The California Sustainable Freight Action Plan

Creative commons license

Planen och alla bakgrundsrapporter finns här. Här finns FAQ om planen.
Guvernör Brown gav alla kaliforniska myndigheter som arbetar med godstrafik att tillsammans ta fram vision och plan för godssystemet i delstaten.
Planen skulle ta hänsyn till detstatens transport-, miljö- och ekonomiska intressen.
Alla myndigheter står gemensamt bakom planen samt arbetet har drivits tillsammans med näringsliv och akademi.
De har presenterat resultatet på ett antal nivåer.
Vision
De har en vision tillsammans med 10 riktlinjer hur godssystemet bör utvecklas.
Visionen är:
”Utilize a partnership of federal, State, regional, local, community, and industry stakeholders to move freight in California on a modern, safe, integrated, and resilient system that continues to support California’s economy, jobs, and healthy, livable communities.
Transporting freight reliably and efficiently by zero emission equipment everywhere feasible, and near-zero emission equipment powered by clean, low-carbon renewable fuels everywhere else.”
Så visionen är att använda nollemissionfordon överallt där det är möjligt.
Mål till 2030
De har tre mål till 2030 samt de gör en utvärdering redan 2019 om de är på väg mot målen.
1. Transportsystemseffektivitet. 25% mer BNP/per ton CO2 för godssektorn i jämförelse med nu.
2. Nollemissionsfordon: 100 000 fordon eller utrustningar som kan vara nollemission.
3. Förbättrad konkurrenskraft (De har inget kvantitativt för det målet)
Detaljerade mål och pilotprojekt
De har också tagit fram detaljerade mål på kortare sikt. De har delat upp målen på de olika myndigheter samt gjort uppskattningar på kostnader. Alla målen finns i det här dokumentet.
En del är att de anser att delstaten har en viktig roll att bygga t ex vätgasinfrastruktur eller laddindfrastruktur.
De har också specificerat några extra viktiga pilotprojekt i närtid t ex ett biometanprojekt samt att längs vägarna 710, 10, och 15, 60 testa nya teknik som t ex nollemissionsfordon.
Åsikter om planen
Miljögrupper och aktivitetsgrupper i Kalifornien vill ha tuffare krav för nollemissionsfordon [7].
De som förspråkar mer användning av naturgas anser att det är dumt att satsa på några nollemissionsfordon när de skulle kunna få många fler nära-nollemissionsfordon [5].
American Trucking Associations anser att Kalifornien är speciellt. Delstaten har antagit ett mål att minska oljeanvändningen i delstaten med 50% till 2030. Det är också så att delstaten är dominerat av demokrater på alla viktiga poster så policy går igenom. American Trucking Associations anser också att eftersom Kalifornien är så ekonomiskt viktigt samt är en godshub så kommer reglerna påverka utanför delstaten [3].
Egna kommentar
Hur viktig är den här planen? Eftersom alla myndigheter som betyder något är med på den samt politiken kan bestämma så kommer nog åtgärdsplanen genomföras.
Världens viktigaste delstat anser att visionen för godsfordon är nollemission överallt där det är möjligt.
Möjligt är ett flexibelt ord, men 100 000 fordon till 2030 är ett relativt rejält mål.
Processen att ta fram hela arbetet verkar vara ordentligt genomförd. Jag har läst igenom dokumentation av ett antal möten de genomfört.
Referenser
[1] California Sustainable Freight Action Plan. länk
[2] California Sustainable Action Plan. Staffs Presentation. Air Resource Board. Meeting. 19 maj 2016. länk
[3] California’s Zero Emissions Vehicle Dreams. September 2016. Trucking Info. länk
[4] California Transportation Electrification Assessment Phase 1: Final Report August 2014; Updated September 2014. länk
[5] Game Changer technical white paper. Next Generation Heavy-Duty Natural Gas Engines Fueled by Renewable Natural Gas. 2016. länk
[6] Heavy Duty Technology and Fuels Assessment. Air Resource Board. 2015. länk
[7] Cleaning Up California’s Dirty Freight System. länk