Arkiv / Samhälle

Vad är effektiv policy för alternativa fordon?

Creative commons license

En av mina favoritanalytiker är David L. Greene.
Han har fått i uppdrag av US DOE att analysera vad som är effektiva stödsystem för alternativa bränslen och fordon [3,4].
Han anser att det finns sju barriärer för att alternativa bränslen och fordon ska bli en stor del i ett transportsystem med låga utsläpp av koldioxid. De är:
* För liten skalekonomi i fordons- och bränsleproduktionskedjorna.
* Behövs mer teknikutveckling och lärande.
* Konsumenter vet för lite och vill inte riskera att satsa på nya okända teknologier.
* För liten variation i antal modeller i olika fordonsklasser.
* För liten bränsleinfrastruktur.
* För liten marknad för alternativa bränslen.
* Administrativa och regelmässiga hinder.
Hindren är olika stora för olika bränslen för t ex vätgas måste det finnas en tillräckligt stor vätgasinfrastruktur för att bränslecellsbilar ska kan bli stort. Tillräckligt stor kan vara ca 15-20% av de bensinstationer som finns nu enligt några studier.
För laddfordon är den publika laddinfrastrukturen inte lika viktiga eftersom en så stor del av laddningen sker hemma. Hur viktig utbyggnaden av publika laddinfrastruktur är för ökad försäljning av laddfordon är under debatt enligt Greenes sammanställning. Det finns studier som visar att det inte påverkar försäljningen alls och några som pekar på att det är viktigt.
Greene kommer också fram till att de flesta länder som lyckas få upp försäljningen har policy som hanterar alla hinder. Greene är därför tveksam till att bara satsa på att t ex göra fossila bränslen dyra. Han tror att det är billigare att göra hela policypaket.
En speciell fråga som är viktig just nu är att göra kostnadseffektiva policyåtgärder för att stödja utbyggnad av tidig bränsleinfrastruktur. Enligt Greene finns inte så mycket litteratur inom området.
Egen kommentar
Kostnadeffektivt stöd för tidig laddinfrastuktur och alternativ bränsleinfrastruktur borde vara viktig analysfråga. Vad fungerar bäst?
Personligen är jag intresserad av skalekonomi i fordonsproduktionskedjorna. Hur kan policy göras så de stora investeringarna som behövs i ny produktion händer?
Sen var min stora reflektion efter jag varit på den stora elbilskonferensen EVS29 att en stor barriär är konsumenternas kunskap om nya alternativ. Fler länder och städer vill införa policy med målet att öka kunskapen, men hur göra sådana åtgärder effektiva. Ska försöka skriva ett nyhetsbrev om informationskampanjer.
[3] Analysis of Incentives and Policy Impacts on the Market for Alternative Fuels and Vehicles. David L. Greene. June 8, 2016. länk
[4] “Policies for Promoting Low-Emission Vehicles and Fuels”. Dr. David Greene och Dr. Shuguang Ji. Maj 2016. länk