Prognoser nr 4 Konsultbolagens prognoser

Creative commons license

Idag får ni fjärde och sista delen i serien om försäljningsprognoser av laddbilar.
Första delen handlade om det svåra med att göra prognoser och vad som utmärker personer som är bra på att göra gissningar om framtiden.
Den andra delen handlade om mål för olika ledande länder för försäljning av laddbilar. Om målen blev uppfyllda skulle marknadsandelen för laddbilar och bränslecellsbilar vara ca 10-15% i de länderna som medel 2025.
Den tredje delen handlade om vad bilföretagen samt Bosch har sagt för mål för försäljningen av främst laddbilar till 2020 och efter. De skiljer sig mycket mellan företagen. Bosch trodde att försäljningen 2020 är ca 3 miljoner laddhybridbilar samt 2,5 miljoner batterielektriska bilar. Den total försäljningen av bilar är ca 113 miljoner 2020 enligt Bosch.
Dagens utskick är en sammanställning av ett antal konsultföretags gissningar om försäljning av laddbilar 2020 och framåt. Jag har försökt välja ut analyser som känns seriösa samt är gjorda 2013 till och 2015. Tyvärr är det ganska begränsat med information hur de gör analyserna.
Som en jämförelse så var marknadsandelen för laddbilar 2015 ca 0,5-0,55% i global försäljning av alla personbilar.

Konsultföretagens gissningar om försäljning av laddbilar 2020+

skrivet av Magnus Karlström
Navigant
Navigant Research släppte sin prognos av försäljningen av personbilar med eldrivlina i slutet av 2015 [1].
De tror att:
– I sitt konservativa scenario att 5,8 miljoner personbilar med eldrivlina säljs per år 2024.
– I sitt basscenario säljs 6 miljoner personbilar med eldrivlina per år 2024.
– I sitt aggresiva scenario säljs 6,4 miljoner perosnbilar med eldrivlina per år 2024.
De inkluderar HEV (fullhybrider), PHEV (laddhybrider) och BEV (batterielektriska) i sitt begrepp personbilar med eldrivlina.
Ungefär 47-51% av försäljningen av personbilarna med eldrivlina är laddbilar i de olika scenarierna.
Det innebär att försäljningen av laddbilar globalt blir ca 3 miljoner år 2024 enligt Navigant.
Som en jämförelse var försäljningen av personbilar med eldrivlina ca 2,6 miljoner 2015.
I skapandet av sina scenarier har de tagit hänsyn till t ex kostnadsutveckling av fordonen, subventioner, oljepris och utvecklingen av laddinfrastruktur. De har räknat på att olika marknaderför att sedan räkna ihop en summa.
Navigant skriver att det finns många positiva signaler för utvecklingen av försäljningen av laddbilar, men några negativa signaler. De negativa är det låga oljepriset samt att många länder funderar på att minska subventioner till laddbilar [1].
Goldman Sachs
De gör bedömningen att marknadsandel av personbilar med eldrivlina ökar från ca 3% idag till ca 22% 2025.
Det innebär en total försäljning av ca 25 miljoner fordon med eldrivlina 2025.
Laddbilar står för ca 8 miljoner per år 2025+. Resten står fullhybrider för.
Försäljningen av laddbilar kommer drivas på att betydligt bättre och billigare batterier kommer finnas enligt Goldman Sachs [2].
För försäljningsprognosen har t ex räknat med att ett batteripack sjunker i kostnad med 63% från 2015 till 2025.
Frost & Sullivan
F&S har gjort en prognos fram till 2020 [3].
De tror på en medelförsäljning globalt 2020 på:
Bränslecellsbilar 0,1%
Batterielbilar 1,3%
Laddhybrider 1,6%
Fullhybrider   5,6%
IHS ihop med Continental
Det stora leverantörsbolaget Continental har med konsultbolaget IHS gjort en bedömning av den globala marknaden av bl a laddbilar till 2020 samt 2025 [5].
De tror på en marknadsandel av laddbilar på ca 2% för 2020 samt 4% för 2025.
De tror också på en marknadsandel för starka fullhybrider på 7% för 2025 samt för 48-V system på ca 11%.
LMC Automotive
2013 gjorde LMC Automotive en prognos fram till 2025 [5]. LMC Automotive är en strategisk partner till J.D. Power.
LMC Automotive tror på:
– 110 miljoner personbilar 2025:
– 17,5% av dem är hybrider utan laddmöjlighet
– 5% är laddhybrider
– 2,5% är batterielektriska
Oliver Wyman
Konsultbolaget Oliver Wyman har räknat på marknadsandelar för laddbilar i tre olika scenarios.
De tror på en total försäljning av personbilar på ca 111 miljoner 2025.
– 6,6% marknadsandel för laddbilar i det minst positiva scenariot 2025
– 19% marknadsandel för laddbilar i mellan scenariot
– 35% marknadsandel för laddbilar i det mest positiva för laddbilar scenariot.
I det positiva scenariot räknar de t ex på ett olje pris på 300 USD/fat samt batterierna kostar i medel ca 200 EUR/kWh och har en prestanda på 400-600 Wh/kg. De flesta stora städer har nollemissionszoner samt subventionerna är i medel globalt ca 2000 USD per inköpt laddbil.
En intressant iakttagelse är att även om det mest positiva för laddbilar händer så kommer det säljas i absoluta tal mer förbränningsmotorbilar 2025 i jämförelse med 2015. Det beror på den globala ökningen av antal sålda bilar.
Egen kommentar
Den största marknadsandelen jag har hittat var 35% 2025.
De flesta prognosföretag tror på en global marknadsandel på ca 3-8% för laddbilar 2025. Det är mindre än de 10-15% marknansandelar som de ledande länder siktar på till 2025. Oliver Wyman hade dock scenarier med 19% respektive 35% marknadsandel.
Det är inte direkt svårt att hitta historiska exempel på prognoser som haft fel både åt det positiva och negativa hållet, men konsultbolagens prognoser går in i beslutsprocesser idag så de spelar nog någon sorts roll.
Siffrorna jag har tittat på är de globala medelvärdena. Det kommer givetvis att skilja sig i olika länder. Norge har ju t ex haft omkring 20% marknadsandel för laddbilar ett tag.
Det kommer också skilja sig i olika fordonssegment. Marknadsandel för premiumbilar kommer antagligen vara större än medlet 3-8%.
Referenser
[1] Navigant forecasts global light duty electrified vehicle sales to exceed 6.0M in 2024; PEVs to account for roughly half. 21 Dec 2015. Green Car Congress länk

[2] The Low Carbon Economy GS SUSTAIN equity investor’s guide to a low carbon world, 2015-25. Goldman Sachs. länk
[3] Global Passenger Car Powertrain and Electric Vehicle Market: 2015 Outlook. 2015. F&S. länk
[4] Developing Powertrain Diversity
Management Briefing Seminars, August 4, 2015. Continental. länk
[5] By 2025 Alternative Powertrains To Comprise 36 Percent Of New Passenger Cars. Hybrid Cars. länk
[6] Future of ICE: why accelerating R&D spend is critical
for future competitiveness & to reach 50g CO2/km. Oliver Wyman. 2015. länk