Arkiv / Fordon

Europeiskt projekt om lätta och tunga eldrivna fraktfordon – Om Frevue-projektet

Creative commons license

skrivet av Martin Borgqvist (RISE)
EU – projektet Frevue (Freight Electric Vehicles in Urban Europe) handlar om eldrivna fordon i frakt- och logistikverksamhet (länk till hemsida). Projektet som är 4,5 år långt och pågår till september 2017, är ett samarbete mellan flera olika aktörer; städer, logistikbolag, fordonstillverkare, forskningsutförare, IKT-bolag, energibolag, etc. (se länk för komplett lista). Från Sverige deltar Stockholm och Trafikverket i projektet. Ytterligare exempel på städer som deltar är London, Oslo, Madrid, Lissabon, Milano, Amsterdam, mfl.
Projektets resultat
Viktiga resultat inkluderar rapporter om (rapporterna kommer att finnas på hemsidan enligt projektet):

  • Technical suitability
  • Economics of EVs for city logistics
  • Transport and environmental impacts
  • Social and attitudinal impacts
  • Policy and governance

Projektet sände för ett tag sen ett webinar (1 h lång, länk – här finns även presentationen som visades) där en del tekniska resultat presenterades.
Slutkonferensen var i London 21 juni i år, se länk för mer info och här (ca 4 min) finns en video som summerar resultatet från hela projektet. Alla presentationer från slutkonferensen finns också att ladda hem här (pdf, 152 bilder).
Här kommer en sammanfattning av nämnda webinar.
Fraktfordon orsakar lokala luftföroreningar och förbättrad luftkvalitet är en drivkraft för att gå över till eldrift. Det är därför viktigt att visa att eldrift fungerar för fraktfordon. Projektet har därför genomfört tester med eldrivna fraktfordon i Oslo, Madrid, Rotterdam, Amsterdam, Lissabon, Milano, Stockholm och London. Förutom tester av fordon i logistikapplikationer så tittar projektet även på policyfrågor.
Tekniska resultat från försök
De olika typer av eldrivna fordon som testas inkluderar allt från skåpbilar till distributionslastbilar, och de kan delas in i fordon som är:
Små: < 3.5 ton, totalt 7 st
Medium: 3.5 – 7.5 ton, totalt 54 st
Stora: > 12 ton, totalt 22 st
Tillgången på eldrivna lastbilar på 18 ton är begränsad på dagens marknad, och därför förekommer det inte så många sådana fordon i projektet. Fordonen på över 12 ton har körts i Amsterdam och Rotterdam.
Fordonen kör < 10 mil per dag
Fordonen har körts av olika operatörer i de olika städerna, t.ex. Heineken, Bring och UPS. Under projektet har data från fordonen samlats in och analyserats. Både statisk och dynamisk data finns insamlad. Typiskt så har fordonen (alla storlekar) kört < 10 mil per dag och använts ca 8 h per dag. Längst daglig körsträcka har Bring i Olso haft, medan UPS i London har haft den kortaste. Heineken körde ca 5 mil per dag. Totalt har fordonen kört motsvarande ca 16 varv runt jorden. Fordonen har nattladdats, men snabbladdning förekommer också.
Baserat på insamlad data så har bl.a. fordonens energieffektivitet (km/kWh) beräknats. Resultatet visar det förväntade, de lätta fordonen använder mindre energi än de tyngre:
Små: 5.5 km/kWh (0.18 kWh/km), 22 kWh/fordon, dag (genomsnitt)
Medium: 2.1 km/kWh (0,48 kWh/km), 23 kWh/fordon, dag
Stora: 1.2 km/kWh (0,83 kWh/km) 63 kWh/fordon, dag
Fordonen har visat sig vara tekniskt lämpliga för fraktapplikationer
En del av de mindre och medelstora fordonen har begränsad räckvidd och kan behöva snabbladdning.
För UPS-fordonen i London och Rotterdam så har kvarvarande SOC varit relativt högt vid slutet av dagen, 50 – 60 %, vilket antyder att batterikapaciteten inte är helt optimerad mot den aktuella applikationen.
Snabbladdning och batterier med högre kapacitet kommer att minska barriärerna för eldrivna fraktfordon ytterligare.
Logistikbolaget Breytner har testat distributionslastbilar på 19 ton
Bolaget Breytner i Rotterdam arbetar med utsläppsfria transporter och de har i projektet testat eldrivna lastbilar på 19 ton. Det finns i dagsläget inga OEM:er som erbjuder eldrivna lastbilar i denna storleksklass, och Breytner har därför varit hänvisade till konverteringar. Leverantör av de eldrivna lastbilarna har varit Emoss, vilka har konverterat ett antal MAN TGM (oklart hur många). Lastbilarna har fått batterier på 200 kWh (oklart om detta är användbar eller total energimängd) och beroende på lasten kan de köra 180 – 240 km. Lastbilarna nattladdas.
Fordonen är helt elektriska och har elvärme. Totalt har elvärmen använt ca 4 % av batterikapaciteten, men Rotterdam har milda vintrar. En viktig slutsats är att förarnas körstil har större påverkan för de eldrivna lastbilarna än för lastbilar med andra drivmedel. I början var det en del problem med lastbilarna vilket orsakade down time (stillestånd), men detta har blivit bättre under projektet. Breytner har bestämt sig för att införa fler eldrivna lastbilar i sin flotta och nämner att VDL eventuellt har en eldriven lastbil på gång.
Lissabon har testat eldrivna skåpbilar (Renault Kangoo ZE)
Parkeringsbolaget i Lissabon, Emel, har i projtektet testat 12 st Renault Kangoo ZE. Elfordonen har använts vid underhåll av parkeringsautomater och för att hämta pengar från dessa. Inför beslutet att skaffa dessa elfordon så gjordes beräkningar av TCO (total cost of ownership). Dessa kom fram till att det inte blir någon skillnad i TCO/km för el eller diesel. I bägge fallen landar det på 0.34 €/km. Då ingår
även 5000 €/elfordon för laddinfrastruktur. Lägre kostnad för energi och för underhåll väger upp kalkylen för elfordonen enligt Emel. Slutsatsen från försöken i Lissabon är att elfordonen inte inneburit några förändringar i drift eller körmönster, dessutom tycker förarna om eldriften (mindre buller och vibrationer, bättre komfort). Fler elfordon kommer att skaffas till Emels fordonsflotta.
Egna kommentarer
Det är många välkända aktörer med i projektet.
Distributionsfordon kör kortare än vad man kan tro. Kanske ca två-tre gånger så långt per år som en personbil om man tittar på körsträckorna som mätts upp i projektet.
De etablerade tillverkarna har inte produkter framme i de tyngre viktklasserna ännu. Vi kommer säkert få se fler konverteringar, men min gissning är att vi snart ser eldrivna modeller från OEM:erna. Städerna kommer säkert att kräva detta så småningom.
De resultat som presenterades på ovan nämnda webinar tydde på att de eldrivna fordonen funkar bra i fraktapplikationer.
TCO-kalkylen som Emel (i Lissabon) gjorde för Renault Kangoo visar att eldrift idag har samma kostnad som diesel för deras applikation. Kalkylen är vad jag förstår gjord innan inköp och det hade varit intressant att se hur det blev i verkligheten.
Som vanligt verkar professionella förare gilla eldrift.