Arkiv / Samhälle

Dagens elfordonsindustri i Kina

Creative commons license

Idag får Anne Faxérs analys av den nya kinesiska planen för laddfordon och bränslecellsfordon.

Dagens elfordonsindustri i Kina

Skrivet av Anne Faxér (f.d. Yu) (Viktoria Swedish ICT)
Efter förra nyheten om fusk med subventioner för elfordon i Kina har det skrivits mycket om landets ambitioner att implementera s.k. New Energy Vehicles (i huvudsak laddfordon). Marknaden för elfordon i Kina har en stor potential. Enligt MarketWatch visar nya forskningsrapporter att Kina kommer att leda elfordonsmarknaden (BEV och PHEV) med dess snabba utveckling [1]. Dessutom ökar efterfrågan tydligt av laddhybrider bland alla elfordonsmodeller [1], [3].
Planen Made in China 2025 för New Energy Vehicles
MIIT (Ministry of Industry and Information Technology) publicerade 12 maj i år en förklaring av Made in China 2025, en plan för NEV-utvecklingen i landet (se CSIS), vilken sätter regeringens avsikt och ambition för utvecklingen av energieffektiva alternative-energifordon. Enligt MIIT [2] spelar fordonsindustrin en nyckelroll för länder som bygger sin ekonomi på produktion, och har också stora möjligheter att motivera och hämta teknologier från andra relevanta industrier. Därför har den kinesiska regeringen tryckt på de inhemska aktörerna att förbättra kompetensen inom området.
Flera mål mot 2020 avseende NEV har definierats i Made in China 2025:
Elfordon och laddhybrider:

 • 2020 ska den årliga försäljningen överstiga 1 000 000 och nå 70% av den inhemska marknadsandelen;
  2025 ska dessa vara 3 000 000 respektive 80%.
 • 2020 ska kinesiska elfordon vara bland de 10 högsta i global försäljning;
  2025 ska två inhemska fordonstillverkare vara bland de 10 mest säljande globalt och ha minst 10% av sin försäljning på export.
 • 2020 ska batteri- och drivsystem nå samma avancerade nivå som de internationella konkurrenterna;
  2025 ska teknologin även gå på export.
 • 2020 ska kommunikation V2V och V2I vara realiserade;
  2025 ska testområden för uppkopplade och intelligenta fordon vara byggda.

Bränslecellsteknologi

 • 2020 ska industrin ha kompetens för kvalitetssäkrad högvolymproduktion av bränslecellsbatterier.
 • 2020 ska livslängden för bränslecellsbatterier överskrida 5000 timmar och energitätheten vara högre än 2,5 kW/l. Räckvidden för en bränslecellsbil ska vara ca 500 km.
 • 2020 ska1000 bränslecellsbilar vara redo att demonstreras;
  2025 ska infrastruktur för vätgasproduktion och tankning vara klar för att stödja bränslecellsbilar.

Energieffektiva fordon:

 • Bränsleförbrukningen för nya personbilar ska nå 0,5 l/mil 2020 och 0,4 l/mil 2025.

Smarta och uppkopplade fordon

 • 2020 ska industrin ha kompetens avseende kärnteknologier för intelligent fordon och förarstödssystem;
  2025 ska teknologier för automatiserad körning och uppkopplade fordon finnas framme.

Förutom dessa mål förtydligar MIIT också de huvudsakliga arbetsområdena som kopplas till planen. För batterielbilar, laddhybrider och bränslecellsfordon ligger mycket focus på teknikutveckling avseende komponenter och fordonskoncept, nya batterigenerationer, “big data” och kommunikation. För smarta och uppkopplade fordon är de viktigaste delarna att bygga intelligenta kommunikations- och ledningssystem för att realisera helt autonom körning och nå visionen “noll skador, noll trängsel” [2].
Vägen för att nå målen beskrivs också i [2], med början i att utveckla kärnteknologier och öka utvecklingsbudgetar för fordonskomponenter; åtföljt av att skapa en tekniksamverkansplattform och att etablera regelverk och policyer för kvalitetskontroll och uppföljning, för att avslutas med att stödja internationell samverkan och att stärka den kinesiska industrins globala konkurrenskraft.
Ett expertmöte – New-energy and energy effective vehicle congress 2016 – hölls vid Beijing Institute of Technology i slutet av april med deltagare från fem välkända universitet, industri och myndigheter för att diskutera framtiden av NEVs [3]. Ämnen som teknikutveckling, fordonssäkerhet, policyer och standardisering diskuterades. En viktig slutsats var att lyfta produktkvaliteten i fordonsindustrin.
Delade mobilitetstjänster – elbilsdelning i stora städer
För att minska trafiken i Kinas stora städer har elbilsdelning blivit populärt, understött av Kinas nationella råd. Befintliga tjänster expanderar och nya lanseras bl.a. genom nya samarbeten. Över 10 olika operatörer bedriver redan elbilsdelningstjänster, med över 15 000 fordon i olika kinesiska städer [4]. Men konkurrensen är hård. Samarbeten mellan etablerade fordonstillverkare och hyrbilsföretag är vanliga, till exempel mellan BAIC och Foxconn [5] och mellan SAIC och eHi Car Service [5].
Utvärderingssystem för elfordon – BestEV
Ett nytt utvärderingssystem för NEV-bilar, BestEV, har nyligen publicerats av iCET, Innovation Center for Energy and Transportation [6]. BestEV syftar till att hjälpa kunder att välja NEV-bilar baserade på sina krav för att på så sätt lyfta marknadsandelen. [7]. Utvärderingssystemet bygger på flera kvalitativa och kvantitativa indikatorer, till exempel säkerhetskrav, och är framtagna av en expertgrupp. I slutänden ges poäng för fordonen baserade på kundens önskemål och fordonets egenskaper. Enligt iCET är BestEV det första utvärderingsverktyget i Kina som tar hänsyn både till användarnas krav och till fordonens egenskaper [6].
Egna kommentarer
Att implementera NEVs är utan tvekan en av de viktigaste uppgifterna för den kinesiska regeringen. Förutom att trycka på försäljningen av inhemskt producerade bilar och på teknikutveckling, kommer nu också nya tjänster för att förbättra personlig mobilitet. Men det är ännu för tidigt att se vem som kommer att vinna och vilken affärsmodeller som är livskraftig. Det vore intressant att veta om regeringen kommer att låta det vara öppet för konkurrens vad gäller teknikutveckling eller om man kommer att peka ut specifika aktörer, och vilka policyer de avser implementera för att uppmuntra industrin att nå målen i planen Made in China 2025.
Referenser
2016-04-21. China Leads Electric Vehicle Market (BEV, PHEV) 2020 Forecasts, say New Research Reports.
2016-05-12. : pushing forward NEVs development in ChinaMade in China 2025. (in Chinese)
2016-04-24. 2016 New-energy and energy effective vehicle congress held in Beijing. (in Chinese)
2016-04-13. 2016 New-energy vehicle market report. (in Chinese)
2014-08-26. BAIC, Foxconn launch electric car rental services.
2016-04-11. eHi Car services forms strategic cooperation with SAIC.
2016-05-05. BestEV system discussion and test-driving on iCET’s Earth Day event. (in Chinese)
2016-05. BestEV (v1.0) evaluation method. (in Chinese)