Tips på evenemang, nytt projekt samt lediga jobb

Creative commons license

Nytt forskningsprojekt STEALTH, Sustainable Electrified Load Handling
”Mobil hydraulik är en viktig del av svensk fordonsindustri där Sverige idag är världsledande. För att behålla konkurrenskraften och för att säkra en viktig strategisk länk i svensk fordonsindustri startar nu Flumes (Fluida och Mekatroniska System) på Linköpings universitet ett forskningsprojekt tillsammans med HHK (Hudiksvalls Hydraulikkluster) och fem av dess medlemmar: Hiab, Sunfab, Huddig, Tube och OilQuick. ”
”Målet är att elektrifiera en av Sveriges viktigaste exportprodukter.”
Läs mer här
Websändning om laddinfrastruktur kl 8-10 idag
”I dag onsdag den 8/11 kl. 8-10 webbsänder Länsstyrelsen i Västra Götaland genom projektet EWEST frukostträffen inom laddinfrastruktur.
Här finns mer info, program och länk till sändningen.
Den rapport som kommer att presenteras är en kartläggning av läget i Västra Götaland och rekommendationer över hur och var kompletterande infrastruktur behöver byggas ut i hela länet. Men rapportförfattaren Gordon Strömfelt kommer också att presentera några generella slutsatser för framtidssäkring av laddinfrastruktur. Presentationen avslutas med en frågestund och det kommer även vara möjligt att ställa frågor på distans via Twitter: #ewest2020
Det kommer även att vara möjligt att ta del av sändningen i efterhand via vår youtubekanal.”
Elnätets roll i framtidens smarta energisystem 20 november Solna
”Hur ser elnätet ut i ett energisystem med hög andel variabel kraft? Vilka blir utmaningarna och vilka lösningar finns? Hur kan vi gemensamt bygga en vision om elnätet i framtidens smarta energisystem?”
Vattenfall, Energiföretagen Sverige och Power Circle bjuder gemensamt in till ett kostnadsfritt heldagsseminarium.
Läs mer här
Vilka effekter får omställningen till en fossilfri fordonsflotta på svensk ekonomi? 28 november Stockholm
”För att nå riksdagens mål om att Sverige ska vara klimatneutralt år 2045 krävs en snabb omställning av transportsektorn. Forskningsprojektet 20-Fifty har tagit fram scenarier med olika vägval för drivlinor, bränslen och teknikutveckling för svenska fordon, och analyserat dem med hjälp av en makroekonomisk modell.
Under seminariet presenteras resultaten av vad olika vägval skulle innebära för svensk ekonomi, både vad gäller investeringar, import/export, sysselsättning och BNP. Kunskap som kan hjälpa oss göra rätt val för att nå klimatmålen.
Medverkar gör bland annat Ann-Charlotte Mellquist och Mats Williander från RISE Viktoria samt Mattias Goldmann från FORES. Seminariet leds av Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.”
Läs mer här
Green HyWay 2.0 – Vätgasseminarium 29 november Östersund
”Green Highway arbetar för att skapa en fossilbränslefri transportkorridor och för att vätgas ska kunna bli ett av de förnybara bränslealternativen i regionen. Kom och ta del av det senaste om vätgas från producenter, forskning och utveckling, politiska målsättningar, biltillverkarnas planer och transportföretagens satsningar. Under seminariet presenteras även den förstudie som genomförts om möjligheterna att producera vätgas i Green Highway.
Datum & tid: Onsdag 29 november 2017, kl 09.00-16.00
Plats: Rådhussalen, Rådhusgatan 21, Östersund
Anmälan: https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=1123058&Pwd=96733136
Anmäl deltagande via länken senast 27/11. Seminariet är kostnadsfritt.
Målgrupp: Befintliga och potentiella aktörer inom hela värdekedjan för vätgas som fordonsbränsle. Kommuner, organisationer, företag, bilhandlare, transportföretag, taxi, tågaktörer, bränsledistributörer, energibolag samt vätgasintresserade. ”
Program finns här (pdf).
Lokala energisystem – tillgång eller utmaning för elnätet? 4 december Ystad
”Power Circle och E.ON bjuder in till ett heldagsseminarium med studiebesök på E.ONs projektsite Simris.”
”Microgrids och Lokala Energisystem kommer allt högre upp på agendan. Mer distribuerad elproduktion i framtiden, i kombination med nya tekniker för flexibilitet och prisfall på batterilager mm gör småskaliga system allt mer intressant.  Men även kommande direktiv från tex EU-nivå lutar åt att öppna upp möjligheter för lokala initiativ. Hur ser denna utveckling ut, och vad betyder den för nätet? ”
Läs mer här.
Konferensen Perspektiv på energi, 6-7 december, Stockholm
”Den 6–7 december arrangerar Energimyndigheten konferensen Perspektiv på energi i Stockholm. Konferensens första dag innehåller forskarpresentationer om projekt som rör samhälls- och användarorienterade perspektiv på energi, energiekonomi- och politik och energisystemfrågor finansierade genom Energimyndighetens program Strategisk Energisystemforskning.”
Läs mer här
Högskolan i Gävle söker Tre Doktorander inom transport och miljö
De ”söker nu tre doktorander med inriktning på regional tillförsel och användning av förnybara drivmedel för vägtransporter. Forskningen innebär att utveckla och tillämpa olika systemanalytiska metoder för att utvärdera olika värdekedjor med avseende på miljöpåverkan och ekonomi. Arbetet kommer att utföras i dialog med regionalt näringsliv och offentlig sektor. Som doktorand väljer du mellan tre olika forskningsområden, biogas, biodisel eller el för vägransporter (inklusive vätgas) vilka innefattar hela värdekedjan från råvara till användning och avfallshantering/återvinning.”
Mer infomation här
Trafikverket söker Utredningsledare – digitaliseringen av transportsystemet
”I ditt uppdrag som utredningsledare kommer du att få arbeta med frågor som hur digitaliseringen och utvecklingen av autonoma fordon, elektrifiering, uppkopplade system och delningsekonomi med mera påverkar samhället. En av dina viktigaste uppgifter blir därför att transformera och stärka Trafikverkets förmåga att planera för ett transportsystem i förändring.”.
Läs mer här. Sista ansökningsdag är den 19 november.
Energimyndigheten har en ledig tjänst inom framtidens resor och transporter?
”Du kommer att leda arbetet med projekt rörande framtidens resor och transporter, såväl utifrån specifika regeringsuppdrag som Energimyndighetens egna satsningar.
Du kommer även att arbeta med finansiering av forsknings- och innovationsprojekt. Detta innebär att planera och utforma insatser, bedöma ansökningar, bereda beslut samt följa upp projekt som finansieras.”
Läs mer här.