Kaliforniens (ARB) rapport om statusen för nollemissionsfordon

Creative commons license

I slutet av mars tog Kalifornien beslutet att behålla sin bränsleekonomilagstiftning för lätta fordon. I beslutet behöll de också lagstiftning som har målet att ha 4 miljoner nollemissionsfordon i delstaten 2030 [1].
Lite tidigare i mars tog Trump beslutet att göra om utvärderingen för bränsleekonomi och växthusgasstandard för lätta fordon i USA [2,3].
EPA har redan lagt ett förslag om den amerikanska lagstiftningen, men en stor del av bilföretagen ansåg att EPA hade pressat igenom lagstiftningen för fort. Det fanns en överenskommelse om att en utvärderingen skulle göras senare.
Det som är speciellt med USA är att Kalifornien kan ha sin egen lagstiftning för avgaskrav och växthusgaskrav. Det beror på en gammal överenskommelse. Det är också ett antal delstater i USA som kan följa Kaliforniens lagstiftning om de vill. De delstater tillsammans med Kalifornien står för ca 1/3 av USA:s bilmarknaden.
Det finns uttalande från Trump som kan tolkas som att den federala makten ska försöka få Kalifornien att följa USA:s lagstiftning och inte ha en egen. De som styr i Kalifornien har lovat att slåss för sin egen lagstiftning [3,5]. Vi får följa utvecklingen.
För beslutet i Kalifornien har det tagits fram en hel del bakgrundsrapporter för olika frågeställningar. Ni får några sammanfattade idag och imorgon.
[1] California air regulators voted Friday to keep the state’s tough vehicle emissions standards through 2025. 24 mars 2017. AP. länk
[2] President Donald J. Trump: Buy American and Hire American for the United States Automobile Industry. 15 mars 2017. White House. 15 mars 2017. länk
[3] Trump’s EPA pick casts doubt on California’s power to regulate auto emissions. LA Times. 18 jan 2017. länk
[4] Alliance CEO Statement on Trump Administration’s Reinstating of the Midterm-Review Process. Auto Alliance. 15 mars. länk
[5] Trump’s review of car fuel standards could lead to fight with California, environmentalists. Washington Post. 15 mars 2017. länk

California Air Resources Board (ARB) rapport om framtiden för rena och nollemissionsfordon

skrivet av Magnus Karlström
ARB har gjort en en granskningen av statusen för nollemissionsfordon.
Deras slutsatsen är att utvecklingen går snabbare än vad de trodde i tidigare planer.
Det finns ett antal rapporter om utvecklingen på ARB:s hemsida för rapporten.
Delrapport: Consumer Acceptance of Zero Emission Vehicles and Plug-in Hybrid Electric Vehicles
Rapporten finns här (pdf, 151 sidor).
Ungefär 60% av alla laddbara bilar som blivit sålda i USA är sålda i Kalifornien eller de delstater som följer Kaliforniens lagstiftning.
ARB har gjort en ordentlig analys om laddbara bilar säljs hos många bilhandlare i de olika delstaterna. Deras slutsats är att det finns många mer bilhandlare i Kalifornien som säljer laddbara bilar och att det delvis förklarar den lägre försäljningen i många andra delstater.
Det verkar också som det finns en tydlig trend att laddbara bilar inte får samma sänkning av priset hos bilhandlarna som vanliga bensinbilar. ARB har gjort en stor undersökning.
De har också gjort en analys vad som utmärker hushåll som har köpt laddbara bilar. De har ofta en bil till, de kan ladda hem och ofta kan de ladda på arbetet också.
ARB sammanfattar också många studier som visar att kännedomen om laddbara bilar fortfarande är väldigt låg, men att testköra en laddbar bil ger en positiv bild av fordonen.
Konsumenternas främsta skäl att välja laddbara bilar är miljöskäl, att ha den senaste tekniken samt att spara pengar.
ARB har också finansierat en intressant studie om andrahandsmarknaden (se sid 107). Ungefär 5-8 % av alla laddbara bilar i Kalifornien är andrahandsbilar och de flesta stannar kvar i delstaten.
Delrapport: Plug-in Electric Vehicle In-Use and Charging Data Analysis 
Rapporten finns här (pdf,  59 sidor)
Delrapporten innehåller data hur laddhybrider och batterielbilar används dvs hur många mil de körs, hur många elmil de körs samt hur många resor som körs på enbart eldrift.
Flera bilföretag har lämnat in kördata som ARB har fått analysera. De har fått kördata från ca 10 bilmodeller samt från ca 100 000 fordon. De har också mycket ladddata.
Bakgrunden är att ARB undersöker om kreditsystemet bör bli förändrat. Och i delrapporten gör ARB en analys vad konsekvensen om kreditsystemet blir förändrat. Kreditsystemet är komplicerat, men principen är att varje biltillverkare får olika mängd krediter för hur långt den sålda bilen kan köra som nollemissionsfordon. Varje bilföretag måste ha en viss mängd krediter annars får de böta. De är också möjligt att sälja krediter mellan bilföretagen.
Det finns några allmänna trender om kördatan.
Batterielbilar (med mindre batterier) kör mindre mil per år i medel än laddhybrider. Undantaget är Tesla Model S som har körts ca 13 500 miles/år (21700 km).
Laddhybrider körs ungefär som Tesla Model S, men laddhybrider som Toyota Prius och Honda Accord körs lite mer. De körs ca 15300 miles/år i medel (24400 km).
När det gäller hur många av kilometrarna som är elmil för laddhybrider, så beror det mycket på storleken på batteriet. De olika modellerna har följande %-sats av elsträcka i jämförelse med total sträcka i medel.
BMW i3 REX 92 % elmil av total mängd mil (8356 e-miles av totalt 9063)
Ford C-Max Energi2 32% elmil (4574 av 13920)
Ford Fusion Energi 32% elmil (4776 av 15076)
GM Chevrolet Volt 72% elmil (8924 av 12403)
Honda Accord  21% elmil (3246 av 15221)
Toyota Prius  15% elmil (2304 av 15283)
ARB gör också en analys om vilka faktorer som påverkar antal elmil för laddhybrider. En viktig faktor är antal laddtillfällen per dag.
De har också gjort analyser om laddningsbeteenden har förändrats över tid.
De har detaljstuderat Nissan LEAF bilar från 2011 till 2014. En tydlig trend är minskning av antal laddtillfällen hemma versus andra platser.
Nästan 80% av alla laddtillfällen var hemma 2011. 2014 var det i medel 65%.
Snabbladdning har också ökat. 2011 till 2013 var det 0-3% av alla laddtillfällen som var snabbladdning. I slutet av 2014 var det nästan 10% av alla laddtillfällen som var snabbladdning.
De har också gjort en analys på skillnaden i antal mil år för Nissan LEAF som snabbladdar och de som aldrig snabbladdas.
De som snabbladdas har en körsträcka på mellan 800-100 miles/månad och de som inte snabbladdas ligger på ca 600 miles/månad.
Det finns en tydlig trend att Nissan LEAF som snabbladdas mer körs längre (se graf sid 33).
I rapporten gör de också en analys av kallstartsutsläpp från laddhybrider (se sid 42).
De gör också en litteratursammanfattning av studier som undersöker hur laddbara bilar körs. De anser att en brist är att det finns få studier som studerar hur hela hushållet förflyttar sig utan ofta analyseras bara ett fordon.
Imorgon fortsätter jag med en analys av deras rapport om teknikutvecklingen för laddbara bilar och bränslecellsbilar.