Clean Mobility Package – EU-kommissionens förslag för bl a nya CO2 krav för personbilar och lätta lastbilar

Creative commons license

Både för personbilar och lätta lastbilar ska medel CO2-utsläppen vara 30% lägre 2030 i jämförelse med 2021. Kravet är per tillverkare och utsläppen blir räknade från avgasröret.
Det är EU-kommissionens förslag, men det måste accepteras av medlemsländerna och EU-parlamentet för att gälla. En gissning är att det kan vara klart i början av 2019 [5].
Förslaget är en del av ett större styrmedelspaket, som heter Clean Mobility Package.
Paketet innehåller också:

  • incitament för biltillverkare att sälja noll- eller lågemissions fordon,
  • 800 miljoner € till stöd för utbyggnad av alternativ infrastruktur via stödsystemet Connecting Europe Facility,
  • 200 miljoner € mer stöd till Europeisk batteri utveckling och innovation. Det finns redan 150 miljoner €,
  • Hårdare krav på offentlig upphandling att köpa noll- eller lågemissions personbilar, bussar och lastbilar,
  • metoder att försöka bättre mäta “riktig” förbrukning

Krav 30% reduktion till 2030, men också krav på 15% reduktion till 2025
Förslaget har också krav för året 2025. Enligt kommissionen är det viktigt så att processen kommer igång.
Medelvärdet är fortfarande anpassat till vikt [5], som gör att lättviktsmaterial får svårare att konkurrera.
30% är lagom enligt kommissionen för att [1]:

  • medlemsländerna ska nå sina CO2 -mål,
  • för att ge konsumenterna ekonomisk nytta samt
  • ge positiv effekt på antal arbeten i EU.

ACEA, fordonsföretagens EU branschorganisation, gillar att målet är satt huvudsakligen till 2030, men anser att 20% skulle vara en bättre nivå [4].
Inget kvotsystem för nollemissionfordon, men ett incitamentsystem.
Paketet innehåller ett incitamentsystem för noll- och lågemissionsfordon.
Om en fordonstillverkare säljer mer än 15% noll- och lågemissionsfordon 2025 samt mer än 30% 2030, så minskar kravet på CO2-utsläppen för medelvärdet av försäljningen.
Lågemissionsfordon är de som släpper ut mindre än 50 g CO2/km.Nollemissionsfordon kommer räknas mer än fordon som enbart är lågemissionsfordon [5].
Miljöorganisationerna är missnöjda med att det inte finns några böter för företagen som inte uppnår målen 15% samt 30% [7,11,12].
Kommissionen ansåg att det var viktigt att ha det här styrmedlet, så att Europa inte kommer efter Kina [14].
Mer offentligt stöd/lån för alternativ bränsle- och laddinfrastruktur i EU
Kommissionen är missnöjd med planerna som medlemsländerna har för utbyggnad av alternativ bränsle- och laddinfrastruktur [15].
Speciellt är utbyggnaden inte tillräckligt bra längs med TEN-T nätet, samt också i anslutning till städer.
Kommissionen avsätter därför 800 miljoner € mer till Connecting Europe Facility. De medlen kan via stöd, lån eller via andra finansiella stöd användas för att bygga upp mer infrastruktur.
200 miljoner € mer till batteriforskning- och innovation
Kommissionen är orolig att Europa är så långt efter med avseende på batteriproduktion. De satsar därför mer på forskning och innovation inom Horizon 2020. Det finns redan 150 miljoner €.
De vill också att Europeiska aktörer ska använda medlen i European Fund for Strategic Investments och the European Regional Development Fund för att skapa batteriproduktion. Det finns “EUR 44 billion potentially available for, inter alia, research and innovation in batteries under the smart specialisation strategies developed in EU regions, and EUR 35 billion for energy-efficient and decarbonised transport” [4].
Uppdatering av kraven på offentlig upphandling av noll- och lågemissionsfordon
Direktivet “Clean Vehicles Directive” är till för att offentlig upphandling ska bli använd för att köpa renare fordon.
Det har blivit kritiserat för att inte ge tillräcklig effekt [16].
I paketet har de gjort ett förslag att uppdatera direktivet.
En uppdatering är att de gjort en definition av “Clean Vehicles” [17].
För personbilar och lätta bussar, så får utsläppen från avgasröret vara max 25 g CO2/km samt max 80% av Real driving emissions för året 2025 samt för 2030 är det krav på 0 g CO2/km [17].
För tunga fordon, som t ex bussar och tunga lastbilar, är Clean Vehicles de som använder bränslena vätgas, naturgas, biogas, flytande naturgas samt el. För el är kravet att fordonet huvudsakligen kan drivs med el [17].
De har också förtydligat under vilka situationer direktivet gäller. De är t ex  “practices such as lease, rental and
hire-purchase of vehicles, as well as contracts for public road transport services, special purpose road transport passenger services, non-scheduled passenger transport and hire of buses and coaches with drivers as well as specific postal and courier services and waste refusal services” [16].
Det innebär t ex att upphandling av kollektivtrafik, det mesta sophanteringen samt färdtjänst i Sverige antagligen måste följa direktivet.
Direktivet innehåller också minikrav på de olika länder för att uppnå en viss %-nivå av Clean Vehicles vid upphandling.
För Sverige gäller:
2025           2030
Personbilar                       35%            35%
Bussar                              50%            75%
Lastbilar                           10%            15%
De har också inkluderat ett kvotsystem, så det är t ex enbart nollemissionspersonbilar som räknas som 1 fordon. Andra fordon räknas som 0,5 fordon.
Branschorganisationen NGVA (Natural Gas Vehicle Association) är missnöjd med skrivningen. De bedömer att naturgasbilar inte kan bli inluderade i “Clean Vehicles” för personbilar [18].
Om direktivet blir verklighet så kommer inte bränslen som etanol och HVO kunna bli använda för att uppfylla kraven på Clean Vehicles för t ex stadsbussar eller sopbilar i Sverige.
Miljöorganisationen Bellona hävdar att tunga fordon också precis som lätta fordon kommer ha g CO2/km krav på sikt dvs det kommer inte bli kopplat till vilket bränsle fordonet använder [11].
Egna kommentarer
Bara början på en lång historia. Det kommer förhandlas mycket. Skulle gissa att parlamentet vill ha ett straffsystem för de som inte når nivån för försäljning av noll- och lågemissionspersonbilar.
Det intressanta är hur det politiska systemet i Tyskland kommer ställa sig till förslagen. Det är en debatt i Tyskland efter dieselfrågan.
Lyssnade på presskonferensen igår. Det var intressant hur mycket de tryckte på att EU behöver den här lagstiftningen annars så kommer vi efter Kina.
Ibland i marknadsekonomier så får företag själva bestämma på vilket sätt de vill konkurrera, men tydligen vill kommissionen argumentera så.
Kommissionen tog också upp Paris-avtalet och alla som dör av luftföroreningar, men uppfattade som de tryckte mer på industripolitik den här gången, speciellt när det gäller elbilar och batterier.
Jag undrar också över “Clean Vehicle Directive”. Är osäker på vilken makt direktivet har över Sverige. Någon får gärna hjälpa mig att förstå, men som jag tolkar det så kan biobränslen (förutom om det är biometan eller vätgas) inte användas för att uppfylla minikraven 2025 och 2030.
Eftersom det står alla lastbilar som används, så är 10% (el, metan eller vätgas) ganska mycket för 2025.
Referenser
[1] Driving Clean Mobility: Questions & Answers on the initiatives that protect the planet, empower its consumers, and defend its industry and workers. European Commission. 8 Nov 2017. länk
[2] Energy Union: Commission takes action to reinforce EU’s global leadership in clean vehicles. European Commission. 8 Nov 2017. länk
[3] European Commission – Press release. Energy Union: Commission takes action to reinforce EU’s global leadership in clean vehicles, European Commission. 8 Nov 2017. länk
[4] COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
Delivering on low-emission mobility A European Union that protects the planet, empowers its consumers and defends its industry and workers. länk (pdf)
[5] Proposal for post-2020 CO2 targets for cars and vans.DG Clima. 
länk

[6] ACEA. CO2 targets: Automobile industry reacts to European Commission’s second mobility package. länk
[7] Juncker’s early Christmas present to the car industry undermines climate goals. Transport & Environment. länk
[8] Energy Union: Commission takes action to reinforce EU’s global leadership in clean vehicles. BBC. länk
[9] EU plans credits, fines to boost low-emission car production
Reuters. länk
[10]  German lobbyists test EU on car emissions. Eu Observer. 
länk

[11] Commission’s transport package fudge fails to back its ‘electric ambitions’ with convincing enforcement design, Bellona. länk
[12] EC unveils proposal to clean up transport, boost electric vehicles .Euroactive. Länk
[14] It’s Not Tesla That Scares Europe in Electric-Car Race. Bloomberg. länk
[15] Summary on national plans for alternative fuel infrastructure. Kommissionen. länk (pdf)
[16] DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2009/33/EU on the promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles. länk (pdf)
[17] ANNEX to the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/33/EC on the promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles. 
länk (pdf)

[18] Well-to-wheel approach can accelerate transition to transport decarbonisation. NGVA. länk