Arkiv / Samhälle

Mer om Indiens diskussioner om ett nytt transportsystem med mycket elfordon

Creative commons license

Indiens politiska ledning funderar på att satsa ordentligt på laddbara fordon. En indisk minister pratar till och med att enbart elfordon kommer säljas i Indien 2030.
Sammanfattade några uttalande förra veckan om diskussionerna i Indien.
En viktig del i diskussionerna är en bakgrundsrapport som den indiska regeringstankesmedjan NITI Aayog gjort tillsammans med Rocky Mountain Institute. Rapporten är framtagen ihop med indiska myndigheter och företag, men även t ex Volvo har varit med i workshops. Idag får ni en sammanfattning av rapporten.
Rapporten finns att ladda hem från den här sidan.
Enligt slutsatserna i rapporten kan Indien spara 60 miljarder USD per år 2030 i energikostnader om de satsar på elfordon OCH delade fordon OCH Uppkopplade fordon [2]. Om satsningen blir av så minskar också olje- och dieselanvändningen med 156 Mtoe.
De kan också minska utsläppen av koldioxid från motoriserade transporter i Indien med 37% i jämförelse med ett scenario utan satsningen [2].
Rapporten kommer med god sannolikhet användas för Indiens framtida policy för transportsektorn [2].
En stor del av rapporten bygger på argumentet att Indien kan hoppa över massa misstag som västvärlden har gjort när de byggde upp sitt transportsystem dvs att göra ett ”leapfrog”.
Tre huvudåtgärder i roadmapen
Det finns tre huvudsakliga åtgärdsförslag i roadmapen för de nästa 15 åren:
– ett byte från privata fordon till delade fordon,
– ett byte från diesel och bensinfordon till elfordon,
– ett byte från att designa städer för bilar till att bygga städer för människor.
Viktiga styrmedelsförslag i rapporten
– Att begränsa nyregistreringen av diesel och bensinbilar med ett lotterisystem.
– subventionerna inköp av elfordon.
– använda säljskatt från bensin och dieselfordon att bygga upp en laddinfrastruktur.
– Utveckla och bygg ut ett system av utbytesbara batterier för 2 och 3-hjuliga elfordon.
– Minska skatter för eltaxis.
– utveckla ett nollemissionsfordon-kredit system för elfordon för att stödja de fordonstillverkare som satsar på nollemissionsfordon.
– skapa en gruppering som kan bygga batterier  i Indien.
– skapa en ny myndighet som kan skapa, uppdatera och förenkla regelverk så att elfordon kan komma in i samhället.
– att testa nya regelverk i större demo-områden i Indien innan de används i stor skala i hela Indien.
De olika styrmedel och åtgärdsförslagen innehåller också vem som ska vara ansvarig samt diskussioner när de bör införas. De har också delat upp roadmapen i tre faser.
Egna kommentarer
Det är verkligen en kombination av delade, uppkopplade och elektrifierade fordon som rapporten föreslår.
Jag har fokuserat sammanfattningen på styrmedel som har med elfordon att göra, men rapporten innehåller också styrmedelsförslag för uppkopplade och delade fordon.
De har också med satsningar på mindre elfordon som t ex två- och trehjulingar.
Hela rapporten andas också att det kommer vara en satsning på att stärka Indiens näringsliv och inte bara att minska transporternas miljöproblem eller Indiens oljenota.
Indien kommer göra enorma investeringar i sin transportinfrastruktur och om de använder slutsatserna från den här rapporten så kommer deras infrastruktur vara ganska annorlunda från vår.
Trots ganska radikal ändringar i transportsystemet så blir minskningen av växthusgaser endast 37%. Det beror antagligen på att Indien även 2030 kommer ha mycket kol i sin elmix enligt t ex en rapport som NITI Aayoga nyligen släppt. De tror att Indien i sin elmix kommer ha ca 42-48% kolkraft 2047 som kan jämföras med de 58% de hade 2015 [3]-
Jag är också nyfiken på hur en rapport om Sveriges transportsystem 2030 skulle se ut om Rocky Mountain Institute gjorde den??
Referenser
[1] India Leaps Ahead: Transformative Mobility Solutions for All. NITI Aayog och Rocky Mountain Institute. Maj 2017. länk
[2] Limit registration of petrol, diesel cars: India policy commission report. Reuters. 12 maj. länk
[3] Coal to be India’s energy mainstay for next 30 years – NITI Aayog report. 15 maj Reuters 2017. länk
[4] China, India plans for electric cars threaten to cut gasoline demand. Reuters. 13 maj 2017. länk
[5] India’s 2030 All-Electric Car Target Seen `Ambitious’ by IEA. Bloomberg. 11 maj 2017. länk