Arkiv / Samhälle

Nulägesrapport inom samordningsuppdraget fossilfri transportsektor

Creative commons license

”Varför är vi inte fossilfria idag? Hinder och utmaningar beskrivs i en nulägesrapport som lämnas in till Regeringskansliet idag.
Att ställa om transportsektorn till fossilfrihet är komplext och det finns många olika förslag till lösningar. Som en del i uppdraget att ta fram en nationell strategi för omställningen till fossilfrihet har Energimyndigheten tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen gemensamt tagit fram en nulägesbeskrivning av dagens transportsystem.
Nulägesbeskrivningen beskriver exempel på hinder och utmaningar till varför transportsystemet inte är fossilfritt idag men också pågående strategiskt arbete inom transportområdet.”
Läs rapporten här (82 sidor, pdf).
[1] En fossilfri transportsektor kräver samordning och engagemang. Energimyndigheten. 28 okt 2016. länk