Arkiv / Samhälle

Tyskland beslutar om stöd för laddbilar?

Creative commons license

Tyskland verkar ha tagit det första steget för ett inköpsstöd för laddbilar.
Det är inte helt klart. Ett första steg är att klockan 11 idag kommer ansvariga ministrar ha en presskonferens om en möjlig överenskommelse med bilindustrin.
Igår kväll hade Merkel, en hel del ministrar och chefer från den tyska bilindustrin ett möte för att diskutera stödet. En del information har kommit ut, men kl 11:00 får vi veta mer.
Sen måste beslutet gå igenom tyska Bundestag.

Det tyska stödet för inköp av laddbilar?

skrivet av Magnus Karlström
Under lång tid har aktörerna i Tyskland diskuterat inköpsstöd för ladddbilar.
Redan 2009 fanns ett statligt beslutat mål att Tyskland ska ha 1 miljon laddbilar på vägarna 2020 [1].
Men det har inte funnits något statligt inköpsstöd för laddbilar och de tyska biltillverkarna har ända sen de haft laddbilar på marknaden önskat något sorts stöd.
Det finns ett motståd mot inköpsstöd både från Merkels eget parti samt miljörörelsen i Tyskland.
En unik del är att det finns ett krav att bilindustrin ska vara med och betala subventionen. Det kravet finns från några av medlemmarna i Merkels eget parti.
Det är också så att diskussionen om NOx utsläpp från dieselbilar har gjort att bilindustrin är under attack. Den starka kopplingen mellan Merkel och bilföretagen är också under debatt [2]. Merkels politiska stöd till den tyska bilindustrin har antagligen påverkat många beslut på EU-nivå.
Den tyska regeringen och bilindustrin har haft en återkommande diskussion om inköpsstöd ett tag.
I måndags hade Reuters en artikel baserat på att de fått se ett utkast på förslag från tyska finansdepartementet [3].
Förslaget gick ut på att fram till juni 2018 skulle en köpare av en batterielbil få 5000 Euro samt en köpare av en laddhybridbil få 3000 Euro.
Efter juni 2018 skulle stödet per inköp minska.
Ingen som köper en bil som kostar mer än 60 000 Euro skulle få stödet.
Det ingick också ett maxbelopp på hur som skulle kunna betalas ut från tyska statskassan. För inköpsstödet var maxbeloppet från statskassan 600 miljoner Euro [5].
I paket ingick också stöd på ca 300 miljoner Euro för utbyggnad av laddinfrastruktur [5].
Det fanns också ett krav att inköpsstödet skulle delas mellan bilindustrin och staten [3].
Utkastet var framtaget för en diskussion mellan Merkel, några ministrar samt den tyska bilindustrin under tisdagskvällen. De kallade mötet ”Auto Summit”.
Under natten har tyska tidningar kommit över informationen att en överenskommelse har nåtts, men att inköpsstödet kommer vara 4000 Euro samt att kostnaden kommer delas mellan bilindustrin och staten [6].
Kl 11:00 får vi veta mer. Återkommer.
Referenser
[1] National Electromobility Development Plan – BMWi. 2009. länk
[2] Angela Merkel und der Abgasskandal: Die Anti-Auto-Kanzlerin. Spiegel. 26 april. länk
[3] German Finance Ministry proposes electric car incentives scheme to run until 2018-document. Reuters. 25 april 2016. länk
[4] 4000-Euro-Kaufprämie für E-Autos könnte kommen. 26 april. länk
[5] Government to Offer Electric Car Subsidies. Handelsblatt. 26 april. länk
[6] Minister stellen E-Auto-Paket vor – 4000 Euro Prämie? Frankfurter Allgemeine 27 april. länk