Skall vi dela bilar med varann?

Creative commons license

skrivit av Martin Borgqvist (SP)
”Yes, cars are “inefficient”—used only 5% of the time for example. But so is art. And so is jewelry, and I’ve yet to convince my wife to rent it. So are golf clubs but we still buy them. Toothbrushes are used less than 1% of the day, and a perfect app I’ll develop called Gumbuddy could find neighbors willing to share for a modest fee. I’d argue that automobiles in the American tradition fall closer to a personal and emotional item.”
Bob Brackett, analytiker på Sanford Bernstein [1]
Delningsekonomi är hett. Så även på mobilitetsområdet
Tidigare i höst var jag på konsultbolaget Trivectors årliga grandseminarium i Lund, i år var temat; Kollektiva transporter – så mycket mer än kollektivtrafik. Seminariet var välordnat, mycket intressant och gav en bra översikt av mobilitetslösningar som samhället kan arbeta med för att få mer hållbara mobilitetssystem. Som titeln signalerar, så var fokus på kollektiva transporter, dvs. olika varianter av lösningar som bygger på delning av fordon. Allt från bil och cykelpooler till mer traditionell kollektivtrafik avhandlades. Seminariet har sammanfattats i nyhetsbrevet Smart Mobility [4]. Presentationerna finns att titta på här.
En nedåtgående trend för samåkning i USA
Det är tydligt att vi vill använda taxitjänster som t.ex. Uber, men hur är det med samåkning? Vill vi dela våra personbilar med varandra (och på så sätt få ett bättre resursutnyttjande)? Det finns åtminstone indikationer på att allt inte går i den riktningen. Amerikanska Office of Energy Efficiency and Renewable Energy har tittat på siffror för transportmedel som används för pendling till arbete i USA [5]. Dessa siffror visar att andelen av de som åker bil ensamma till jobbet har ökat varje årtionde sen 1980. Att köra bil ensam är det klart vanligaste sättet att jobbpendla i USA, drygt 76 % av alla arbetspendlare gjorde så 2014, jämfört med ca 65 % 1980. Som en konsekvens av detta har samåkningen (car pooling) minskat under samma period, från 19.7 % år 1980 ner till 9.6 % år 2014.
Övervärderade mobilitetsföretag?
För den som vill läsa en lite mer kritisk inlaga i diskussionen om framtidens mobilitetssystem, utifrån ett investerar-perspektiv, kan läsa följande artikel i Quartz [1]. Artikeln är lång och resonerar en del om mobilitetstjänster och biltillverkare, men för i huvudsak ett resonemang om huruvida det skulle vara möjligt att blanka Uber. Nedan följer en sammanfattning.
Utan att gå in på detaljer så innebär blankning (short på engelska) att man säljer aktier som man lånat, för att sen köpa tillbaka aktierna när de har sjunkit i värde. Dvs man spekulerar i, och tjänar pengar på, att en aktie tappar i värde. Det var sådant här som gjorde en del personer mycket rika under finanskrisen som bröt ut 2008. (En populärkulturell snabbkurs i blankning kan man få genom att titta på TV-serien Billions med skådespelarna Damian Lewis och Paul Giamatti).
Företag som är övervärderade riskerar att blankas. Det är mycket kapital som går in i företagen som arbetar med nya mobilitetstjänster, Uber värderas till ca 62.5 miljarder USD och har dragit in 16.2 miljarder USD från investerare [1], men företaget är inte börsnoterat. Ännu. Det finns stora förhoppningar på Uber, men frågan är om det är övervärderat? Uber används som en synonym/adjektiv för vissa mobilitetstjänster, lite som att ”googla” blivit ett verb. Dock har Uber konkurrens, det finns flera andra liknande tjänster (t.ex. Lyft) och Uber har faktiskt lämnat den Kinesiska marknaden till rivalen Didi Chuxing.
Hård prispress bland taxitjänster – självkörande kan ge högre vinst
Konkurrensen pressar ner priset för tjänsterna och enligt uppgifter i artikeln [1] så har Uber större utgifter än intäkter, till stor del pga betalning till förare. Artikeln hänvisar till uppgifter som hävdar att Uber skulle kunna minska sina fasta driftskostnader med 47 cent/mile (24 kr/mil) om de inte hade förare, dvs om de använde självkörande bilar istället. Det finns med andra ord en stark drivkraft för självkörande bilar från Ubers sida.
Autonoma taxitjänster och samåkning
Mobilitetsföretagens framgång, och investerarnas framtida förtjänst, hänger alltså samman med att utvecklingen av mobilitetsystemet går mot mer självkörande bilar och kanske även ökad bildelning eller samåkning. Dock så har samåkningen i USA minskat de senaste 35 åren [5], och en stor andel amerikanska bilförare är inte intresserade av självkörande bilar; 46 % av tillfrågade i en studie föredrar att ha full kontroll medan de kör enligt [2], vilken citeras i artikeln. Vidare så visar det sig att den yngre generationen amerikaner, ”millenials”, köper en hel del bilar – 27 % av amerikanska försäljningen 2014, jämfört med 18 % 2010.
Artikeln menar att det inte är säkert att bildelning och självkörande bilar tillhör en gemensam berättelse. Autonoma funktioner utvecklas, men inte delning i lika hög grad. Dock använder folk gärna appar för att anropa en skjuts (ride-hailing), dvs en taxi-tjänst som Uber. Att bilar står stilla stor del av tiden är ofta ett argument för att det går att effektivisera användningen av bilar genom mobilitetstjänster (och självkörning). Men bilägande och användning kan handla mer om känsla än rationalitet, vilket det inledande citatet i detta nyhetsbrev illustrerar.
Egna kommentarer
Det finns många verkliga exempel på delade transporter som funkar t.ex. bilpooler, cykelpooler, kollektivtrafik.
Artikeln [1] menar att det händer mer inom självkörande fordon än bildelning. I en annan rapport på temat som vi skrev om för ett tag sedan, menar Deloitte University Press att det är tvärtom; utvecklingen mot bildelning går fortare [6].
Hur ser det ut med samåkningen i Sverige?
En sak som det talas mycket om nu inom mobilitetsområdet är behovet av att ändra beteenden, och ofta hänvisas till den yngre generationen (millenials) som anses ha andra krav och förväntningar på mobilitetslösningar eftersom mobilen är viktigare än bilen för dem. Men vad händer när denna generation bildar familj och flyttar ut från de centrala delarna av staden och skall börja logistikpussla på allvar?
Självkörande taxitjänster kommer säkert, men frågan är om vi kommer att dela taxi med varandra eller om vi tar varsin. Ungefär som vi gör idag.
Källor
[1] Investors have placed a one-way bet on Uber—which made us want to find a way to short it. Quartz. 5 Augusti, 2016. Länk.
[2] Vehicle automation: Most drivers still want to retain at least some control. Transportation Research Institute, University of Michigan (UMTRI). 25 Maj, 2016. Länk.
[3] Uber och förarna. Kaliber, Sveriges Radio. 10 Oktober, 2016. Länk.
[4] Trivector’s Collective Transport Seminar. Smart Mobility. 19 September, 2016. Länk.
[5] Fact #946: October 10, 2016 Driving Alone in a Private Vehicle is the Most Common Means of Transportation to Work. Office of Energy Efficiency and Renewable Energy. 10 Oktober, 2016. Länk.
[6] The future of mobility – How transportation technology and social trends are creating a new business ecosystem. Deloitte University Press. 24 September 2015. Länk