Arkiv / Teknik

Anderman framtidsspanar – igen om batterier

Creative commons license

Kina dominerar, många OEM:er överskattar batteriutvecklingen och celler för 100 $/kWh år 2025. Detta är några av slutsatserna som Menahem Anderman och Total Battery Consulting drar när de förra veckan släppte årets version av xEV Industry Insider Report 1. Idag gör vi en genomgång av årets viktigaste slutsatser om marknaden och batteripriser, och det i ljuset av förra årets rapport.
Anderman tror att det finns OEM:er som överskattar batteriutvecklingen – både prestanda och kostnad – då de tror att en BEV är konkurrenskraftig runt 2025. Anderman skriver inte rakt ut när han tror att en elbil och en bil med förbränningsmotor (ICE-bil) är likvärdiga kostnadsmässigt, men han menar att prisskillnaden krymper då en ICE-bil blir allt dyrare för att möta de allt hårdare utsläppslagkraven.
Kina driver elbilsmarknaden
Elbilsmarknaden domineras av Kina. De senaste fyra åren har antalet elbilar (och elbussar) ökat med mer än nio gånger – från 75.000 fordon till 700.000. Bara det senaste året har antalet fordon ökat med 200.000. De allra flesta fordon tillverkas av kinesiska bolag. Nyckeln till framgången är batterierna. Kina stödjer inhemsk batteriproduktion samtidigt som man försöker att hålla de koreanska jättarna så långt borta som möjligt. Som vi skrivit om tidigare finns det många (ca. 140) tillverkare av elbilsbatterier i Kina. Många är mycket små och kommer inte klara sig gent emot de stora kinesiska tillverkarna (som BYD och CATL), och kommer att slås ut när väl koranaska och japanska batteritillverkare får konkurrera på samma villkor på den kinesiska marknaden.
Givetvis får vi inte hela prognosen gratis från Anderman utan det gäller att försöka följa trenderna bakom de dolda partierna han har i sina diagram. Men det ser ut som om Tesla kommer sälja 175.000 bilar 2018, vilket skulle vara ca. 50.000 bilar mer än Renault-Nissan. Det som inte finns med i BEV-prognoserna är de kinesiska tillverkarna…
När det kommer till PHEV anser Anderman att det inte finns någon dominerande tillverkare. Enligt hans data kommer det 2018 finnas en grupp tillverkare med 20-40.000 sålda bilar: tex. Volvo, Hyundai, Honda. Och ett segment med 40-80.000 sålda bilar: tex. Toyota, VW, BMW, Daimler. BYD sticker ut med 120.000 sålda bilar. Övriga kinesiska tillverkare säljer tillsammans 110.000 bilar. Det ser ut som om VW kommer gå om Toyota i PHEV-försäljning 2019.
Minskad efterfrågan av 48 V i USA, Europas ’fnurra på tråden’ med diesel och japaner köper HEV
Anderman ser en tydlig trend i USA med en minskad efterfrågan 2018 av PHEV och BEV, och att efterfrågan av mildhybrider med 48V-system redan sjunkit kraftigt. Både GM och Honda gjort försök med 48V-system, men nu dragit tillbaka produkterna. Det låga bensinpriset är förklaringen. Men Kalifornien är inte USA när det gäller xEV. Försäljningen av PHEV och BEV kommer öka i Kalifornien för att 2025 vara 12-15% av fordonsflottan, enligt Andermans analyser.
För Europas del är Anderman orolig för ’kärleksaffären med diesel’, som han menar har fått en fnurra på tråden de senaste åren. Vidare oroas han över att införandet av WLTP försenas till 2019 och att de verkliga CO2-utsläppen inte sänkts tillräckligt. Frågan som han ställer är till Europa: Kommer incitamenten för PHEV/BEV finnas kvar efter 2019? Känns som om han är skeptisk till detta, och han verkar oroas för utvecklingen.
Den andra vanligaste köpta bilen i Japan första halvan av 2017 var Nissans HEV Note – en bensin-hybrid. 2020 tror Anderman att det säljs 2,2 miljoner HEV världen över, och där Toyota står för 70-75% och Honda 15-20%.
Batteripris på 170 $/kWh, Panasonic störst men LG Chem ökar mest
När det gäller batterier och utvecklingen har Anderman bra koll. När det gäller cellval är NMC-kemin är vanligast, men LFP är mycket vanlig i Kina. Prismatiska celler (dvs. med hårt hölje) anser Anderman som ett konservativt val, och att pouch-celler blir vanligare och vanligare. De tidigare farhågorna med att förslutningarna inte skulle hålla verkar inte finnas längre, men däremot kvarstår kylningsproblematiken.
Ett pack på 60 kWh använder Anderman som referens i sina beräkningar. 2020 kommer kostnaden vara ca. 170 $/kWh. Dock går det inte utläsa utan är en analys av trenderna i diagrammen. Kostnaden sjunker med 80 $/kWh jämfört med 2016 års nivå. I år kommer alla pack på marknaden ha en energitäthet på >95 Wh/kg, och där Tesla och Renault har 150-155 Wh/kg (ca. 60% mer..).
Tolkar man försäljningstrenderna kan man anta att 2018 kommer CATL har en marknad på 1250 M$, och övriga kinesiska tillverkare 3200 M$. LG Chem kommer vara något större än CATL med en försäljning på 1400 M$. Största enskilda batteritillverkare är Panasonic på 2000 M$, då är Teslas Gigafactory medräknade. Samtliga ökar försäljningen från 2017 med 15-40% – störst för LG Chem.
2017 vs. 2016: battericellerna upp till 33% billigare…
Den största skillnaden mellan årets och fjolårets version är start/stop och 48V, vilket nästan är borta i årets version. För att få en bra bild över trenderna kring batterier, celler och material behöver man åtminstone ha tillgång till fjolårets rapport.
Anderman använder tre modeller för att visa på batterikostnader: 5Ah för HEV, 37 Ah för PHEV och 56 Ah BEV. Med lite baklängesräknande och antaganden att samma vinstmarginaler gäller även i år har cellerna blivit upp till 33% billigare senaste året.
En 5Ah-cell kostar ca. 340 $/kWh (-33%), en 37Ah-cell ca. 170 $/kWh (-12%) och den större 56Ah-cellen 145 $/kWh (samma som ifjol).
Marknadsprognos och trendspaning 2025
Enligt Anderman kommer 75% av alla bilar som säljs 2025 fortfarande vara ICE-fordon; totalt säljs 103 miljoner fordon. Störst xEV-andel kommer finnas i EU med 47%; i Kina 33%. Tyvärr får man inte veta i gratisversionen av rapporten hur stor andel PHEV respektive BEV som säljs per region, bara andelen HEV. I Europa spås andelen HEV vara 32%. Den totala andelen PHEV och BEV blir då 15%. I USA och Japan blir PHEV/BEV bara 5-6%, medan i Kina 26%. Totalt i världen 13%. Anderman anser att de största osäkerheterna finns just i Kina och EU för att dessa marknader växer starkast och styrs hårt av statliga åtgärder och incentivs. För en PHEV kommer batteriet kosta 2400 USD för 30-35 miles – samma pris som han skrev ifjol, men då med 31 mils räckvidd… (red.anm: vi tolkar priset som ’batteripriser’, dock går det inte utläsa om Anderman avser batteriet enbart eller merkostnaden jämfört med motsvarande ICE-bil).
Cellerna kommer 2025 i medel kosta 100 $/kWh. Marknaden för batteripack kommer vara 70 miljarder USD och för eftermarknaden 2,4 miljarder USD.
Batteriteknologi då? Anderman menar att efter Li-jonbatterier kommer…… förbättrade Li-jonbatterier.
Egna kommentarer
Med så lång erfarenhet inom branschen har Anderman koll. Det är alltid svårt att läsa rapporter som är skrivna i ppt-format, saknar liksom det sagda ordet som ska komplettera en bild. Att Kina dominerar är ju inget nytt. Däremot undrar jag varför han inte har med kinesiska BEV-tillverkare i prognoserna – har han data eller saknar han insyn? Eller är dessa uteslutna ur gratisversionen?
I gratisversionen finns en hel del öppna data om HEV. Det känns som om Anderman tycker att HEV är mer ’ointressant’ i den bemärkelsen att detta är en etablerad teknologi där allt rullar på enligt plan. Håller med honom, och det är intressant att följa utvecklingen kring 48V-system.
Anderman rapporterar om xEV, och i hans fall är x= H, PH eller B… men jag skulle gärna se att han även inkluderar FC, dvs. bränslecellsfordon, i kalkylerna, särskilt för Japan.
Batterier är inte bara celler… Det är mycket data i materialet kring cellpriser och ibland bara för de aktiva materialen. Men om vi antar att cellerna utgör 65% av packpriset (en siffra som bl.a. Avicenne använt tidigare) så torde ett batteripack till en BEV kosta 225 $/kWh nästa år. Känns rimligt, även med tanke på att Anderman tror att ett batteripack på 60 kWh kommer kosta 170 $/kWh 2020.
När nästa års rapport kommer ska vi försöka oss på att analysera hur trovärdiga prognoserna varit…
[1] xEV Industry Insider Report. Total Battery Consulting. länk