Arkiv / Samhälle

Städer och dieselbegränsinga

Creative commons license

Flera städer fundera och inför begränsingar/avgifter för dieselbilar, men även för alla sorters bilar [1]. Det pågår ett allmän debatt om att begränsa diesel [2-4].
Dagens nyhetsbrev är en beskrivning vad några städer gjort nyligen.
Dålig luft är ofta orsaken till att städer inför begränsingar. Imorgon kommer ett nyhetsbrev om luftföroreningar i Sverige och i världen.

Städer och dieselbegränsingar

skrivet av Magnus Karlström
Borgmästarna i Paris, Mexico City, Madrid och Aten har lovat att stoppa alla sorters dieselfordon tills ca 2025 
Borgmästarna i de städer har sagt att de kommer subventionera alternativa fordon samt stödja utvecklingen av cykling och gående.
Borgmästarna gjorde uttalandet i samband med ett möte för C40 Cities Climate Leadership Group, som består av ett antal storstäder som tillsammans vill minska växthusgaser.
I orginalpressmeddelandet var det bara Paris och Mexico Citys borgmästare som skrev under [5].
I en intervju verkar det tveksamt att Londons borgmästare har laglig rätt att förbjuda dieselfordon, men de kan inför en avgift för förorenade bilar i London. De håller på att planera att införa en avgift för de mest förorenade fordonen, som är de som är gjorda före 2005 [7].
Paris har infört ett anti-föroreningsdekalsystem för fordon
Paris har infört ett dekalsystem, som innebär att alla bilar måste ha en dekal som visar hur mycket de förorenar. De finns sex olika sorters nivåer av föroreningsklasser av fordon. Det bästa är elfordon och vätgasfordon.
Även utländska fordon måste ha en dekal. Om fordonet saknar dekal får de böta.
Paris kan bestämma att fordon av de sämre nivåer helt kan hindras att åka in i staden de dagar som staden har problem med luftföroreningar [8].
Oslo införde dieselbilsförbud en dag på deras kommunala gator
En dag i januari 2017 var det förbjudet att åka med dieselbilar på Oslos kommunala gator under några timmar.
Det fanns ganska många fordon som var undantagna [10].
Resultatet blev att ca 20 000 norrmän ställde dieselbilen den dagen.
Böter för att köra dieselbil ändå var 1 500 SEK. Inga böter skrevs ut under dagen [12].
Transportstyrelsen har lämnat in ett förslag om nollzoner/miljözoner i Sverige. Det pågår en debatt om laddhybrider ska vara med i nollzoner
Transportstyrelsen har lämnat in ett förslag till Näringsdepartement om att svenska städer ska få inför miljözoner samt nollzoner även för personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar.
”Transportstyrelsen föreslår två nya typer av miljözoner för att förbättra luftkvaliteten i tätorter.
Trafik med tunga fordon som inte uppfyller särskilda utsläppskrav kan i dag begränsas i miljözoner. Transportstyrelsen har utrett hur personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar ska kunna inkluderas i bestämmelserna. Myndigheten föreslår två nya miljözoner, klass 2 och klass 3.

  • Miljözon klass 2 omfattar personbil, lätt lastbil och lätt buss. Här krävs att fordon som drivs med diesel uppfyller kraven för Euro 6 och fordon som drivs med bensin, etanol eller gas uppfyller kraven för Euro 5.
  • Miljözon klass 3 omfattar personbilar, motorcyklar, mopeder klass I och lätta och tunga lastbilar och bussar. Här krävs att de lätta fordonen drivs med el eller vätgas och att de tunga fordonen drivs med el eller vätgas, eller är av typen elhybrid som uppfyller kraven för Euro 6.”

Det har varit en svensk debatt mellan IVL och Bil Sweden om laddhybrider ska få köra i nollzoner eller inte.
IVL är också tveksamma till att förbud av dieselbilar är ett bra alternativ. De föredrar miljözoner för alla sorters fordon.
Egen kommentar
Det är en trend att städer funderar hur de ska förbättra sin luft och de försöker införa begränsningar av de mest förorenande bilarna.
Det finns dock ett politiskt problem. Många europeiska länder och städer har förespråkat diesel för att minska växthusgasutsläppen. En del av de som köpt dieselfordon kommer bli arga på det politiska systemet.
Min gissning är att de flesta städer kommer snarare införa böter/avgifter än förbud. Det ena är en inkomst.
Referenser 
[1] 12 major cities that are starting to go car-free. Business Insider. 2 feb 2017. länk

[2] Megacities take the lead in emissions legislation. Example: London. Roland Berger. 2017. länk
[3] Time for mayors and ministers to clear the air. Financial Times. 2017. länk (sub)
[4] PM Nilsson: Investera inte mer i diesel. Ledare 18 jan 2017. Dagens Indisrti. länk
[5] C40 MAYORS AIR QUALITY COMMITMENT. länk
[6] Four major cities move to ban diesel vehicles by 2025.BBC. 2 dec 2016. länk
[7] Viewpoint: The trouble with diesel. BBC. 1 feb 2017. länk
[8] British motorists face pollution fines in Paris as car windscreen sticker scheme opens. The Telegraph.16 jan 2017. länk
[9] “92% the world’s urban population now breathe toxic air”: so what can we do about it?. City Metrics. 13 jan 2017. länk
[10] Oslo Kommun. Dieselförbud info. länk
[11] Dieselforbud i Oslo fra tirsdag. VG Nyheter. 15 jan 2017. länk
[12] Mindre trafik i Oslo efter dieselförbud. GP. 17 jan 2017. länk
[13] ”Låt kommuner få införa utsläppsfria zoner”. SVD Debatt. IVL. 29 dec 2016. länk
[14] Nya miljözoner kan ge renare luft i städerna. 28 nov 2016. Transportstyrelsen. länk
[15] ”Porta inte elbilar från miljözoner”. Bil Sweden. Debattartikel SVD. 13 jan 2017. länk
[16] ”Laddhybrider urholkar idén med nollutsläpp”. SVD Debat. 17 jan 2017. länk
[13] Dieselbilens död? P1 Program. Klotet. länk (40 min program)