A Study of China’s Explosive Growth in the Plug-in Electric Vehicle Market

Creative commons license

2010 kom den första av den nya generationens laddbara fordon, men egentligen började försäljningen 2011. Det fanns laddbara fordon innan, men de var inte många. I slutet av 2015 hade det sålts 1 miljon laddbara fordon sen 2010. I slutet av januari 2017 fanns det ca 2 miljon laddbara fordon i världen [1].
2016 var nyregistreringen av laddbara fordon globalt ca 770 000. Det som verkligen utmärker 2016 är hur stor nyregistreringen är i Kina. De hade 350 000 nyregistreringar 2016 [1].
Idag får ni en sammanfattning av en rapport som beskriver marknaden i Kina.
[1] The rise of electric vehicles: The second million. ICCT. 1 feb 2017. länk

A Study of China’s Explosive Growth in the Plug-in Electric Vehicle Market

skrivet av Magnus Karlström
Rapporten är ett försök att beskriva marknadssituationen i Kina för laddbara fordon.
Den är en intressant för den är skriven som ett samarbete mellan amerikanska Oak Ridge National Laboratory (ORNL) och China Automotive Technology and Research Center (CATARC). De är två riktigt bra organisationer.
Första kapitlet beskriver försäljning, marknadsandelar, samt investeringar i Kina. Den beskriver också vilka de stor laddbara fordon aktörerna är i Kina. Tyvärr är de mest fokuserade på siffror från 2015 så siffrorna är lite gamla.
Andra kapitlet beskriver vad Kina har för styrmedel och vilka de planerar.
Tredje kapitlet fokuserar på utvecklingen av EV-teknologier i Kina med fokus på batterier, laddteknologier samt bränsleceller.
Det fjärde kapitlet beskriver de kinesiska köparna av laddbara fordon.
Det sista kapitlet beskriver slutsatser samt framtida forskningsfrågor om utvecklingen i Kina.
Slutsatser från rapporten
– Inköpssubventioner har varit viktiga för att göra Kina till världens största marknad för laddbara fordon.
– Kinesiska köpare är mer priskänsliga vid sina inköp av laddbara fordon. Marknaden för laddbara fordon 2015 bestod till 39% av billiga små laddbara fordon i Kina.
– Det är huvudsakliga kinesiska privatägda bilmärken som är lokaliserade i södra Kina som gör de laddbara fordon som säljs i Kina.
– De större bilmärkena i Kina är långsamma med att börja sälja laddbara fordon.
–  De kinesiska privatägda bilmärken säljer mest till low-end marknaden. Utländska företag är störst på premium marknaden. De stora subventionerna och marknadsökningen för laddbara fordon i low-end marknaden har ökat vinstmarginalen för de kinesiska privatägda bilmärkena.
– De kinesiska kunder som köper laddbara personbilar är priskänsliga och har inte samma krav på t ex körglädje och komfort som t ex amerikanska kunder.
– Kinesiska staten planerar att ta bort inköpssubentioner på sikt och de vill ha hårda bränsleregler samt ett kreditsystem som är en variant på Kaliforniens ZEV kreditsystem.
– Kina har stort fokus på elfordonsteknologi för att modernisera sin fordonsindustri.
– Kina satsar på bränslecellsteknologi, men är efter kompetensmässigt länder som Japan och USA.
– Den kinesiska batteri-industrin expanderar kraftigt. De finns risker med överproduktionskapacitet samt de har hård konkurrens från länder som Japan och Sydkorea.
Egna kommentarer
En läsvärd rapport med insyn i vad som händer i Kina.
Tyvärr är mycket av siffrorna från 2015.
Uppskattade speciellt deras analys av vilka kunderna i Kina är.
[1] A Study of China’s Explosive Growth in
the Plug-in Electric Vehicle Market. Jan 2017. ORNL. länk (pdf)