Arkiv / Teknik

Svensk batteriproduktion? Samt SHC Workshop om Next Generation Batteries

Creative commons license

Den 14 november är det en heldag om nästa generations batterier.
Peter Carlson, fd Tesla, presenterade också nyligen delresultat av en förstudie om svensk batteriproduktion. Det finns mer info nedan.

INVITATION TO SHC WORKSHOP Next Generation Batteries

”We are happy to invite you to an SHC Workshop outlining the prospects for Next Generation Batteries – especially with respect to vehicle electrification.
Join us on November 14th 2016 when world leading battery researchers share their knowledge on the latest advancements in battery technology, and what’s possibly around the corner.
The Workshop is intended for everyone in Swedish industry and at Swedish universities whom wants to learn more about state-of-the-art battery research and near-future development from an electro mobility perspective.
WHEN
Monday November 14th 2016 9.30 — 16.30
WHERE
Tesla, Lindholmen Science Park, Göteborg Map >>
REGISTRATION
Register by the link below at the latest November 6th 2016To registration >>
COST
No fee is charged, but the number of places is limited. For no-show, a fee of 500 SEK will be charged. Replacements within the same organization is possible.
QUESTIONS
For questions regarding the Workshop please contact Patrik Johansson,patrik.johansson@chalmers.se
ROGRAMME
9.30 Coffee/tea and sandwich
10.00 Welcome Elna Holmberg, SHC; Patrik Johansson, SHC/Chalmers University of Technology
10.15 Sodium-ion batteries Invited Speaker Rosa Palacín ICMAB-CSIC, Barcelona
11.00 Organic batteries Kristina Edström Uppsala University
11.30 Lunch
13.00 Magnesium batteries Invited speaker Robert Dominko NIC, Ljubljana
13.45 Lithium-sulfur batteries Aleksandar Matic Chalmers University of Technology
14.15 Lithium metal batteries Reza Younesi Uppsala University
14.45 Coffee/tea
15.15mThe vehicle industry view on NGBs TBA
15.45 Panel discussion with all speakers
ca. 16.15 Final remarks
The Workshop is organized by Patrik Johansson, Chalmers, for SHC theme Energy Storage and Chalmers Battery Flagship.”

Förstudie om svensk batteriproduktion

Peter Carlsson presenterade delresultat från en förstudie om svensk batteriproduktion på energikommissionens seminarium om energilager den 28 september . Peter brukade arbeta på Tesla Motors.
Peter är VD för bolaget SGF Energy AB, som gör en förstudie kring batteriproduktion, som är delfinansierad av Energimyndigheten. Projektet ska vara klart i slutet av året.
Peters presentation finns här (pdf).
Det kommer behövas mer batteriproduktion i världen samt det behövs ännu mer i Europa. Enligt förstudien har Sverige bra förutsättningar för batteriproduktion.
Det beror på vår tillgång på grön el samt nödvändiga grundämnen. En svensk Gigafactory behöver tillgång på ca 300 MW el.
Närheten till nödvändiga grundämnen är en styrka för en svensk produktion. I Finland finns tillgång på nickel och litium samt i Sverige finns grafit, nickel och mangan.
Men det kommer behövs rekrytering av nyckelkompetens från asien och USA för att få en produktion att fungera enligt Peter [1].
Kostnaden för en svenska batteriproduktion uppskattas till 40 miljarder SEK.
[1] Tesla-avhopparen vill starta svensk batterifabrik. Ny Teknik. 29 sep 2016. länk