minska antalet bilar, till exempel trängsel och luftföroreningar, som länge plågat stora städer. Detta ledde 2016 till att regeringen började planera om sina satsningar och kanske kommer de att sluta med elbilssubventionen tidigare än 2020 [6].
Subventionen är givetvis den främsta anledningen till att elbilsmarknaden försätter expandera i Kina [7][8]. De flesta elbilar säljs till välbärgade konsumenter i stora städer eftersom priset för elbilar är generellt acceptabelt [7] men ändå inte anses ”billigt” även efter subvention. Därför är konsumenter i mindre städer inte lika intresserade av NEVs. Sjuttiofem procent av enkätdeltagarna i Shanghai och nittio procent i mindre städer svarade att de inte skulle köpa en NEV om subventionen inte fanns [6]. Det vill säga batterielbilsmarknaden i Kina har idag utgått ifrån subvention istället för behov, vilket kan leda till problem när regeringen ser över sina satsningar.
Subventionen för laddbara bilar har varit en stor ekonomisk börda för staten och de har under förra året bestämt att den helt skulle upphöra 2020.  Detta har gjort att BYD, bilmärket som tillverkar flesta batterielbilar i hela världen, tappade 20 % i försäljning under det första halvåret 2017 [8].
Intresse för att tillverka batterielbilar för den kinesiska marknaden finns fortfarande i och med det nya kreditsystemet som infördes tidigare i år. Dock börjar många bli lite skeptiska till att behoven kan lyfta batterielbilsmarknaden när subventionen helt försvinner [6].
OBS. ”Stora städer” betyder Tier-1 eller -2 städer i Kina och ”mindre städer” betyder Tier-3 eller -4 städer, enligt regeringens klassificering. Här kan du hitta klassning för alla städer i Kina: [9].
Egen kommentar:
Batterielbilar köps vanligtvis som familjens andrabil. Många tänker inte byta ut sina ICE bilar mot batterielbilar utan köper ytterligare en bil, vilket medför att det blir fler bilar i de stora städerna och trängseln blir värre och värre. Därför tycker jag att mobilitetslösningar är kanske viktigare än bilens drivmedel i dagsläget. Som det beskrivs i [8] kommer batterielbilsmarknaden bli översvämmad av bilar i och med att kreditsystemet införs eftersom tillverkare tvingas producera fler fossilfria bilar för att nå kraven. Kinas regering har då ställts inför dilemmat med elbilssubventionen: Det går inte att fortsätta men det är också svårt att sluta. Å andra sidan är subventionen generellt en relativt liten aspekt i valet av drivmedel, då det är bara 20 % av alla som McKinsey har intervjuat som kan tänka sig att köpa en NEV redan idag. Det är svårt att förutse hur batterielbilsmarknaden kommer utvecklas inom tre år men jag är säker på att policyer som alltid kommer att spela en avgörande roll. Regeringens beslut kan påverka NEVs framtid i Kina snabbt och kraftigt.

Källor
[1] Global Electric Car Sales Jump 63 Percent:  länk
[2] China’s new EV volumes: länk
[3] Global EV Outlook 2017: länk
[4] Savvy and sophisticated: Meet China’s New Car Buyers: länk
[5] Varför ogillar konsumenterna elbilar? 2017-11-08 (på kinesiska)  länk
[6] Automobile News China, 2017-11-17 (på kinesiska)  länk
[7] Why people want to buy electric vehicle: An empirical study in first-tier cities of China: länk
[8] Subsidies help China to sell the most electric cars: länk
[9] China’s Tiered City System:  länk