Svensk testbädd elektriska fordon?

Creative commons license

”Den 22 maj, har närings- och innovationsminister Mikael Damberg träffat ledande företrädare från fordonsindustrin, universitet och Göteborgs stad för att diskutera insatser för en stärkt fordonsindustri.
Ett resultat av mötet är att Research Institutes of Sweden (RISE) får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en gemensam forskningsmiljö inom elektromobilitet skulle kunna se ut och finansieras tillsammans.
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg träffade i dag ledande företrädare från CEVT, Scania, Volvo Cars och Volvokoncernen, samt Chalmers, Uppsala universitet, Linköpings universitet, RISE, Swedish Electromobility Center och Göteborgs stad, för att diskutera en gemensam forskningssatsning som ska göra Sverige världsledande inom elektromobilitet, dvs. fordon som har elektriska motorer för drivning. Syftet med satsningen är att alla parter ska bidra till en gemensam kraftsamling för att stärka forskning och utveckling inom området [1].”
”I den globala konkurrenssituationen finns många som redan har eller snart kommer att ha samma kompetens inom elektromobilitet som Sverige men vår kultur av samarbete och innovation är unik. Det är därför som en satsning av detta slag i Sverige är helt rätt, säger Henrik Svenningstorp som ska leda projektet
Hans uppgift är att ta fram ett förslag på hur industrin, det offentliga och akademin tillsammans kan stärka forskning och utveckling inom området genom att etablera en helt ny, unik testbädd där de stora fordonstillverkarna samutnyttjar kompetens och forskningsinfrastruktur med universitet och högskolor och offentliga aktörer [2]”.
[1] Nationell satsning på elektriska fordon. Näringsdepartementet. 22 maj 2017. länk
[2] Nationellt uppdrag kring elektriska fordon till RISE. 22 maj 2017. RISE. länk