Sammanfattning elbusskonferens (NEBI), tips disputation om BEV design, samt tips seminarium om Sustainable mobility

Creative commons license

Idag får en sammanfattning av en elbusskonferens, som heter Nordic Electric Bus Initiatives.
Ni får också tips om en disputation och ett seminarium om transition till hållbar mobilitet.

Dissertation: Design and Assessment of Battery Electric Vehicle Powertrain, with Respect to Performance, Energy Consumption and Electric Motor Thermal Capability

Defending: Emma Arfa Grunditz, Division of Electric Power Engineering, Chalmers University of Technology, Sweden
Opponent: Professor Joeri Van Mierlo, Vrije Universiteit, Brussel
Venue: Room EA, Hörsalsvägen 11, Chalmers University of Technology, Sweden
Date and time: 3 June at 10.00
Ladda hem avhandling här (pdf).

SHC Seminar: The transition towards sustainable mobility

In connection to Emma Arfa Grunditz’ dissertation, Prof. Joeri Van Mierlo will give a seminar on the subject “The transition towards sustainable mobility”.
When: 3 June at 14.00
Where: Room Fredrik Lamm , Hörsalsvägen 11, Chalmers University of Technology, Sweden
Registration: No registration is needed for this event. Welcome!
Läs mer här.

Sammanfattning av Nordic Electric Bus Initiatives

skrivet av Gunnar Ohlin (Lindholmen Science Park)
Den 11-12 maj anordnades för andra gången Nordic Electric Bus Initiatives (NEBI), denna gång i Helsingfors och av Nordic Energy Research i samarbete med VTT, som passade på att kombinera arrangemanget med slutseminarium i ECV – Electric Commercial Vehicles. Mer om ECV kan ni läsa här och i princip samtliga presentationer från de båda dagarna hittar ni här.
Konferensen i Helsingfors samlade knappt 200 deltagare varav ca 25 % var tillresta från utanför Finland. 21 talare pratade på teman som rörde sig från energilagring, drivlinor och fordon till laddinfrastruktur, testmetoder, demonstrationsprojekt och upphandlingsförfaranden för elbussar. En stor del av talarna var från Finland och hade koppling till ECV-projektet som koordinerats genom VTT och finansierats av Tekes. Ett flertal avknoppningar från ECV-projektet presenterades och en av dem var Linkker – den finska elbusstillverkaren som också erbjöd deltagarna en tur i bussen och ett besök på snabbladdningstationen iTapiola. Det ordnades även med studiebesök på VTT och det labb som byggts upp där för test av elbussar.
Nordic Electric Bus Initiatives hölls första gången i september 2015 på Lindholmen Science Park i Göteborg och syftet med konferensen var då, liksom, nu att koppla ihop aktörer från de olika nordiska länderna för att lära av varandra från de försök med elbussar som görs på olika håll och därigenom snabba på utvecklingen och införandet av elbussar.  I Göteborg identifierades 3 huvudsakliga fokusområden som man behövde jobba med för att kunna gå från demoverksamhet till att införa elbussar i större skala i städerna:

  • Standardisering av laddinfrastruktur
  • Hur kan man upphandla elbusstrafik?
  • Hur delas risken mellan parterna, kollektivtrafikmyndighet/operatör/fordons- resp laddinfrastrukturtillverkare? Hur ser affärsmodellen/affärsmodellerna ut?

Det var därför intressant att vara med på en uppföljande konferens 8 månader senare för att se vad som hänt inom de olika fokusområdena och jag ska försöka ge några korta kommentarer om detta samt i övrigt rapportera om NEBI i stort.
Sammanfattningsvis så fick jag intrycket att leverantörerna av fordon och laddinfrastruktur står redo att leverera och att det är på beställarsidan som arbete nu måste göras med hur upphandlingen ska utformas och risken delas. Mikkel Krogsgaard Niss från avdelningen för stadsutveckling i Köpenhamns stad berättade att de fyra nordiska huvudstäderna efter konferensen i höstas startat ett samarbete kring upphandlingsfrågor och erfarenheter så här långt. Resultatet av detta kommer att sammanfattas och publiceras inom kort. Mikkel berättade också att man i Köpenhamn under 2017 går ut med en tender omfattande 25-75 elbussar från 2019 som ett steg på vägen att bli ”carbon neutral” 2025.
Standardisering av laddinfrastruktur
Teemu Raitaluoto från VTT höll en presentation, Towards standardization of electric bus charging, kring vikten av och olika nyttor med standardisering. Han nämnde också den överenskommelse om samarbete kring ett öppet interface som ett antal tillverkare av fordon respektive laddinfrastruktur gjort och som offentliggjordes i början på mars, länk.
Fem leverantörer av laddstationer för ändhållplatsladdade bussar fick under konferensens första dag en möjlighet att presentera sig: Heliox, ABB och Siemens som ingått överenskommelsen samt Ekoenergetyka (Polen) och Fuller&Frey som köpt Opbrid, de två sistnämnda uppgav att de kommer att följa överenskommelsen de också. Det som möjligtvis skiljde leverantörerna åt och som kommer att utkristalliseras är om pantografen ska sitta på bussen eller vara inverterad – sitta på laddstationen. Alla leverantörer förutom en var villiga att leverera båda alternativen, egentligen var det bara Siemens som klart tog ställning för det ena alternativet – den inverterade pantografen. Vi får se vad som händer.
Opportunity charging – ändhållplatsladdade bussar i fokus
Om det i Göteborg i höstas pratades mycket depåladdade med stora batterier så var det i Helsingfors ett tydligt fokus på ändhållplatsladdade bussar. Detta har säkert att göra med att fler och fler försök görs runt om i Europa med denna teknik och självklart med att flertalet europeiska tillverkare satsar på det spåret (även om en del tillverkare också erbjuder flera olika alternativ).
Fem fordonstillverkare, Hybricon, Linkker, Solaris, VDL och Volvo fick möjlighet att presentera sina produkter. Det samlade intrycket var att de är beredda att leverera och att de väntar på att kollektivtrafikmyndigheterna ska sätta fart på processen. ”Go for it” sades ett flertal gånger som uppmaningar att nu är det dags att gå från ord till handling.
Demonstrationsprojekt från Köpenhamn, Göteborg (ElectriCity),Helsingfors och Umeå presenterades. Pauline Bruge från UITP rapporterade från ZeEUS och påpekade att ”There’s no silver bullet when it comes to technology”, dvs att det kommer att behövas en mix av olika sorters bussar och laddinfrastrukturer.  Inom ZeEUS har man startat ettObservatory som avser att samla erfarenheter från så många demonstrationsprojekt som möjligt i Europa – inte bara de som var del av ZeEUS från början.
Mikkel Krogsgaard Niss redogjorde för resultat från projektet med BYD-bussar som nu är avslutat. Energiförbrukningen följdes upp noggrant och landade i medeltal på 1,33 kWh. Mikkel poängterade dock att det är viktigt att dimensionera efter worst case och inte efter den teoretiska körsträckan som bussen ska kunna köra på en laddning om batteriet töms helt. Körsträckan måste reduceras med bland annat att batterierna åldras, att väderleksförhållanden påverkar (20 %) och överraskande nog att förbrukningen också varierade beroende på vem som körde (20 %) vilket man inte väntat sig..  I Köpenhamn testar man nu istället ändhållplatsladdning och har handlat upp två Linkkerbussar och laddstationer som leasas från Heliox under en tvåårsperiod.
Avslutande kommentarer
Jon Stenslet, Ruter As, gjorde ett sista kort inlägg om Oslos planer innan konferensen avslutades av värden för tillställningen, Mikko Pihlatie, VTT. Mikko visade en sammanställning av frågeställningar och utmaningar och en uppmanade till fortsatt samarbete mellan de nordiska ländernas kollektivtrafikmyndigheter tillsammans med industriparter och inte minst operatörer som har en betydande roll att spela i sammanhanget.