Har EU helt enkelt förbjudit blybatterier?

Creative commons license

Blybatterier, världens mest använda batteriteknik, är på väg att försvinna från EU. Eller? Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA har under november 2016 satt upp ett antal nya substanser att förbjudas inom EU, alltså en uppdatering av REACH-registret. Fyra bly-innehållande substanser som används vid tillverkning av blybatterier finns med [1].
Nu ska uppdateringen ratificeras av EUs medlemsländer innan den träder i kraft. Därefter kommer substanserna att inom fyra år vara helt borta från den europeiska marknaden. Och konsekvensen blir att inga blybatterier kan tillverkas inom EU.
Enligt en artikel (Art 58 (2)) i direktivet kan man lämna in klagomål om önskan att substanser ska finnas kvar under en sjuårsperiod. International Lead Association (ILA) klagar givetvis [2]. ILA anser att de fyra blysubstanser som nu är under lupp är nödvändiga vid produktion av blybatterier. De menar att förbudet skulle helt underminera den europeiska blybatteriindustrin.
Största batterimarknaden
Blybatterier är den absolut vanligaste batteritekniken världen över: mer än 90% av batterimarknaden – 330 GWh eller 30 miljarder dollar (2013) och förväntas vara ca 420 GWh eller 45 miljarder dollar 2020. Knappt 2/3 av blybatterimarknaden är startbatterier till fordon och en tredjedel går till industriella applikationer (främst UPS, telecom, truckar och medicinsk utrustning). Mindre än 5% används till elcyklar. Även 2025 kommer blybatterierna dominera. Alla data från de franska batterianalytikerna Avicenne [3].
Inom EU jobbar ca 20.000 personer med blybatteritillverkning och omsätter ungefär 5 miljarder euro och batterierna produceras framför allt i Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Italien, Polen, Spanien och Storbritannien.
Produkten med högst återvinningsgrad inom EU
När det blev känt att Batteridirektivet skulle gås igenom (som vi skrev om tidigare i veckan) välkomnades detta av EUROBAT – de europeiska batteritillverkarnas intresseorganisation [4].
Men redan i december 2014 presenterade EUROBAT, tillsammans med fordonstillverkarnas intresseorganisationer i Europa, Japan och Korea (ACEA, JAMA och KAMA) en studie kring blybatterier, deras prestanda, miljö- och hälsoaspekter, och återvinningsaspekter [7]. Syftet var att få EU att inse att blybatterier behövs och att riskerna är mycket små då man har en closed loop från tillverkning till användning och återvinning. Då ansåg man att blybatterier måste få vara tillåtna i åtminstone åtta år till. Sammanfattningen av rapporten är att det inte finns, i en överskådlig framtid, några tekniska eller ekonomiskt gångbara alternativ till blybatterier som starthjälp till fordon. En av fördelarna som lyfts fram är kallstartsegenskaperna och då främst vid låga omgivningstemperaturer. Vidare påpekade man i rapporten att det inte finns någon resursbrist när det gäller blybatterier i en överskådlig framtid.
Tidigare i höstas arrangerades i Bryssel en diskussion kring frågan inom eventet ’From Words to Actions: Defining the Non-Toxic Environment’ [5]. Vid detta event uttalade sig Steve Binks från ILA: “A strategy for a non-toxic environment must surely be based upon risks, wider environmental life cycle impacts, technical performance requirements and socio-economics and not purely be based on an ideological vision to phase out use of chemicals based upon intrinsic hazard irrespective of the wider cost. Decisions on substitution cannot be short-circuited and there must be a robust and thoughtful analysis of all of these aspects” [6]. Det han åsyftar är givetvis EU-förslaget om att förbjuda de fyra blysubstanserna.
I rapporten från EUROBAT med flera trycker de på den höga återvinningsgraden av blybatterier och att de är den produkt inom EU som återvinns mest. De hävdar siffror på 99%. I Sverige är vi generellt bra på att samla in och återvinna olika produkter. Naturvårdsverket, den tillsynsmyndighet som ser till att Batteridirektivet efterlevs, för statistik 8. När det gäller blyinnehållande batterier till fordon och industriella tillämpningar ska enligt Batteridirektivet 65% återvinnas, och det finns även en förordning som säger att 95% ska återvinnas, vilket vi gör. Dock blir vi i Sverige allt sämre på att samla in blybatterier till fordon. 2009 samlade vi in 92% och sedan dess har det bara gått utför – 2013 var siffran 76% [8].
Slutet för fordon med förbränningsmotorer?
Om man ska tolka uppdateringen av REACH med de fyra blysubstanserna kommer endast europeisk blybatteritillverkning påverkas då de färdiga batterierna innehåller mindre än 0,1% av de förbjudna substanserna. Det som i så fall kommer hindra europeisk fordonsindustri till att fortsätta använda blybatterier är om även importen av blyinnehållande produkter stoppas.
Om ett sjuårigt undantag godtas kommer denna tid antagligen inte räcka för att säkerställa produktionskapacitet av andra batteritekniker. En ytterligare sjuårsperiod kan eventuellt komma till stånd, men sedan är det nog kört för blybatterier inom EU – 2030 och framåt blir slutet på förbränningsmotoreran? I dagsläget finns ca 275 miljoner bilar inom EU som förlitar sig på blybatterier…
Egna kommentarer
Att stoppa vissa blysubstanser har varit på tapeten länge. Nu kan det alltså bli verklighet. Om det kommer få konsekvenser för fordon som förlitar sig på ett startbatteri av blyteknik återstår och se. Fordonstillverkarna inom EU kommer nog snarast att säkerställa leverans från icke-europeiska tillverkare. En fråga som dyker upp är hur utbudet av fordon med start-stopp-funktionalitet eller mikro-hybrider kommer se ut.
Referenser
[1] ECHA proposes nine substances for authorisation länk
[2] Lead in the News länk
[3] Avicenne
[4] Battery-specific Legislation länk
[5] Defining the Non-Toxic Environment: Event Highlights. länk
[6] länk
[7] EU must adopt holistic environmental strategy to keep the non-ferrous metal industry competitive globally, says ILA. länk
[8] Statistics from the Swedish EE & battery registry BATTERIES Compiled by Lars Eklund länk