Tysklands och Nederländernas handlingsprogram för infrastrukturen för alternativa drivmedel

Creative commons license

Inom EU finns ett direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen [1].
I direktivet finns ett krav att senast den 18 november 2016 ska varje medlemsland underrätta kommissionen om sina nationella handlingsprogram för utvecklingen av marknaden för alternativa bränslen inom transportsektorn och utbyggnaden av den tillhörande infrastrukturen.
Sveriges regering antog Sveriges handlingsplan den 17 november [2,3].
Den 28 november var det endast Tjeckien, Slovakien, Tyskland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg och Sverige som hade lämnat in sina handlingsprogram [4]. Fler länder är dock på gång [4].
Idag får ni en sammanfattning av Nederländernas och Tysklands handlingsprogram.
[1] EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. länk
[2] Handlingsprogram för infrastrukturen för alternativa drivmedel överlämnat till EU-kommissionen. 21 Nov 2016. länk
[3] Sveriges handlingsprogram för infrastrukturen för alternativa
drivmedel i enlighet med direktiv 2014/94/EU. Antogs regeringssammanträde den 17 november 2016, N2016/07176/MRT. länk (pdf, ca 31 sidor).
[4] Mejlkommunikation med Stefan G Andersson, regeringskansliet.

Tysklands och Nederländernas handlingsprogram för alternativa bränslen

skrivet av Magnus Karlström
Nederländernas handlingsprogram
Nederländerna beskriver sin uppskattningar av vilken infrastruktur de bör ha på plats 2020.
17844 publika laddplatser bör finnas i Nederländerna 2020. Det är inget mål, men bör blir en konsekvens av överenskommelsen ”Green Deal for the Charging Infrastructure” där de ska bygga 10000 publika laddplatser till. Målet är nationell täckning av laddplatser i Nederländerna.
De har redan 19 flytande naturgasstationer för tunga fordon. De finns planer för nio till, men Nederländerna planerar inte att subventionera konstruktionen av de stationerna.
Nederländerna har 145 stationer för komprimerad naturgas (CNG). De gör bedömningen att de redan har nationell täckning av CNG stationer.
För vätgas har de ambitionen att bygga 20 vätgasstationer till 2020. De har just nu två stycken. De skriver också att de vill ha ca 2000 lätta fordon, 20 tunga fordon och 100 bussar som går på vätgas 2020. Nederländerna kommer stödja utbyggnaden av vätgasstationer samt göra upphandlingar av vätgasfordon.
De verkar också satsa mycket på att samarbeta med Tyskland och Beneluxländerna.
Tysklands handlingsprogram 
1 miljard EUR ska satsas inom programmet [6,7].
300 miljoner EUR för en nationell laddinfrastruktur.
140 miljoner EUR för att stödja kommuner att köpa laddfordon med tillhörande laddinfrastruktur.
247 miljoner EUR på att fortsätta utveckla vätgas och bränsleceller i Tyskland.
Samt 268 miljoner från deras ”Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie”.
De har kvantitativa mål för infrastrukturen.
Laddinfrastruturmål
– Alla rastplatser längs med motorvägar i Tyskland ska ha snabbladdning.
– De 300 miljoner EUR till laddinfrastruktur ska användas att bygga 5 000 laddpunkter för snabbladdning samt 10 000 laddpunkter för normalladdning till 2020.
Vätgasstationsmål
– De ska ha 50 vätgasstation i Tyskland 2018. Just nu har de ca 20.
– Fortsätta att stödja H2 Mobility Deutschland för att skapa ett nationellt nätverk av vätgasstationer.
Naturgasinfrastruktur
Tyskland har ca 900 naturgasstationer.
2025 ska det finnas flytande naturgasstationer för tunga fordon längs med TEN-V nätverket av vägar.
Det ska också finnas tillgång till flytande naturgas för fartyg i hamnar.
Tyskland kommer finansiera demoprojekt om upphandling av flytande naturgaslastbilar. 

Egen kommentar
Tysklands budget låter kanske imponerande, men det är till stor del redan beslutade pengar som blir beskrivna som ett ”nytt” handlingsprogram.
Programmen innehåller bra beskrivningar av nuläget samt vilken policy som gäller i varje land. De är värda att ha bara för det.
Att ha med vätgas är frivilligt i direktivet. Både Nederländerna och Tyskland har valt att ha med det.
Om ni vill åka till alperna kommer det finnas snabbladdning längs Autobahn.
Kommissionen kommer nog göra någon sorts sammanfattning av alla handlingsprogram längre fram. Återkommer då.
Det är underligt att så många länder verkar ha struntat i deadline samt att det är så svårt att hitta handlingsprogrammen som blivit beslutade.
Tycker också att det är konstigt att handlingsprogrammen inte verkar bli antagna av de valda församlingar utan regeringarna i varje land. Det borde göra de mer långsiktigt osäkra. Jag förstår att det är så direktivet fungerar, men ändå.
Referenser
[5]  The Netherlands Policy framework for the alternative fuels infrastructure. 16 November. Ministry of Infrastructure and the Environment. Directorate-General for Climate, Air and Noise. (Har tyvärr ingen länk)
[6] NATIONAL STRATEGIC FRAMEWORK FOR EXPANDING INFRASTRUCTURE FOR ALTERNATIVE FUELS. 11 nov 2016. länk
[7] Nationaler Strategierahmen über den Aufbau der Infrastruktur für alternativeKraftstoffe als Teil der Umsetzung der Richtlinie 2014/94/EU. länk (pdf)