Invigning av elväg E16

Creative commons license

skrivet av Håkan Sundelin (Viktoria Swedish ICT)
Den 22 juni invigdes världens första elväg för tunga fordon på E16 utanför Sandviken. Projektet leds av Region Gävleborg med Siemens och Scania som främsta samarbetsparter och är ett av de två projekt som Trafikverket valde efter den förkommersiella upphandling som avslutades i juni förra året. Det är 101 år sedan Sveriges första järnväg blev elektrifierade och fyra år sedan en grön lastbil med en tillfälligt monterad strömavtagare och texten ”Sverige först med elvägar?” ställdes ut på Almedalen 2012 och nu kan frågetecknet bytas ut mot ett utropstecken. Nästan 300 personer hade tagit sig till Sandviken och både generaldirektören för Trafikverket och Energimyndigheten deltog tillsammans med infrastrukturminister Anna Johansson och samordning- och energiminister Ibrahim Baylan.
Det mediala intresset var stort och det har skrivit mycket om invigningen i pressen och här kan man även följa med i lastbilen under invigningen och lyssna på intervjuer. Jag pratade med Pia Nilsson som är projektledare på Siemens för att få svar på lite mer tekniska frågor. En stor skillnad mot en järnvägsinstallation är att det finns en plus och minus ledning eftersom rälsen saknas. Kontakledningen (φ 150 mm2) hänger 5.28m över vägbanan och bärs upp av vertikala bärtrådar som är infästa en bärlina (φ 120mm2). Ledningarnas dimensioner är samma som för höghastighetsjärnväg, men avståndet mellan bärtrådarna är tre gånger kortare för att ge högre hållfasthet. Om kontaktledningen ändå skulle gå av böjer den sig åt det håll den varit upprullad. Lastbilen är en modifierad version av den hybridlastbil Scania lanserade i höstas som drivs på biodiesel när den lämnar elvägen och kommer under två års provtid att köras av Ernst Express.
Nästan alla talare under dagen framhävde hur den svenska modellen med samverkan mellan industri, myndighet och forskningsaktörer har gjort projektet möjligt. De största tekniska utmaningarna under byggnationen var enligt Pia att bygga på allmän väg då framkomlighet för övrig fordonstrafik inte fått påverkas i större utsträckning. Framförallt har projektet visat att det går att bygga en elväg på allmän väg med både broar och kurvor inom ramen för dagens regelverk helt utan dispenser eller undantag. På frågan vad som kan göras bättre svarade Region Gävleborgs projektledare Magnus Ernström att stolparna kan göras snyggare.
Personlig kommentar:
Stämningen bland alla de personer som varit djupt involverade i att få till stånd den förkommersiella upphandlingen och de som arbetat hårt för att genomföra projektet var lite som examensdag. Detta är ett oerhört viktigt steg för att testa elvägar som en möjlig pusselbit för att uppfylla klimatmålen. Så jag hoppas att alla involverade njuter av semestern för att sedan åter kavla upp ärmarna så att vi 2020 kan inviga världens första elväg i kommersiell drift med fordon från flera fordonstillverkare i Sverige!