Intervjuer med några som har insyn i Toyota

Creative commons license

Kampen fortgår mellan VW-koncernen och Toyota vem som kommer sälja flest fordon under 2016 [1]. VW hade sålt flest under de fyra första månaderna.
Toyota leder dock många andra grenar i fordonsbranchen.
Deras varumärke är värt mest [2,3,4].
De har mest patent inom eldrift och ledningen ökar [5].
De har inga problem med vinst. De har haft tre raka vinstrekordår. Förra räkenskapsåret var deras vinst 173 miljarder kronor. I år kommer antagligen deras vinst sjunka med 35% p.g.a. förstärkningen av yenen [6].
Toyota är starkt.
De har också miljöambitioner. Förra året antog de Toyota Environmental Challenge 2050.
Ett mål är att minska CO2-utsläppen från deras fordon med 90% från 2010 till 2050. Det ska de göra bl a genom att ”Toyota will promote the development of next-generation vehicles with low or zero CO2 emissions—hybrid, plug-in hybrid, electric, and fuel cell vehicles and further accelerate the spread of these vehicles.”.
Intervjuer med några som har insyn i Toyota
Kouji Toyoshima är chefsingenjör för Toyotas Prius-familj.
Han har nyligen berättat att Toyota har målet att sälja 1 miljon av deras nya Prius Plug-in under dess produktlivscykel, som ofta är ca 5 år. Det innebär att Toyotas mål är ca 200 000/år [7].
Toyoshima berättade också att han var besviken på försäljningen av den äldre Prius plug-in. Han anser att ett problem var att det inte gick att skilja på den och vanliga Prius utseendemässigt, samt att elräckvidden var för kort [8]. Den nya Prius Plug-in har en längre elräckvidd.
Toyoshima ansåg också att Toyota varit skeptiska till laddfordon eftersom elektricitet i världen varit för beroende av fossila bränslen, men det håller på att förändras och därför kommer Toyota använda mer el i deras fordon [8].
Han sa också att den nya Prius Plug-in är ett steg för Toyota att använda mer el i framtiden [8].
En annan person som har insyn i Toyotas arbete är Satoshi Ogiso. Han har varit utvecklingsledare för Prius-familjen och sen viktig i Toyotas bränslecellsarbete. Numera är han VD för Advics som är Toyotas tillverkare av bromsar.
Ogiso anser att numera kostar dieselsystem och fullhybridsystem lika mycket att producera i Europa [9]. Journalisten kollade upp Osigos uppgift med källor i Toyota och de bekräftade uppgiften.
Osigo passar också på att göra en prognos.
Han tror att försäljningen av batterielbilar kan vara upp till 30% om 10-20 år.
Han tror också att hybrider och bränslecellsbilar står för ca 50-60% av försäljningen om 10-20 år.
Osigos analys baseras på att kostnaden för batterielbilar kan vara lägre än hybrider om räckvidden inte behöver vara längre än 250 km.
Den större delen av marknaden kräver dock en längre räckvidd än 250 km.
Osigo tror att att hans slutsatser åtminstone gäller till 2025. Då har han inkluderat sin kunskap om batteriers utvecklingspotential i analysen.
Egna kommentarer
Hade gärna varit med på intervjuerna och ställt lite följdfrågor.
1 miljoner Prius Plug-in på fem år är ett rejält mål. Det får vi följa upp.
Sammma produktionskostnad för fullhybrider och diesel i Europa? Om man är Toyota och bygger ca 1 miljon fullhybrider/år så kanske det stämmer. Jag vill veta mer.
Osigo tror på ca 30% batterielbilar om 10-20 år. Jag skulle bra gärna veta vilka marknader och storleksklasser han tror på.
Företaget Osigo sitter på säljer bl a regenerativa bromssystem. Det är rätt bra för honom om det blir 30% batterielbilar samt 50-60% fullhybrider, bränslecellsbilar och laddhybrider.
Ska åka på studieresa till Japan nästa vecka och har numera ännu fler frågor till de japanska företagen.
Referenser
[1] So Much For Dieselgate: Outselling Toyota, Volkswagen Is World’s Largest Automaker In First 4 Months. Forbes. 30 maj 2016. länk
[2] 2016 BrandZ Top 100 Global Brands. länk
[3]  Toyota retains brand value crown, Tesla enters top 10, Volkswagen drops out. 8 juni 2016. länk
[4] Interbrand. 2015. länk
[5] Toyota patent activity soaring. Automotive News. 28 maj 2016. länk
[6] Yenen pressar Toyotas vinst. GP. 11 maj 2016. länk
[7] Toyota engineer aims to recharge sales for Prius plug-in. 15 sep 2016. Reuters. länk
[8] Toyota Prius Chief Engineer Signals Shift Towards Battery Electric Vehicles. Forbes. 15 juni 2016. länk
[9] At Long Last, Hybrid Gains Cost Advantage Over Diesel, Top Electrification Guru Says. 12 sep 2016. Forbes. länk