Global EV Outlook 2016 samt syntesrapport om bränsleceller

Creative commons license

IEA har släpp sin rapport om Global EV Outlook 2016. Ni får en sammanfattning av den längre ner, men först lite mer om bränsleceller.
Förra veckan fick ni tips om möjligheten att provköra bränslecellsbilen HyKangoo i Göteborg samt Stockholm.
Det är också möjligt provköra HyKangoo samt Hyundais bränslecellsbil den 16 juni i Malmö. För inbjudan till ”Bränslecellsfordon i ett fossilbränslefritt Skåne”klicka här (pdf).
Om ni vill läsa mer om utvecklingen om bränsleceller kan ni läsa en nyligen publicerad svensk syntesrapport om forskning och marknadsutveckling inom bränslecellsområdet 2015.
Rapporten är framtagen inom projektet ”Teknikbevakning av bränslecellsområdet”. Projektet genomförs under åren 2014-2016 inom ramen för Svensk Hybridfordonscentrum, SHC, med Energiforsk som koordinator och projektledare.

Global EV Outlook 2016

skrivet av Magnus Karlström
IEA har släppt sin sammanfattning av utvecklingen av eldrivna vägfordon [1]. Rapporten är på 52 sidor.
Det är möjligt att läsa en tvåsidig sammanfattning (PDF) av huvudslutsatserna från Global EV outlook.
De viktigaste slutsatserna är:
– I slutet av 2015 fanns det 1,26 miljoner laddpersonbilar i världen.
– Det finns bara sju marknader med en marknadsandel av laddpersonbilar som är större än 1% under året 2015. De är Norge, Nederländerna, Sverige, Danmark, Frankrike, Kina och UK.
– 80% av laddpersonbilar i världen finns i USA, Kina, Japan, Nederländerna eller Norge.
– Norge har mest stöd för laddpersonbilar i världen. Det gäller både för batterielbilar och laddhybrider.
– Det finns 1,45 miljoner laddpunkter i världen i slutet av 2015 varav 1,3 miljoner är privata.
– 65% av alla snabbladdarpunkter finns i Japan eller Kina.
– Batteriutvecklingen fortskrider både med avseende på kostnad och energidensitet. IEA sammanfattar utvecklingen med att ”The trends of battery energy density and cost over the past decade give encouraging signs on the possibility of meeting targets defined by carmakers and the United States Department of Energy (US DOE) for 2020 and 2022.”.
När det gäller utvecklingen av försäljningen av laddpersonbilar är IEA positiva. Laddpersonbilar är i princip det enda teknikområdet där utvecklingen går så bra som den borde för att vi ska nå målet max 2 grader varmare [2].
Rapporten innehåller också en bra överblick vilka stödsystem som finns i olika länder.
[1] Global EV Outlook 2016. IEA. 2016. länk
[2] The rapid growth of electric cars worldwide, in 4 charts. Vox. länk