Arkiv / Samhälle

Vad kostar målet 70 g/km 2025

Creative commons license

Det behövs inte många laddbara bilar eller bränslecellsbilar för att nå ett möjligt mål med 70 g CO2/km i EU. Det enligt en studie genomförd av International Council on Clean Transportation (ICCT) [2,3].
Det blir dock billigare i medel per bil om transitionen till elektrifiering går fortare. 
Den totala merkostnaden i inköp i medel per personbil i EU blir ca 1000-2150 EUR [2014€] att nå målet 70 g/km till 2025. Bränslebesparingen blir ca 450€ per år dvs pay-pack är på några år [2]. I det scenariot är det väldigt begränsat med laddbara fordon.
I ett scenario med betydligt större försäljning av laddbara blir inköpskostnaden i medel ca 500€ billigare. Det huvudsakliga skälet att det blir billigare är att batterier sjunker i kostnad.
Analysen är huvudsakligen baserad på en bottom-up och simulationsanalys som ingenjörsföretaget FEV gjort för ICCT [2,3,5]. FEV har delvis baserat sitt arbete på studier som amerikanska EPA (miljömyndigheten) har gjort [6].
Det FEV gör är att ta fram kostnader för olika teknologier som kan minska växthusgaser från personbilar.
FEV:s analys är huvudsakligen fokuserad på vad som är möjligt att göra med förbränningsmotorbilar.
Kostnaderna för batterielbilar, laddhybrider och bränslecellsbilar kommer från en rapport som ICCT gjort tidigare [8].
För att beräkna fram kostnaden för olika teknologier så har de antagit att teknologierna massproduceras samt att kostnaderna sjunker över tid p.g.a. olika läreffekter. Det är en mycket intressant beräkningsmodell [2,5,6], men det tar för lång tid att beskriva.
De räknar också på vad merkostnaden blir för olika storlekar av bilar. När de får fram medelvärdeskostnaden så har de tagit hänsyn till hur många bilar som säljs i olika bilklasser.
Utsläppen av växthusgaser är de typgodkända värdena, så ICCT gör också en analys av vad WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) kan göra för skillnad.
ICTT gör också en analys på ett lagkrav som skulle kunna vara så lågt som 40 g/km. De bedömer det som att det kan vara rimligt kostnadsmässigt under förutsättning att laddbara fordon är en stor del av nybilsförsäljningen då.
Egen kommentar
Diskussion vilket EU-målet för 2025 ska bli kommer nog bli hetare och hetare.
ICCT är en rapport. Det kommer nog fler, som kommer peka åt olika håll.
Det är mycket antaganden som behövs för att komma fram till några siffror.
De placerar t ex teknologier i olika lärkurvtrappor. Det gör rätt stor skillnad när man ska beräkna vad kostnaden blir 2025-2030.
De gör t ex ett antagande om att det i princip bara blir BEV (batterielbil) med kort elräckvidd och litet batteri i den mindre fordonsklasserna. Det innebär att laddbara fordon blir ganska billiga i de klasserna.
De gör också antagandet att inte hela merkostnaden för en eldrivlina är en merkostnad för att nå växthusgasminskning. Endast 80% av merkostnaden för en BEV antas vara en merkostnad. Det beror på en eldrivlina har relativa fördelar vs en förbränningsmotorbil som t ex bättre acceleration vid stilllastående. Det går att diskutera varför det ska vara exakt 80%.
Har spenderat rätt mycket tid med den här rapporten. Metoden för beräkningen var intressant.
Det finns också mycket kostnadsdata för den som letar.
Referenser
[2] ICCT: 2025 target average of 70 g/km CO2 for new cars in EU feasible and economical; more so with electric drive. Green Car Congress. 22 Nov 2016. länk
[3] Dan Meszler, John German, Peter Mock, and Anup Bandivadekar (2016) “CO2 reduction technologies for the European car and van fleet: A 2025-2030 assessment”. länk (finns en PDF att ladda hem på ca 110 sidor).
[4] 2020–2030 CO2 standards for new cars and light-commercial vehicles in the European Union. ICCT. Kortare sammanfattning. länk
[5] FEV (2015). FEV, Inc., “2025 Passenger Car and Light Commercial Vehicle Powertrain Technology Analysis,” Final Report, Project Number P33597, September 2015. länk
[6] EPA (2012). U.S. EPA and U.S. National Highway Trafc Safety Administration, “Joint Technical Support Document: Final Rulemaking for 2017-2025 Light-Duty Vehicle Greenhouse Gas Emission Standards and Corporate Average Fuel Economy Standards,” EPA-420-R-12-901, August 2012. länk
[7] Ricardo (2015). Ricardo-AEA, “Improving understanding of technology and costs for CO2 reductions from cars and LCVs in the period to 2030 and development of cost curves,” Service Request 4 to LDV Emissions Framework Contract, Final Report for DG Climate Action, Ref. CLIMA.C.2/FRA/2012/0006, July 28, 2015
[8] ICCT (2016). International Council on Clean Transportation, “Electric vehicles: Literature review of technology costs and carbon emissions,” Working paper 2016–14, July 15, 2016. länk (pdf)
[9] NRC (2013). U.S. National Research Council, National Academy of Sciences, “Transitions to Alternative Vehicles and Fuels,” The National Academies Press, Washington, D.C., 2013. länk