"Europeiska elbusstillverkare samverkar om öppet gränssnitt för laddning"

Creative commons license

Inom området elbussar får ni en pressrelease.

”Europeiska elbusstillverkare samverkar om öppet gränssnitt för laddning”

”Busstillverkarna Irizar, Solaris, VDL och Volvo har enats om att säkerställa att elbussar av olika fabrikat ska kunna använda laddinfrastruktur från ABB, Heliox och Siemens. Målet är att etablera ett öppet gränssnitt mellan bussar och laddningsutrustning för att underlätta introduktionen av elbussystem i europeiska städer.
Kollektivtrafikbranschen förbereder sig för en ökad användning av elbussar i Europa. Arbetet för en standardisering har startat, både inom de europeiska standardiseringsorganisationerna (CEN/CENELEC) och den internationella standardiseringsorganisationen (ISO/IEC). Europeiska standarder väntas införas 2019 och internationella standarder 2020.
Många städer inför dock elektrifierade bussystem redan nu. För att möta deras behov har busstillverkarna Irizar, Solaris, VDL och Volvo tillsammans med ABB, Heliox och Siemens, som levererar laddinfrastruktur, enats om ett öppet, transparent och frivilligt tillvägagångssätt. Gemensamma gränssnitt kommer att göras tillgängliga för intressenter på alla marknader, både för elbussar med så kallad opportunity charging (snabbladdning vid ändhållplatser) och för elbussar som laddas över natten.
Företagsgruppen vill bidra till det europeiska standardiseringsarbetet och utbyta erfarenheter med CEN/CENELEC och ISO/IEC för att etablera en gemensam europeisk standard för elektriska bussystem.
Målet är att underlätta övergången till elektriska bussystem i städer genom att säkerställa tillförlitlighet och kompatibilitet mellan olika bussmärken och laddningssystem. Andra busstillverkare och leverantörer av laddningssystem är välkomna att delta i samarbetet.
Vid opportunity charging sköts anslutningen av laddningen automatiskt med hjälp av strömavtagare, trådlös kommunikation, kontaktplattor och infrastrukturutrustning. För fordon som laddas över natten kommer snabbladdningsstandarden för personbilar (CCS) att användas som utgångspunkt för anslutning och kommunikation.”
[1] Volvo Buss Pressrelease. länk