Elektrifiering av bussar i Indien

Creative commons license

Idag får ni Martins bevakning av bussar med eldrivlina i Indien.

Elektrifiering av bussar i Indien

skrivet av Martin Borgqvist (SP)
Indien är världens näst största bussmarknad och den växer (Kina är störst). Dessutom finns det många bussar som är för gamla och som behöver bytas ut. Marknaden för stadsbussar domineras av de inhemska tillverkarna Tata Motors (38 % marknadsandel) och Ashok Leyland (43 %).  Volvo har 2.5 % marknadsandelen för stadsbussar i Indien. Andelen dieselbussar i Indien är ca 95 % och ca 5 % är CNG. Men den senaste tiden har det kommit en del nyheter om el- och hybridbussar i Indien. Här kommer en sammanfattning av några av dessa nyheter. Flera av dessa nyheter har uppmärksammats av Bussmagasinet (www.bussmagasinet.se), som rapporterar om det mesta som händer i bussvärlden.
Den indiska delstaten Hilmachal Pradesh kommer att köpa in 15 elbussar från Volvo, man har sedan tidigare redan 10 elbussar. De nya bussarna från Volvo skall gå i regionaltrafik och det skall finnas laddstationer var 75:e km samt vid alla busstationer i regionen. Volvo har tidigare även meddelat att de skall introducera hybridbussar på den indiska marknaden, bussarna skall levereras under 2016. Volvo har sålt bussar i Indien sedan 2001 och har ca 1500 stadsbussar i trafik i 34 Indiska städer. Scania har funnits på den indiska marknaden sedan 2007, startade 2011 bolaget Scania Commercial Vehicles India och berättade förra året att man kommer at bygga bussar som kör på biodrivmedel i Indien, det kan även bli tal om hybridbussar som drivs av biodrivmedel. [2], [3], [4] [5].
När det kommer till de indiska tillverkarna så arbetar dessa också med elektrifiering. Tata Motors vill vara den ledande tillverkaren av kommersiella fordon på den inhemska marknaden, samt öka exporten. Som ett led i detta har man bestämt sig för att tillverka hybrid- och elbussar, men också premiumlastbilar samt vidareutveckla existerande modeller av lätta kommersiella fordon. Tata Motors har idag en lastbil, Prima, som exporteras till 40 länder. Tata Motors har utvecklat en CNG/el-hybridbuss, 12 m, som skall vara leveransklar under 2016. Bussen har elsuspension och elbroms. R&D har skett i Indien, mer info om hybridbussen finns i [8]. De har även utvecklat en helt elektrisk buss, men laddinfrastruktur behöver tillhandahållas av staten för att konceptet skall lyckas kommersiellt. De har även signalerat att de vill göra kompletta lösningar & system, inte bara produkter. ”There will be shift towards vehicles which will go beyond just transportation” – R Ramakrishnan, vice president commercial vehicle, Tata Motors. [7].
Den andra stora Indiska busstillverkaren, Ashok Leyland, äger Optare som tillverkar elbussar. Optare arbetar med att fördubbla räckvidden till 200 miles för sina MetroCity- och Solo-bussar och Ashok Leyland stöttar detta utvecklingsprojekt. Optare kommer även att lansera en eldriven dubbeldäckare, MetroDecker, mot slutet av 2016.
Ytterligare en indisk tillverkare, JBM Auto, har ett JV med Solaris och de har tagit fram en elbuss, ECOLIFE, som lanserades på Auto Expo (New Dehli) i februari 2016. Bussen har Litium-batterier (li-jon?) vilka skall klara 10-15 h körning per laddning, motsvarande ca 150-200 km/laddning. Elbussen kan snabbladdas med pantograf, skall finnas som 9 m och 12 m och de skall tillverkas i Indien. ECOLIFE är en fortsättning på CNG-bussen som lanserades av JBM Auto på förra årets Auto Expo. Den nya bussen kommer konkurrera med Scania som också lanserade en buss för urban pendling på Auto Expo [10].
Det har även kommit några nyheter om demoprojekt i Indien. Regeringen har satt ett mål om att konvertera/byta ut alla dieselbussar i kollektivtrafik till el. Det har talats om att 150 000 dieselbussar skall konverteras till eldrift. Central Institute of Road Transport (CIRT) skall göra ett pilotprojekt med konverterade elbussar i Indiens alla metro-städer (städer > 1 000 000 invånare). Till att börja med skall 10 bussar i Pune konverteras till batteridrift och sedan utvärderas. Om pilotprojektet visar att konverteringen är kostnadseffektiv och miljövänlig så kommer hela flottan att konverteras efterhand. I en första sådan konverteringsfas (efter pilotprojekt) skall 1000 bussar konverteras. PMPML (Pune Mahanagar Parivahan Mahamandal Limited) som kör busstrafik i Pune (har ca 1 500 bussar) hoppas att kunna spara pengar på eldriften. Den storskaliga konverteringen skall upphandlas inom kort. Batterierna som skall användas har utveckalts av Indian Space Research Organisation (ISRO) tillsammans med transportministeriet och andra. Batterierna kostar 500 000 Rs (6 650 EUR) [11]. I Dehli har redan 15 bussar konverterats till eldrift [12], [13].
Delstaten Gujarat skall köra ett pilotprojekt med 6 elbussar mellan Gandhinagar och Ahmedabad för att reducera utsläpp. Det finns ett stort behov av utsläppsfri kollektivtrafik. Fordonsindustrin skall bjudas in för att tillverka elfordon i delstaten. Pilotprojektet drivs av Gujarat Power Corporation Ltd och Gujarat State Transport Corporation. Bussarna skall laddas med solel. Det efterfrågas minskade importtullar och registreringsavgifter samt minskad moms på elfordon [14].
Egen kommentar
Indien har lanserat incitament för elfordon, vilket vi skrivit om tidigare. Detta i kombination med ett behov av att reducera utsläpp och förbättra miljön i städer, samt en stor och växande bussmarkand öppnar upp för tillverkare som har hybridbussar i sitt modellprogram. Flera utländska tillverkare är redan etablerade, men de inhemska tillverkarna som dominerar sett till marknadsandel jobbar med elektrifiering. Det är något oklart om det stora konverteringsprojektet för bussar som beskrivs ovan bara handlar om konvertering av befintliga dieselbussar eller om utbyten också är aktuellt. Det är 150 000 dieselbussar som skall få eldrift, en intressent volym om det även blir aktuellt att sälja serietillverkade elbussar.
Källor
[1] TECHVIEW REPORT Electric Buses. FRAUNHOFER MOEZ. European Business and Technology Center EBTC. Feb 2015. länk (pdf)
[2] Elbussar från Volvo till Indien, 2016-01-15, Länk
[3] Volvo först med hybridbussar i Indien, 2015-11-30, länk
[4] Scania på indisk bussoffensiv, länk
[5] Scania satsar i Indien, länk
[6] Biofuel dream comes true for India, länk
[7] Tata Motors to focus on hybrid & electric CVs, 2016-02-05, länk
[8] Starbus Hybrid, länk
[9] Ashok Leyland’s Optare working to double EV range to 200 miles, 2016-01-19, länk
[10] JBM Auto releases ECOLIFE electric bus, to be made in India 2016-02-04 länk
[11] Centre to tackle pollution with battery-run buses 2016-02-08, länk
[12] Indias first retrofitted electric bus flagged of by PM to be used by mps, länk
[13] Modi witnessed demo of first prototype retrofitted electric bus, länk
[14] Gujarat to introduce electric buses to reduce pollution, 2015-12-10, länk