Introduktion av Annual Merit Review

Creative commons license

Imorgon börjar Energimyndighetens stora fordonskonferens. Där blir bl a ett 80-tal projekt blir presenterade från Energimyndighetens forskningsprogram inom transportområdet.
USA har en liknande konferens. Varje sommar har Department of Energy en konferens där projekt inom deras transport- och bränslecellsforskning presenterar.
Konferensen heterAnnual Merit Review and Peer Evaluation Meeting (AMR) for the Hydrogen and Fuel Cells Program and the Vehicle Technologies Office.
Efter några månader lägger du ut alla presentationer. Det är julafton att läsa igenom vad de kommit fram till.
Amerikanska kongressen har minskat satsningar på forskning för bl a eldrift och vätgas
Tyvärr kommer det inte bli lika många presentationer nästa år. Kongressen har nämligen minskat budgeten rejält för bränsleceller, eldrift och allt som har med demonstration och analys att göra. De prioriterar grundläggande forskning inom förnyelsebar energi och energieffektivitet inom transportområdet [1,2]. Hela DOE har dock inte mindre budget [1].
Forskningsprogrammet Vehicle Technologies Office (VTO) innehåller b la forskning om batterier, elmaskiner och bättre förbränningsmotorer.
2017 hade VTO 306 miljoner USD i budget. 2018 får de 82 miljoner USD [3].
Området batterier och elektrifiering hade 2017 130 miljoner USD och får nu 36 miljoner USD för 2018 [3].
Forskningsområdet Hydrogen and Fuel Cells Program hade 101 miljoner USD 2017 och får nu 45 miljoner USD för 2018 [4].
Överblick av presentationer från Annual Merit review
Alla presentationer från VTO hittar ni här och presentationerna från Hydrogen and Fuel Cells Program finns här.
Chefen för VTO ger sin tolkning av de viktigaste resultaten från VTO här samt chefen för bränslecellsprogrammet ger sin tolkning här.
Ett urval av mig av intressanta projekt och presentationer är:
Cost Benefits Analysis of Technology Improvement in Light-Duty Fuel Cell Vehicles.Det är en analys om hur relativt bra bränslecellsbilar blir om de uppnår DOE mål för bränsleceller och vätgas. En av bakgrundsrapporterna med analys finns här. Argonne National Laboratory har gjort analysen.
Hydrogen Financial Analysis Scenario Tool (H2FAST) Updates with Analysis of 101st Station. Kostnad och intäktsanalys av vätgasstationer i USA. En excelmodell finns att ladda hem här.
Overview of the DOE VTO Electric Drive Technologies R&D Program. Mål, fokusområden och resultat för billigare elmaskiner, kraftelektronik samt för att minska påverkan på elnätet.
Overview of the DOE VTO Advanced Battery R&D Program. Mål, fokus och resultat om batterier. Innehåller bl a en sammanfattning av potentiella batterikostnader för nya och gamla cellkemier. De vill nå 75 USD/kWh cellnivå (användbar energi).
Det finns nästan 100 projekt om batterier att läsa. Välj området Electrochemical Storage, så får ni fram alla.
Extreme Fast Charge and Battery Cost Implications. Ett projekt att dimensionera ett batteri som klarar snabbladdning bättre och vad det får för konsekvenser för kostnaden.
Extreme Fast Charging – A Battery Technology Gap Assessment. Vad vet vi om hur batterier hanterar extrem snabbladdning (mer än 350 kW).
Jag är också förtjust i deras delprogram Energy-Efficient Mobility Systems där analytiskt i olika projekt försöker räkna på konsekvenser av delningstjänster. Ett intressant projekt var Modeling and Analysis of Plug-in Electric Vehicle Charging Infrastructure Supporting Shared Mobility. Vad är egentligen behovet av laddinfrastruktur för delade fordon?
Modeling Framework and Results to Inform Charging Infrastructure Investments. NREL:s program för att räkna på hur många laddstationer det behövs, var de ska vara och vad de kostar. Ett intressant delstatsfall är  “A Case Study of Massachusetts(pdf)”.
Inom projektet har de också gjort studien “
National EconomicValue Assessment of Plug-In Electric Vehicles
 (pdf)”. Den innehåller kalkyler på hur stora de privata och de samhällsekonomiska vinster är för laddbara personbilar i USA fram till 2035. Metodmässigt var den spännande.
Considerations for Corridor and Community DC Fast Charging Complex System Design. Projekt som undersökte design och framtida kostnader för riktig snabb DC laddning, som ska likna bensinstationupplevelsen.De undersöker också affärsmodeller. De har med konsekvenser om de har batterier vid stationerna samt solceller. Den stora rapporten från arbetet finns här (pdf, 51 sidor).
Egna kommentarer
Det är väldigt begränsad urval jag gjort. Det finns projekt om det mesta. Tyvärr börjar klockan bli 6, så jag hinner inte läsa mer.
Om ni vill läsa om olika projekt som demonstrerar eldrift med tunga fordon, så välj teknikområdet Vehicle System.
Nästa år kommer det inte vara lika kul att en natt läsa resultat från DOE:s forskningsprogram. Det är en slakt kongressen gjort.
Det är en underlig tid att minska satsningarna på alternativa drivlinor?
Referenser
[1] House panel advances bill eliminating ARPA-E, holds DOE science steady. Science. 28 juni. länk
[2] FY 2018 Department of Energy’s Budget Request to Congress. länk (pdf, 750 sidor med motiveringar vilka områden som är värda att satsa på)
[3] Presentation om Vehicle Technologies Office (VTO). Michael Berube. 2017. länk
[4] Presentation om Hydrogen and Fuel Cells Program  . Sunita Satyapal. länk (pdf, Innehåller en genomgång av statusen för bränsleceller och vätgas).