Arkiv / Teknik

Koboltpriser

Creative commons license

Kopplat till batteridirektivet, som vi skrev om igår, är givetvis vilka metaller vi använder oss av och hur återvinningen går till. 2016 var året då litiumpriset kraftigt ökade – från 7.000 till 20.000 US$/ton, enligt gruv- och råvaruanalytikerna vid CRU [1]. Goldman Sachs kallar litium den nya bensinen [2]. Näst på tur är nu kobolt.
Investeringar i Li-fyndigheter ökar
Li-innehållande mineral förfinas efter brytning till Li-karbonat eller Li-hydroxid. Ofta pratar man och Lithium Carbonate Equivalents (LCE) vid brytning och produktion av litium. Av världens produktion på 66 Mton LCE går 37% till batterier. År 2000 var Li-produktionen 2,5 kton [3].
Enligt Goldman Sachs beräkningar går det åt 63 kg LCE per kWh batteri. De tror att priset kommer ligga högt under de kommande åren, men att dala något efter 2019 då nya gruvor och fyndigheter ökar produktionen.
Det är flera som tittat i kristallkulan och försöker förutspå kommande behov. PWC gjorde i höstas en studie och tror att det totala behovet 2020 är motsvarande 350 kton LCE [5]. Produktionen kan dock vara mycket högre – upp emot 800 kton 2025. En annan studie visar på att det kommer behövas motsvarande 285 kton LCE 2020 [6].
Deutsche Bank har även gjort en djupdykning av litiumbehovet för olika sektorer och kan rekommenderas för den intresserade [7]. De tror att det kommer behövas tre gånger mer litium under de kommande 10 åren – 534 kton, vilket är ungefär dubbelt så mycket som PWC ansåg. Dock framgår det inte om de menar det totala globala behovet. Deutsche Bank har även analyserat alla reserver som menar att de flesta fyndigheter har 15 till 100 år kvar att leverera litium, baserat på 2015 års produktion. Även med en tredubbling av behovet inom de närmsta 10 åren menar Deutsche Bank att vi har litiumreserver som räcker i 185 år. Den riskanalys de gjort innefattar bland annat antaganden om att stationär energilagring inte kommer använda Li-jonbatterier och att litiumfyndigheterna inte exploateras i den takt som behövs för att möta framtida behov.
76% av all litium finns i saltsjöar [7] och när produktionen byggts ut kommer detta påverka priset i en positiv riktning då det är billigare att bryta denna litium än traditionell ’gruvbrytning’. Deutsche Bank tror att priset kommer att stabiliseras kring 12.000 US$/ton från 2019 och framåt.
PWC menar att det kan finnas visst mått av ’spekulation’ i Li-priset, likt det som skedde med oljepriset för ungefär 10 år sedan [5].
Enligt analytiker vid Imperial Collage London tros inte dagens leverantörskedja av litium kommer klara behovet 2040 [8]. Dit är det ju ett tag kvar, men vad som händer de närmsta åren verkar vara avgörande.
Chile är ett av de länder som ingår i ’Litiumbältet’ (främst tillsammans med Argentina och Bolivia, och tillsammans står dessa länder för 75% av all litiumproduktion [9]). Chilenska regeringen vill attrahera investerare till landet. Nyligen gjorde Kina och Korea en gemensam ansats att investera i Chile. Man avser satsa 2 miljarder US$ i en
batterifabrik i Chile i nära anslutning till Li-fyndigheterna 10. Initialt ska man bryta litium motsvarande 1 kton LCE, men redan i mitten av 2018 är planen motsvarande 10 kton LCE [11]. Dock brottas chilensk Li-industri med stora problem med diverse arbetarkonfliketer och vattenbrist för produktionen. Även i Bolivia finns det problem med brist på exploatering, infrastruktur och teknik [8].
Anledningen till att Kina och Korea vill starta en batterifabrik i anslutning till Li-fyndigheterna är att värdet av ett Li-batteri är 35 gånger högre än värdet av Li-karbonat [10]. I somras investerade även BYD i ett Li-företag [12].
Priset på kobolt ökar
I och med att fler och fler använder NMC-baserade Li-jonbatterier och att bilarna får längre och längre räckvidd går det år mer och mer kobolt. Co-priset hänger samman med priset på bl.a. koppar och nickel, då kobolt oftast är en biprodukt vid brytning av dessa. Ungefär 60% av all kobolt är en biprodukt vid kopparbrytning och endast en mindre andel (ca 10%) är ’ren’ koboltbrytning [13]. Under 2016 ökade Co-priset med ungefär 50% (till ca 27 US$/kg 9) och att priset 2017 kommer vara 75 US$/kg 4. I mitten av 2016 trodde Reuters att Co-priset kommer öka med 45% till 2020 och att det redan 2017 skulle vara en bristvara [14].
Även politiska utspel kan påverka priset. Ett exempel är från 2014 då Indonesien förbjöd expert av nickel. Detta ledde till att nickelpriset ökade med 50% [9].
Ungefär 75% av alla batteritillverkare använder Co-baserade katodmaterial [4], och ca 65% av all kobolt kommer från Kongo [9]. Enligt CRU kommer behovet av kobolt att öka med 7,5% per år och kommer 2020 att vara 120 kton 13. Av all kobolt går ca 40% till batteritillverkning (2015 års siffra), och förväntas öka till 55% redan om två år [9].
Kina är världens största konsument av kobolt; ungefär 40% av världskonsumtionen. De kinesiska myndigheternas statistik pekar på att Kinas förbrukning under 2016 ligger på 4,45 Mton och har ökat med 29% sedan 2011 4. Under 2016 köpte även China Molybdenium aktier i världens största Co-fyndighet i Kongo motsvarande 2,65 miljarder US$ 13. Kina har även börjat bunkra kobolt… [13]
I USA har man inte brutit kobolt på över 40 år [9].
Egna kommentarer
Vi har tidigare skrivit om litiumtillgångar, brytning av kobolt och behovet av högkvalitativ grafit samt en rättelse om kobolt. I slutet av 2015 rapporterade vi att Joe Lowry, en av de tongivande analytikerna när det gäller litium, förutspådde att Li-behovet 2025 skulle vara 400 kton, och då enbart till batterier – ungefär mitt emellan vad PWC och Deutsche Bank nu säger.
Behovet av Li och Co (och grafit) lär öka. Olika siffror presenteras av olika utredare. Det är inte alltid entydigt vad som avses – om det är det totala behovet eller om det enbart är behovet för batterier, eller om det är behovet för batterier enbart till elfordon.
Många av de förbättringar som sker av Li-jonbatteriers katodmaterial går mot lägre inblandning av kobolt, och för NiMH-batterier pågår forskning kring Co-fria elektrodmaterial.
Referenser
[1] Cobalt’s future in Chinese EVs. länk
[2] Goldman Sachs has called lithium the “New Gasoline”. länk
[3] Stampede to invest in lithium mines threatens price gains länk
[4] Top 5 Cobalt Miners To Consider. länk
[5] Junior mine 2016 Signs of life. PWC. länk (pdf)
[6] Chinese and Korean firms eye up $2B lithium battery plant for Chile länk
[7] Welcome to the Lithium-ion Age. Global lithium S&D analysis highlights opportunity for high-quality assets. Deutsche Bank. länk (pdf)
[8] The new OPEC: Who will supply the lithium needed to run the future’s electric cars? CNBC. länk
[9] The Critical Ingredients Needed to Fuel the Battery Boom. The Battery Series is a five-part infographic series that explores what investors need to know about modern battery technology, including raw material supply, demand, and future applications. länk
[10] $2B battery plant flagged for Chile. Mining Journal. länk
[11] $2B battery plant flagged for Chile. länk
[12] BYD inks lithium resource mining deal länk
[13] CRU. länk
[14] Electric vehicles to power cobalt revival. Reuters. länk