Elvägar en del av ett innovationspartnerskap mellan Sverige och Tyskland

Creative commons license

Sverige och Tyskland har skapat ett gemensamt innovationspartnerskap. Det består av fyra delar. Ett är fokuserat på elvägar.
Elvägar en del av ett innovationspartnerskap mellan Sverige och Tyskland

skrivet av Magnus Karlström
Sverige och Tyskland har skapat ett innovationspartnerskap. Det består av fyra delar. En del handlar om ett samarbete om elvägar.
I samband med partnerskapet var Merkel i Sverige igår och träffade Stefan Löfven. Båda var med på ett seminarium på IVA igår.
Elvägsamarbetet [1]
”Sverige och Tyskland kommer tillsammans att genomföra en studie kring elvägar där man bland annat kommer att undersöka finansiering, affärsmodeller och drift av elvägar.
Tekniken för elvägar är fortfarande ny och behöver utvecklas. Genom ett samarbete mellan två länder med olika förutsättningar kan en snabbare teknikutveckling ske.
Samarbetet kommer att ledas av Trafikverket tillsammans med Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.” [1]”
Uttalande från Damberg innan mötet om elvägssamarbetet [4]
Mikael Damberg uttalande sig om samarbetet dagen innan [4].
Han lyfte fram både miljövinster och ekonomiska vinster med elvägar.
”Att säkerställa tekniken samt undersöka olika lösningar som krävs för att finansiera och organisera utbyggnaden av elvägsnätet ser Damberg som några av de viktigaste anledningarna till att samarbeta med Tyskland. Men det handlar också om att ta reda på vilka lagar och regler som behövs förändras och vilka lösningar som är möjliga för att dessa vägar ska kunna gå mellan olika länder. ”
En möjlighet skulle vara en elvägskorridor mellan de båda länderna [4].
Stefan Löfven tal på IVA [2] där han nämnde elvägar
”So, what does this idea of cooperation for innovation mean in practice?
Just a few months ago, the world’s first electric public road was opened in Sandviken, 200 kilometres north of Stockholm. In a partnership between Scania, Siemens, and local and national authorities, a hybrid lorry is operated by a local transport company on the electric road, delivering materials to the steel industry in the area.
This has gone from being a vision for the future to a reality today. It gives us a hint of what can be done to achieve a fossil-free transportation sector. I am eager to continue this journey together with you all here. ”
Merkels tal på IVA var mest om digitalisering
Merkel tal handlade mycket om  vid digitaliseringens utmaningar och möjligheter för samhället i stort och för näringslivet i synnerhet [13].
Scanias VD om samarbetet [6]
”Scanias och Siemens elektrifierade väg mellan Sandviken och Gävle (elväg baklänges) hamnade i fokus på ländernas toppmöte.
Den har varit i provdrift i åtta månader och skulle kunna bli lönsam med rätt politiska beslut, enligt Henrik Henriksson.
– I år kommer vi att bygga ut fler sträckor både i Tyskland och Sverige, säger han.”
Tyskland ska testa mer elvägar
Tyskland ska testa två nya elvägar. Total sträcka är 12 km. Projekten ska starta 2018. Strömmen ska komma från kontaktledning ovanför. De har inte berättat exakt plats utan det kommer i februari [12].
Det pågår mycket om elvägar/ERS/E-highways i Sverige
Det finns många projekt och aktörer inom elvägar i Sverige.  
Projektet Elvägar är att Trafikverket, Vinnova och Energimyndigheten upphandlar kunskapsunderlag avseende elvägar för tunga fordon. En del i projektet är att två demonstrationsanläggningar baserade på två olika tekniker byggs och testas på varsin vägsträcka i Sverige. Försöken beräknas vara avslutade 2018.
Det ena projektet är demonstrationsprojekt Gävle. Region Gävleborg testar tillsammans med partners en teknik som innebär att en strömavtagare på lastbilshyttens tak matar ner strömmen till en elhybridmotor i lastbilen. Testvägen är utanför Sandviken.
Den andra demonstrationsanläggning är utanför Arlanda. Företaget Elways medverkar med sin teknik. Nyligen släpptes en film (ca 3 min) som visade en del.
Rise Viktoria koordinerar också ett 27 miljoner projekt om ERS (Electric Road Systems – Elvägar) [10]. Det är många partners med i projektet och  ”kommer bl.a. resultera i ett tydliggörande av samhällsekonomiska förutsättningar, nyttor och andra effekter som elvägar för med sig ur olika aktörers perspektiv.
Olika implementeringsstrategier kommer att utvärderas och framgångsfaktorer för hög acceptans kommer att identifieras.
Ett internationellt samarbete kommer att etableras och lägga grunden för dialog kring framtida standarder och regelverk.
Projektet kommer att ha nära samarbete med de elvägsdemonstrationer som pågår i Sverige. Industrin deltar både som parter i projektet och som medlemmar i en omfattande referensgrupp.
Chalmers, KTH, Trafikverket, Transportøkonomisk institutt, VTI och Viktoria Swedish ICT kommer utföra forskning och utredningar. Fortum, Profu, Scania, Vattenfall och AB Volvo är deltagande industriparter. Airport City Stockholm, Region Gävleborg och Regionförbundet i Kalmar län deltar med sitt intresse för framtida implementationer. Projektet leds och koordineras av Viktoria Swedish ICT.”
Ett annat företag som utvecklar elvägar är ELONROAD, som b la fått 12 miljoner SEK tillsammans med Lunds Universitet för att testa deras teknik på en prototypväg. Projektet avser även att anlägga en 200 meter lång test- och demonstrationssträcka där konceptet avses demonstreras i större skala.
ELONROAD har också nyligen visat att deras teknik fungerar för att ladda autoparkerade bilar, se filmlänk.
Referenser
[1]  Sverige och Tyskland i unikt innovationspartnerskap. Pressrelease. länk
[2] Speech by Prime Minister Stefan Löfven at IVA. 31 jan 2017. länk
[3] Elväg i Gävle hamnade i tyskt fokus. TT. 31 jan 2017. länk
[4] Damberg: Så ska vi bygga elvägar med Merkel. Svenska Dagbladet. länk
[5] Innovation och samarbete för en hållbar framtid. Regeringen.31 jan 2017. länk
[6] Elväg i Gävle hamnade i tyskt fokus. Svenska Dagbladet.31 jan. länk
[7] Scania welcomes Sweden-Germany partnership on mobility and electrical roads. Scania. 31 jan 2017. Pressrelease. länk
[8] Strategisk satsning på forsknings- och innovationsplattform för elvägar. Pressrelease Rise Viktoria. Oktober 2016. länk
[9] Fortsatt implementering av elvägar? Forskare samlas i Sandviken 1-2 februari. Region Gävleborg. länk
[10] Siemens e-Highways. länk
[11] Carola Lemne: ”Tyskland verkar titta mer norrut”. Svenska Dagbladet. 31 jan länk
[12] Praxistest von Strom-Lkw auf zwei Strecken. Handelsblatt. 24 jan 2017. länk