Analys av Silicon Valley och Detroit

Creative commons license

skrivet av Martin Borgqvist (SP)
Vi har tidigare skrivit om att det händer mycket i Silicon Valley när det gäller elbilar (länktill tidigare nyhetsbrev). I detta nyhetsbrev tittar vi närmare på nya och gamla världen i bilbranschen – Silicon Valley och Detroit.
Silicon Valley ligger strax söder om San Fransisco och är hemvist till en lång rad av innovativa företag som t ex Hewlett-Packard, Apple, Microsoft, Google, Tesla, Airbnb, Uber samt många fler. Här finns flera exempel på disruptiva innovationer, både inom teknik och inom affärsmodeller, som förändrat industrier i grunden. I Silicon Valley frodas ingenjörer, entreprenörer och riskkapitalister tillsammans i det behagliga kaliforniska vädret.  Exempel som att Google utvecklar självkörande fordon och rykten som att Apple utvecklar en (självkörande?) elbil [4] har lett till diskussioner om att den traditionella fordonsindustrin kommer att falla offer för disruptiva innovationer från Silicon Valley [3]. Kommer den gamla fordonsvärlden symboliserad av Detroit bli omsprungen av Nya världen, symboliserad av Silicon Valley?
Om man vill läsa en bok på detta tema så finns t ex [1] som beskriver hur solel, elbilar och självkörande fordon kommer att helt ändra förutsättningarna för de existerande energibolagen och biltillverkarna, samt hur Silicon Valley och kunskap därifrån kommer att vara bidragande. En tes som kommer fram flera gånger i boken är att det ofta är affärsmodellerna, som möjliggörs av ny teknik, som leder till disruption. Ett intressant exempel är från personbilens barndom:
När personbilen lanserades som ett alternativ till häst och vagn i början av 1900-talet var den dyr, det var inget som vem som helst kunde köpa. Mellan 1918 och 1929 ökade bilinnehavet i USA från ca 8 % till ca 80 % av familjerna. Det som gjorde att försäljningen kunde ta fart var att GM och DuPont gick ihop och bildade General Motors Acceptance Corporation (GMAC) och erbjöd billån till bilköpare. Denna finansiella innovation (billån) möjliggjorde att fler kunde finansiera ett bilinnehav vilket ökade volymerna och fick fart på produktionen, vilket efter hand ledde till att priserna på bilar sjönk och ännu fler kunde köpa en bil. [1].
I nutid möjliggör elbilen nya affärsmodeller som t ex bygger på gratis laddning och gratis service. Detta skulle kunna vara möjligt eftersom till skillnad från bilar med förbränningsmotorer så har elbilar låga kostnader för drivmedel (el) och service. Lägg därtill att självkörande fordon möjliggör affärsmodeller för mobility on demand, dvs istället för att äga en bil så får man tillgång till en när man behöver [1]. Förutsättningarna för den traditionella bilindustrin förändras och Silicon Valley har ett försprång i teknikområden som är centrala för den rådande utvecklingen; elektronik, mjukvara, uppkopplade enheter. Men det är i Detroit man kan bygga bilar.
Detroit är The Motor City, biltillverkningens huvudstad i USA och kanske också i världen. Här finns The Big Three; Ford, GM och Chrysler samt flera stora underleverantörer. GM kom på tredje plats i topplistan över global bilförsäljning 2015. Ford kom på 6:e plats [2].  I Detroit kan man bygga bilar, här finns fordonsingenjörer och personer som kan fordonsteknologi och tillverkning samt de förutsättningar som gäller för denna industri. Just nu så verkar det vara så att de bägge regionernas industrier intresserar sig för varandras kompetenser, det finns intressanta möjligheter för dem att lära av varandra. Företagen från Silicon Valley kan lära sig mer om fordonsteknologi, tillverkning och om produkter som utvecklas för att hålla 10 år eller mer (telefoner håller bara något år). Bilindustrin i Detroit kan lära sig mer om snabbare utvecklingscykler, regelbunden uppdatering av mjukvara som adderar värde till bilen efter hand, etc. Det är inget motsatsförhållande mellan de bägge regionerna, det är helt enkelt så att både Silicon Valley och Detroit är viktiga för utvecklingen inom mobilitetsbranschen [5], [6]. Några exempel på detta finns nedan.
GM och Lyft (ett företag som erbjuder en tjänst som kopplar ihop resenärer med bilförare, typ som Uber), har för ett tag sen ingått en strategisk allians för att skapa ett nätverk med självkörande bilar för mobility on-demand. Samarbetet innebär att GM investerar 500 M$ i Lyft, samt tar plats i bolagets styrelse. Företagen kommer också samverka om hyrbilar, connectivity (uppkopplade fordon) och gemensamma mobilitetserbjudanden. Det bör även nämnas att Uber också arbetar med självkörande bilar [7], [8].
Ford och Google skall ha diskuterat ett samarbete om autonoma fordon, men de har inte gått ut officiellt om detta ännu. Enligt [9] kan det handla om ett nytt bolag där Ford skulle utveckla mjukvara och system för fordonskomponenter medan Google skulle fokusera på mjukvara för självkörning. Det återstår att se hur det blir med detta, än så länge är det rykten.
Flera av de stora biltillverkarna och underleverantörerna finns representerade i Silicon Valley, t ex Ford, GM, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, VW, Toyota, Honda, Bosch, Continental mfl. En del av företagen har bara mindre kontor som ägnar sig åt rekrytering och spaning efter ny teknik mm. En guide till Silicon Valley’s auto corridor finns i [10], där kan man se vilka företag som är på plats och ungefär hur många anställda de har.
Slutligen så attraherar Detroit också talanger och nya företag. Tack vara närheten till biltillverkarna kan utvecklingsbolagen i Detroit ta fram saker som tillverkarna kan testa och använda, dessutom är det billigare att starta företag i Detroit än i Silicon Valley [5].
Egna kommentarer
Silicon Valley är mjukvara, Detroit är hårdvara och nu verkar de mötas på allvar. Mjukvara kompletterar hårdvara väldigt bra.
Trenderna elektrifiering, uppkoppling och automatisering gör mjukvara och elektronik i bilen mer och mer viktiga och centrala. Dessa trender driver fram ännu mer samarbeten mellan IT-industrin och fordonsindustrin. Dessa samarbeten kommer säkert att leda till disruptiva innovationer, om de inte redan gjort det. Men än så länge verkar mötet och lärandet mellan de bägge industrierna vara viktigt och det skall bli intressant att se vad som blir resultaten av dessa samarbeten.
Steve Jobs var av åsikten att mjukvara och hårdvara hörde ihop, de går inte att dela upp. Denna filosofi bidrog till att Apple inte öppnade upp sina persondatorer för andra operativsystem. Så är det än idag. Undrar om det blir mjukvarubolagen som lär sig bygga bilar eller om det blir bilbolagen som lär sig mjukvara, eller om det blir något mellanting.
Källor
[1] Clean Disruption of Energy and Transportation – How Silicon Valley Will Make Oil, Nuclear, Natural Gas, Coal, Electric Utilities and Conventional Cars Obsolete by 2030. Tony Seba. 2014. ISBN – 13 978-0-692 21053-6.
[2] Leading automobile manufacturers worldwide in 2015, based on vehicle sales (in million units). Statistica. 1 april, 2016. länk
[3] Silicon Valley vs. Detroit: The Battle For The Car Of The Future. Forbes. 8 maj, 2013. länk
[4] Documents confirm Apple is building self-driving car. The Guardian. 14 augusti, 2015. länk
[5] It’s not Silicon Valley vs. Detroit, It’s Silicon Valley AND Detroit. Automatic. 9 oktober, 2015. länk
[6] As a car-focused CES ends, why does Detroit still matter? The Verge. 9 januari, 2016. länk
[7] GM and Lyft to Shape the Future of Mobility. GM. 4 januari, 2016. länk
[8] GM Invests $500 Million in Lyft, Plans System for Self-Driving Cars. The Wall Street Journal. 4 januari, 2016. länk
[9] Ford and Google are still considering making self-driving cars together, WSJ says. The Verge. 11 januari, 2016. länk
[10] Guide to Silicon Valley’s auto corridor. Automotive News. 15 mars, 2016. länk