Utveckling eldrivna fordon Nederländerna 2016

Creative commons license

Eldrivna fordon i Nederländerna är en av de mest intressanta fenomen att studera i Europa.
Nederländska RVO (Netherlands Enterprise Agency) har gjort en engelsk sammanfattning av vad som hände inom eldrivna fordon i Nederländerna 2016.
Det skulle vara intressant att göra en rapport om vad som hände inom elfordon i Sverige 2016 och jämföra status.
Utveckling av elfordon Nederländerna 2016
skrivet av Magnus Karlström
Nederländerna är en av de länder som har högst försäljning av laddbara personbilar samt flest laddpunkter i slutet av 2016.
Nyregistrering av laddbara personbilar 2016 i Europa [2]
1. Norge 44 888
2. Storbritannien 38 903
3. Frankrike 29 006
4. Tyskland 24 610
5. Nederländerna 22 663 (marknadsandel 6,4%)
6. Sverige 13 341
Jmfr internationellt
Kina 283 247
USA 158 246
Antal publika och semi-publika laddpunkter 2016 (inkl. också snabbladdare) [2]
1. Nederländerna 27 265 (varav 612 snabbladdare)
2. Tyskland 24 667
3. Frankrike 15 883
4. Storbritannien 12 161
5. Norge 8 734
6. Sverige 2 852
Nederländerna fick 8449 nya publika och semi-publika laddpunkter under 2016.
18 organisationer skrev på 2020 Electric Transport Green Deal 2016
Nederländska regeringen och 17 andra partner skrev på avtalet april 2016. Nederländerna har numera målet att 10% av nyregistrerade personbilar ska ha en eldrivlina året 2020 [3,4].
De vill också att privata kunder ska köra 75 000 personbilar med eldrivlina 2020. 50 000 kan vara secondhand och 25 000 ska vara nya bilar.
Målet är också att 50% av alla nyregistrerade personbilar ska ha eldrivlina 2025. 30% av de bilarna (dvs 15% av alla nyregistrerade bilar) ska vara batterielbilar.
I avtalet står också att de ska satsa på laddinfrastruktur.
Nederländerna har också skapat eller ska skapa Green Deals för andra områden som ska synkas med Electric Transport Green Deal.
De är:
– The Zero Emission Urban Logistics Green Deal (ZES);
– The follow-on to the Zero Emission Bus Transport Green Deal (ZEB);
– The Publicly Accessible Electric Charging Infrastructure Green Deal;
– The Car Sharing Green Deal: målet 100 000 delade bilar:
– The forthcoming Hydrogen Green Deal. (Magnus kommentar: Det är möjligt att det avtalet också finns nu, men hittade det inte).
Ett intressant avtal är “Zero Emission Regional Public Transport by Bus”
Staten tillsammans med 14 regionala transportorganisationer skrev på ett avtal april 2016 att alla bussar ska vara fria från emissioner 2025.
I avtalet står också att all energi till bussarna ska komma från förnyelsebar energi.
Urval av Nederländska projekt
I rapporten gör de sammanställning av projekt och aktiviteter som sker i Nederländerna. Några, av de mest intressanta enligt mig, är:
– Inom avtalet Zero Emission City Logistics ska de göra ”living labs” där stadsdistributionsfordon tillsammans med nya logistiklösningar testas som har noll emissioner av CO2, NOx och partiklar.
– Heineken Wholesale använder numera 8 13-ton elektriska lastbilar i Amsterdam.
– En bränslecellssopbil demonstreras i Breda.
– 43 ledbussar som är helelektriska används i Eindhoven och Helmond.
– Nederländska regeringen har köpt två av bränslecellsbilen Toyota Mirai.
– Amsterdam och Utrecht går vidare med miljözoner. Utrecht kommer förbjuda icke-elektriska scooters i stadskärnan från och med 2020.
– Alla bussar som går till och inom Schiphol flygplats ska vara helelektriska från och med 2018.
– Endast emissionsfria taxibilar från Amsterdam tågstation från och med 2021.
– Två avtal for ”International Business (PIB) programme” är skapade, dels ett med Österrike samt ett med USA:s västkust/midwest.
– Utrechts ”vehicle-to-grid” projekt med målet att de ska ha 1000 laddpunkter, 1000 elbilar och 10 000 solcellssystem i ett demo. Renault gick med i projektet under 2016.
De har också den goda smaken att ett av kapitlen enbart handlar om allt som nederländska studenter gör inom elfordon som t ex vilka tävlingar de är med i.
I slutet hade de också sammanfattningar av några rapporter som specialstuderat några frågor under 2016.
Egen kommentar
Det är en reklambroschyr, men det ger en bra överblick av vad som händer i Nederländerna.
När jag läste boken funderade jag på hur en svensk broschyr skulle se ut samt hur vi skulle jämföra oss med Nederländerna?
En viktig alternativ indikator är hur många eldrivna fordon som tillverkas i ett land. Där skulle vi slå de flesta länderna i Europa om vi räknar per capita. Ska nog försöka göra en sådan sammanställning.
Är de viktigast att köpa eller tillverka flest? Kanske båda?
Funderade också på alla avtal som skrivs mellan staten och olika parter i Nederländerna. Kommer de hållas?
Referenser
[1] Electric transport in the Netherlands
2016 highlights. RVO. 2017. länk (pdf)
[2] Baserat på data från EAFO.eu
[3] GD198 – Elektrisch Vervoer 2016 – 2020. länk
[4] Engelsk version av avtalets innehåll. C-198 Electric Transport Green Deal 2016-2020. länk (pdf)