Arkiv / Samhälle

EVS29

Creative commons license

29th World Electric Vehicle Symposium and Exhibition (EVS29) började igår i Montréal, Québec. Idag får ni en bevakning från första dagen från konferensen.
Men först ett önskemål. Det är nu möjligt att fylla i en web-enkät om du är en förare av en laddbar bil i Sverige. Det är Sveriges första nationella enkät som riktar sig till den gruppen.
Ni kan läsa om och fylla i webbenkäten här. Sprid gärna länken till alla ni känner som är förare av en laddbar bil i Sverige. Det är viktigt att vi tillsammans får upp svarsfrekvensen.
 
Ni får också ett tips. Snart är Almedalen. Power Circle har gjort en sammanställning av vilka sessioner som finns om e-mobility under Almedalen.
Ni som vill veta mer om vätgas och bränsleceller i transportsektorn kan gå på den här sessionen under Almedalen.

EVS29 – 29th World Electric Vehicle Symposium and Exhibition – dag 1

skrivet av Magnus Karlström
EVS 29 är antagligen världens största konferens om elfordon och pågår i Montreal i Kanada.
Konferensen är fyra dagar lång och det pågår många parallella sessioner.
Igår valde jag att följa sessionen om ”Förstå tidiga kunder till laddbara personbilar”, ”Internationella samarbeten för att utveckla marknaden” samt ”Tysklands perspektiv om laddbara personbilar”. Det är nämligen prioriterade områden för oss på OMEV.
Alla som presenterar på EVS29 måste skicka in en artikel på några sidor. Det innebär att jag har tillgång till det mesta materialet som presenteras på EVS29. Programmet för EVS29 finns här. Om ni är intresserad av någon presentation så hör av er. Vi är också ca 20 svenskar på plats, så det finns säkert någon som har varit på just den presentationen som ni vill veta mer om.
Kanada och Quebec vill vara ett föregångsland för elfordon samt elbolaget Hydro-Québec är en stark aktör
Konferensdagen den 20 juni startade med att premiärministern för Quebec, borgmästaren i Montreal samt en representant för den kanadensiska regeringen alla berättade att de satsar på laddbara fordon och andra gröna transportlösningar.
De byggde sina argument för satsning på elfordon på att de har mycket vattenkraft i landet, transportsektorn är ett problem med avseende på växthusgaser samt att de vill vara ett produktionsland för laddfordon.
Jag har varit på fyra EVS konferenser. Det är inte ovanligt att sessionen blir en säljpitch för det förträffliga med värdarnas land/stad/region. Det mest intressanta var att de la så mycket tid på sälja in deras kompetens och möjligt att bli en producent.
Den första sessionen innehåll också en presentation av VD:n för elbolaget Hydro-Québec. Den var intressant för de hade så stor forskningsportfölj b la att de hade batteriforskare. De har också tillsammans med Sony startat ett företag som sysslar med ellagring i större batterisystem. Hydro-Québec har också ett bolag som heter TM4 säljer elmaskinsystem till b la kinesiska elbusstillverkare. TM4 har ett JV i Kina som gör tillverkningen. VD:n pratade om att de kommer tillverka 5000 elmaskinsystem till elfordon nästa år.
Det är ovanligt med ett elbolag som till och med tillverkar elmaskiner till fordon samt energilagringsenheter.
Sessionen om första kunder till elfordon
Den bästa presentation var av Suzanne Goldberg (Simon Fraser University). Hon presenterade en treårig studie om de första elbilsköparna samt om de övriga bilköparna i Kanada.
Hela projektet och resultaten går att läsa i den här rapporten Electrifying Vehicles Insights from the Canadian Plug-in Electric Vehicle Study (pdf).
En viktig slutsats var att de tidiga pionjärerna av elbilar skiljer sig mycket från den stora massan som kan tänkas köpa en elbil. Laddhybrider passar den stora massans behov mycket bättre.
Deras rekommendationer till olika nyckelaktörer baserat på deras detaljerade kunskaper om potentiella köpares önskemål var:
– Satsa på laddhybrider också. Det gäller både för bilföretagen samt stater.
– Kunskapsnivån är låg så det är viktigt med kunskapskampanjer.
– Hemmaladdning är det viktigaste. Om hemmaladdningen inte fungerar så kommer det begränsa försäljningsutvecklingen mycket.
Axel Ensslen från Karlsruhe Institute of Technology DE presenterade en tysk studie om metoder för att ta reda på kunders önskemål och beslutsprocess när de köper en elbil. Det mest anmärkningsvärda i hans presentation var att de använde två nya och spännande metoder. Dels hade gjort en analys av twitterflöden om elbilar för att förstå vad potentiella kunder är mest fundersamma kring. De var mest fundersamma kring laddinfrastruktur.
De hade också gjort en analys av säljprotokoll hos företag som försöker sälja elbilar. Det var intressant för de visade hur många möten som faktiskt måste ske innan en köpare faktiskt slår till. I medel, i deras speciella fall, så behövdes 10 kundkontakter innan köpet faktiskt hände.
En återkommande diskussion i slutet när det var panel var hur viktiga bilhandlarna var för att förmedla kunskap till kunderna. Kunskapsnivån hos kunderna är låg och oftast tar de in sin info via bilhandlare. En ökad kunskap om bilhandlare roll är viktiga och bilföretagen skulle kunna ta ett större ansvar att utbilda bilhandlare.
De var i en annan session jag hörde mer om bilhandlare. Det var i delstaten i Ontario så hade de gjort ett projekt där de gjorde 100 besök och låtsades vara kunder som ville köpa elbilar hos olika bilhandlare som sagt att de har elbilar. Problemet var att bilhandlarna bara hade en eller ett fåtal elbilar i sitt utbud. Bilhandlarna var tvungna att köpa elbilar från bilföretagen och de vågade inte köpa många elbilar. Det var därför ofta väldigt lång väntetid för möjliga köpare.
En annan diskussion var om att det finns ganska många olika neutrala siter med bra information om t ex elbilar, men de används ofta inte av kunderna. Ett förslag var att lägga statliga pengar på att marknadsföra bra siter så det kommer upp på t ex google-sökningar.
På en fråga till panelen om vad det viktigaste var att få upp försäljningen av laddbilar, förrutom minskade kostnader, så svarade de:
– mer kunskap till möjliga köpare
– mer direkta erfarenhet av köra elbilar
– fler typer av modeller i fler storleksklasser
– mer fokus på hemmaladdning gärna att både elbolag och bilföretag är aktiva för att förenkla för möjliga kunder.
Mer bevakning kommer imorgon …
Nu ska jag försöka sova någon timme innan det är dags för frukost i Kanada och en ny dag på EVS. Imorgon får ni mer om vad tyskarna tyckte.