OPPCharge – gemensamt interface för att säkerställa interoperabilitet av automatiserad snabbladdning av kommersiella fordon

Creative commons license

OPPCharge är ett gemensamt interface för att säkerställa interoperabilitet av automatiserad snabbladdning av kommersiella fordon.
OPPCharge-teknologin beskrivs detalj i en teknisk beskrivning. Den riktar sig i första hand mot elfordon som är mellan 3 och 4.5 meter höga och klarar därmed både vanliga bussar och lastbilar och dubbeldäckare. Laddare finns redan både på högerstyrda och vänsterstyrda marknader. Det finns idag laddare med 150, 300 och 450 kW och laddare för 600 kW är under utveckling. Laddarens effekt väljs efter operatörens behov. Fordonet styr laddeffekten och alla laddare är därmed kompatibla med alla fordon. SAE grupperingen i Nordamerika använder OPPCharge tekniska beskrivning som utgångspunkt för standardiseringen. Poängen med ett gemensamt gränssnitt är att både laddutrustningar och fordon blir kompatibla med varandra.
OPPCharge följer tekniskt samma standards som den vanliga europeiska laddstandarden för personbilar IEC 61851-23 och ISO/IEC 15118. På det viset kan många komponenter dra fördel av de stora volymer som driver marknaden för laddning av elektriska personbilar. Den automatiserade kontakteringen aktiveras via Wifi /802.11a.
Alla rörliga delar är positionerade på den stationära laddmasten. På så sätt är den skyddad från de skakningar och vibrationer som den alla komponenter på ett fordon utsätts för. Fordonet har ett par ”rails” som väger cirka 2  kg och tar minimalt utrymme i anspråk på taket av fordonet. På detta sätt kan god tillförlitlighet säkerställas. ”Railen” på fordonstaket bygger minimalt på höjden och medger därför även placering på dubbeldäckare utan att det internationella maxmåttet av 4.5 meter överskrids.
Det finns tydliga regler för att säkerställa kompatibilitet mellan fordon och laddare OPPCharge placeras exempelvis i samma position på fordonet rakt över framaxeln och gör det därmed lätt att placera fordonet i rätt position under laddstationen. Samtidigt är den tekniska beskrivningen pragmatisk och tillåter exempelvis en busstillverkare att anpassa packningen något för att passa på taket. Ambitionen är att göra det lätt för alla användare. Många intressenter medverkar i det internationella standardiseringsarbetet som beräknas vara klart under 2019 och 2020. Vi eftersträvar att OPPCharge skall implementera framtida standards på ett sätt som tillåter både bakåt och framåt kompatibilitet.
Det finns idag OPPCharge laddare i Hamburg, Stockholm, Göteborg, Luxemburg, Turkku*, Nante, Montreal och Curritiba**. I Hamburg laddar bussar från två busstillverkare från samma laddstation och i Göteborg laddar bussar från laddare som levererats av olika laddsystemstillverkare. Full kompatibilitet har därmed säkerställts. Städerna har ofta valt en lokal design för att harmonisera med formspråket i staden. Det har tagit mindre än 6 månader från beslut till drift för de senaste laddstationerna (Luxemburg och Namur). I de progressiva och snabba städerna jämför man upprättandet av laddstolpar med belysningsarmaturer. Införandet av laddstolpar gör det möjligt för städerna att elektrifiera bussflottan med långa driftstider utan att tillgripa stora mängder batterier.
*Turkku använder ett lokalt interface för kommunikation
** Curritiba har en mobil snabbladdare
OPPCharge identitet och öppenhet säkerställs på tre sätt:
– Det Registrerade Varumärket görs tillgängligt genom en kostnadsfri licens
-intressenterna erbjuds att teckna ett ”Non Aggression Agreement”
-Information om OPPCharge publiceras på en hemsida: https://www.oppcharge.org/
All medverkan i OPPCharge är frivillig. Det finns ingen begränsning för medverkan och användning av OPPCharge. Ingen är tvingad att medverka och medverkan i OPPCharge samverkansgrupp  är inget hinder för att utveckla, marknadsföra eller delta i aktiviteter som omfattar andra gränssnitt för automatiserad snabbladdning.
Det är många intressenter redan och fler som strömmar till. Vi har fullt upp att dela dokumentationen och licensavtalen med alla intressenter. Vi har inte hunnit få ut allt till alla och vi vill därför inte dela namnen på samverkande organisationer innan alla som vill fått chansen att respondera. De eventuella komponenttillverkare och fordonstillverkare som ännu inte medverkar kan anmäla intresse på OPPCharge hemsida.