Arkiv / Samhälle

Globala makrotrender – Rapport från National Intelligence Council

Creative commons license

Idag sammanfattar vi en rapport som har undersökt var världen är på väg.
Det ser rätt osäkert ut, konfliktrisken ökar samt det befintliga maktordningen håller på att erodera.
OmEV handlar om att bevaka utvecklingen av fordon med eldrivlina, men även de befinner sig i världen.

Globala makrotrender – Rapport från National Intelligence Council

skrivet av Magnus Karlström
De närmsta fem åren ökar konfliktrisken mellan och inom länder, den globala tillväxten är låg samt världen blir svårare att styra samtidigt som flera problem kräver globala samarbeten för att lösa. Allt enligt en omvärldsanalysrapport från amerikanska underrättelseorganisationen The National Intelligence Council (NIC) [1-9].
NIC släpper en publik rapport var fjärde år i samband med när en ny presidentperiod startar. NIC har den här gången gjort analysen genom att intervjua och samarbeta med 2500 experter i 35 länder.
Världsordningen håller på att förändras och det blir svårare att styra
Bedömningen de gör är att den världsordning som funnits sen andra världskriget håller på att försvinna, samt USA:s globala dominans närmar sig sitt slut.
I framtiden kommer inte bara stater styra den globala geopolitiken utan världen kommer styras av ett komplext nät av stater, organisationer samt individer.
Befolkningen i många länder kommer kräva mycket av sina styrande samtidigt som tillväxten är låg, stora tekniska förändringar sker som antagligen minskar antal jobb samt konflikterna ökar. Det innebär att det kommer finnas många missnöjda.
De styrande har små marginaler att göra stora ändringar eftersom skuldsättningen är hög, tillväxten är låg samt produktivitetsförbättringen inte är snabb.
Medelklassen i OECD-länder är förlorare
En grupp de lyfter fram speciellt som en missnöjd grupp är medelklassen i utvecklade länder. Den ekonomiska tillväxten globalt gör medelklassen i utvecklingsländer rikare, samt de rika blir rikare, men en grupp som inte får det bättre är medelklassen i t ex Europa och USA.
Det finns en kritik mot globalisering eftersom det verkar som många anser att nackdelarna är större än fördelarna för dem.
Det verkar också som att förtroende för de styrande, experter och för våra styrelseskick minskar. En tydlig trend är att många grupper enbart selektiv läser nyheter och fakta för att stödja deras egna värderingar.
Vänster- och högerrörelser kommer öka i många länder.
Fler äldre och många bor i 500 000 städer
Befolkningen globalt kommer bli äldre och urbaniserade. En tydlig global trend är att befolkningen som är äldre än 60 år är den åldersgrupp som växer snabbast globalt. Det gäller speciellt i OECD länderna. Många länder kommer ha en sjunkande relativ andel som arbetar i relation till antal pensionärer.
Ungefär hälften av jorden befolkning lever i städer idag och ca 2/3 kommer bo i städer 2050.
De flesta kommer bo i städer i storleksordningen 500 000 invånare.
Stora tekniska förändringar är på gång som kan innebära samhällsslitningar
Automation, artificiell intelligens, ny energiteknologi samt bioteknologi är på gång att slå igenom stort. De kan öka produktivitet och förbättra många aspekter av samhället.
Det är dock så att de kan innebära stora förändringar av arbetsmarknaden som kan innebära slitningar i samhället.
Det är tveksamt om våra befintliga samhällsordningar är tillräckligt snabba för att hantera förändringens snabbhet. Det verkar som länder kommer konkurrera genom att ha minst begränsade lagstiftning för att införa teknologier.
Flera av teknologierna innebär också samhällen måste fundera på moraliska frågor.
Klimatförändringarna, miljöproblem och hälsoproblem kräver internationella samarbeten som blir svårare att genomföra
Det finns många globala miljöproblem.
Klimatförändringarnas konsekvenser, ca hälften av världens befolkningen kommer leva i områden med vattenbrist 2035, luftföroreningar kommer vara den vanligaste miljörelaterade dödsorsaken 2035, många av de jordarna som föder världens befolkningen blir sämre.
Kina och Ryssland kommer utmana USA
Geopolitiskt så kommer länder som Kina och Ryssland försöka öka sin betydelse i sina respektive regioner.
EU kommer mest försöka lösa sina interna problem och USA kommer antagligen vara upptagen med att omdefiniera sin globala roll.
EU har problem
Rapporten ser mycket skeptiskt på EU:s utvecklingsmöjligheter de närmsta åren. Befolkningsutvecklingen är inte bra. Det finns stora slitningar inom EU. Många länderna är skuldsatta.
Enligt rapporten måste EU reformera sina institutioner, öka förtroende för sina styrande samt skapa jobb.
Indien blir den snabbast växande ekonomin samtidigt som Kinas tillväxt minskar
Indien kommer ha den största tillväxten globalt de närmsta fem åren enligt rapporten.
Kina försöker få en mer konsumentionsdriven ekonomi, men deras tillväxt kommer sjunka.
Egna kommentarer
Ber om ursäkt att börja måndagen med allt detta.
Rapporten är på 250 sidor och har mycket detaljer som beskriver trenderna.
De gör också en detaljerad analys av olika geopolitiska områden i världen.
De har också förslag på vilka förändringar som krävs.
En viktig del är att de förespråkar mer fokus på att bygga upp länders ”resilience” inför förändringarna som är på gång. ”Resilience” går ungefär att översätta till återhämtning/spänstighet/motståndskraft dvs förmågan att klara svåra tider.
Referenser
[1] Global Trends: Paradox of Progress, the U.S. National Intelligence Council. 2017. länk (pdf ca 250 sidor trender)
[2]  National Intelligence Council Releases Global Trends Report. NIC. Pressrelase. 10 jan 2017. länk
[3] Paradox of Progress: National Intelligence Council Releases Global Trends Report. New Security Beat. länk
[4] How to Read the National Intelligence Council’s Latest Global Trends Report. 10 jan 2017. länk
[5] National Intelligence Council report presents many questions, few answers. The Hill. 17 jan länk
[6] What the World Might Look Like in 5 Years, According to U.S. Intelligence. The Atlantic. 10 jan. länk
[7] U.S. intelligence study warns of growing conflict risk. Reuters. länk
[8] Internal tension to terror threats, US report says India faces many challenges. HindustanNews. länk 

[9] Intelligence report predicts dire future. Washington Times. 11 jan. länk