"Volvo Cars har satt målet att sälja en miljon elektrifierade bilar till år 2025"

Creative commons license

Ett nytt mål från Volvo Cars blev offentligt idag.

”Volvo Cars har satt målet att sälja en miljon elektrifierade bilar till år 2025”

”Volvo Cars har satt målet att sälja en miljon elektrifierade bilar till år 2025
Volvo Cars har som mål att fram till år 2025 ha sålt upp till en miljon elektrifierade bilar. Målet ska nås genom att erbjuda minst två hybridversioner av varje modell i sin storleksklass samt att den första rena elbilen lanseras år 2019.
– Det är ett medvetet ambitiöst mål, vilket kommer att bli en utmaning, men Volvo vill ligga i frontlinjen för skiftet mot elektrifiering, säger Håkan Samuelsson, vd för Volvo Cars.
Volvo Cars har de senaste fem åren förberett sig inför växlingen mot elektrifierade fordon. Två nya fordonsarkitekturer, som kan omfatta både hybrider och teknik för helt elektrifierade bilar, har utvecklats – Scalable Product Architecture (SPA) för större bilar och Compact Modular Architecture (CMA) för mindre. Volvos större bilar i 90- och 60-serierna byggs i SPA och inom kort lanseras mindre bilar i 40-serien byggda i CMA. Samtliga kommer att finnas i elektrifierade versioner. En miljon elektrifierade bilar är det ackumulerade totalmålet fram till år 2025.
Målet är också en del av det omfattande strategiska hållbarhetsprogram som Volvo Cars presenterar idag och som innehåller nya åtaganden som placerar hållbarhet i centrum av företagets affärsverksamhet. Det nya åtagandet går under namnet ”Omtanke”.
Se mer om hållbarhet Volvo Cars Sustainability Report 2015
Bland de många områden som berörs märks bland annat att Volvo Cars vill vara en klimatneutral verksamhet år 2025, att företaget år 2020 ska ha 35 procent kvinnor i ledande positioner, fortsatt arbete mot målet att ingen ska dö eller skadas allvarligt i en ny Volvo år 2020 samt att i samarbete med partners lyfta fram hållbarhetsfrågor.
-Hållbarhet är inget nytt eller något som ligger utanför vår ordinarie verksamhet, utan något som utgör en naturlig del av allt vi gör. Det är vårt sätt att arbeta. Detta nya hållbarhetsåtagande reflekterar Volvo Cars fundamentala tro att vi måste växa ansvarsfullt, säger Håkan Samulesson.
Mer information om Volvo Cars nya hållbarhetsåtagande finns under länken nedan.
Volvo Cars Sustainability Report 2015 ”
[1] Pressrelease. länk