Tyska OEM:s (och Ford) ska bygga ett nätverk av snabbladdare (upp till 350 kW) i Europa

Creative commons license

BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company och Volkswagen Group med Audi & Porsche ska skapa ett Joint Venture för att bygga ett nätverk av snabbladdare längs med motorvägarna i Europa
skrivet av Magnus Karlström
JV:et ska bygga ett snabbladdningsnät för BEV längs med motorvägarna i Europa.
CCS standarden ska användas och effektnivåer ska vara upp till 350 kW.
De planerar att bygga ca 400 laddplatser i Europa.
Nätverket av laddplatser ska kunna serva alla fordon som är kompatibla med CCS.
Företag kommer investera själva i laddplatserna.
Företagen som har grundat JV:et kommer vara likvärdiga partners.
De vill dock ha samarbete med andra biltillverkare samt regionala partners.
JV:et är inte bildat än utan de väntar på godkännande.
Ultra-E är ett EU-finansierat projekt som ska testa 350 kW i Europa
Ett närliggande projekt till nyheten om JV:et är projektet Ultra-E.
25 ultrasnabba laddare ska testas i Nederländerna, Belgien, Tyskland och Österrike i projektet Ultra-E. Projektet startar i år och slutar 2018.
Projektdeltagare är Allego BV (coordinator), Allego BVBA, Allego GmbH, VERBUND AG / SMATRICS, Bayern Innovativ GmbH, Audi AG, BMW AG, Magna, Renault S.A och Hubject GmbH.
Projektet är finansierat med ca 6,5 miljoner EUR från Innovation and Networks Executive Agency (INEA).
Egen kommentar
400 laddplatser kan jämföras med de ca 744 Supercharger laddplatser Tesla har i Europa.
Jag undrar vilken betalningsmodell de kommer använda? Kommer snabbladdning ingå i priset vid inköp av bilarna.
Intressant att Ford är med. De andra tillverkarna är ju på gång med BEV som har lång elräckvidd, men Ford har jag inte hört lika mycket ifrån.
Finns något svenskt projekt om 350 kW laddare?
Jag undrar också om JV:et kommer vara tidsbegränsat. Det känns tveksamt med konkurrenslagstiftning om det inte är det.
350 kW CCS är ganska mycket. Kan systemet användas av mindre bussar och mindre lastbilar också?
Ultra-E har med Renault. Varför är de inte med i JV:et?
Hur många av de 400 hamnar i Sverige? Jag antar att de vet att Norge är ett stort BEV land samt Sverige är en relativt OK marknad för BEV. Vi vill åka söderut ibland.
Källor
[1] BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company and Volkswagen Group with Audi & Porsche Plan a Joint Venture for Ultra-Fast, High-Power Charging Along Major Highways in Europe. Audi. Pressrelease. 29 nov 2016. länk
[2] Ford, BMW, Daimler, VW Group plan fast-charging EV network in Europe. Automotive News. 29 nov 2016. länk
[2] Audi och BMW satsar på gemensamma snabbladdare. ReCharge. 19 okt 2016. länk
[3] Electric road mobility project signed in INEA today.15 nov 2016. länk
[4] Ultra-Fast-Charging for electric vehicles starting in Europe. ULTRA-E. 18 okt länk