Prognoser nr 2 – Gissning om när politiska mål för försäljning kan nås

Creative commons license

Den här veckan skriver vi om prognoser om försäljning för laddbilar (batterielbilar samt laddhybrider) till 2025/2030.
Igår skrev jag om det svåra med att göra prognoser och egenskaper hos de som är riktigt bra på att göra prognoser.
En av egenskaperna de är bra på är att bedöma vilka faktorer som driver utvecklingen, men de är också väldigt duktiga att avgöra skillnaden på kvalité på olika påstående om förändringar av faktorn.
En faktor som på något sätt spelar roll för försäljningen av laddbilar är om länder har mål. Det är dock så att politiska mål har olika kraft beroende på hur väl förankrat i det politiska systemet samt hur starkt just det målet är i en valsituation mot andra mål. Det som egentligen spelar roll är ju också om det politiska system får ihop stödsystem som är tillräckliga i förhållande till de politiska målen.
Idag får ni en gissning när politiska mål i olika länder kan nås.

En gissning på när politiska mål för försäljning av laddbilar i olika länder kan nås

skrivet av Magnus Karlström
Analytiker Nic Lutsey från miljöorganisationen ICCT har gjort en kvantifiering av minskningen av växthusgaser om de politiska målen i många länder för försäljning av laddbilar samt bränslecellsbilar händer [1].
Om målen lyckas blir minskningen globalt av växthusgaser:
2030: 125 miljoner ton CO2/år
2050: 1,5 miljarder ton CO2/år.
Det kan jämföras med den totala globala utsläppen av CO2 2014 som totalt var ca 32 miljarder ton [2].
I rapporten sammanfattar Nic Lutsey de politiska målen för försäljning i ett antal länder. Hans analys är om de politiska målen uppnås så kommer den kumulativa försäljningen av laddbilar samt bränslecellsbilar bli 30 miljoner till 2025. September 2015 blev den kumulativa försäljningen av laddbilar globalt 1 miljon.
Ni får relatera det till att det säljs ca 70-80 miljoner personbilar år 2016. Det innebär att totalt kommer det säljas ca 800-1000 (80-100*10 år) miljoner personbilar från 2016 till och med 2025.
Nic Lutsey gör bedömningen att marknadsandelen för laddbilar 2015 på några av de ledande bilmarknaderna är 0,5%—2% år 2015. Det finns undantag som Norge och Nederländerna där det är högre.
Om de politiska målen händer så kan marknadsandelen för laddbilar ihop med bränslecellsbilar i de ledande länderna vara 10-15% omkring år 2025 enligt Lutsey.
När massproducerade laddbilar kom omkring 2010 så var många regeringar ute och lovade försäljningsmål för laddbilar. De flesta målen var inte ens nära att nås [1]. I rapporten finns en sammanfattning av politiska mål från olika länder.
Men Lutsey gör bedömningen att målen kommer inte nås till orginal årtalen. Han har därför gjort en uppdateringen av mer troliga datum för uppfyllande av de politiska målen som han använder i sina beräkningar.
Hans uppdateringen är delvis baserad på uttalande från regeringar/politiker i respektive land.
Hans uppdaterade lista är:
Ontario (Kanada)            5% marknadsandel (2020)
Quebec (Kanada)          100 000 kumulativ försäljning (2020)
Kina                            1 miljon/år (2020) 5 miljoner/år (2025)
Danmark                      200 000 kumulativ försäljning (2025)
Frankrike         1-2 miljoner kumulativ försäljning (2025)
Tyskland            1 miljon kumulativ försäljning 2021, 6 milj (2030)
Indien               320 000 kumulativ försäljning (2020)
Japan              10-20% marknadsandel (2023) 20-30% (2030)
Nederländerna      200 000 kumulativt (2020) 1 miljon (2025)
Norge            50 000 kumulativ försäljning (redan uppnått)
Sydkorea        200 000 kumulativ försäljning (2025)
Spanien        200 000 kumulativ försäljning (2022)
Sverige         600 000 kumulativ försäljning (2028)
Storbritannien 5% marknadsandel (2020)
USA                 1 miljon kumulativ försäljning (2018)
USA (åtta delstater)    3,3 kumulativ försäljning (2025)
Egen kommentar
Ca 10-15 % marknadsandel för laddbilar och bränslecellsbilar 2025 om de politiska målen uppfylls i de ledande länderna enligt Lutsey.
Observera att det är en gissning från Lutsey när målen kan uppfyllas. Det är inte riktiga politiska mål utan en bedömning från honom när det är mer rimligt att de uppnås. Jag tycker det dock är intressant med hans bedömning eftersom ICCT är väl förankrat och har ett bra kontaktnät.
I rapporten finns det referenser var han har hittat de politiska målen.
Allt stämmer inte. T ex anger han 600 000 kumulativt sålda laddbilar i Sverige till 2020 som ett politiskt antaget mål. Det var det aldrig.
Hans bedömning att Tyskland kommer nå 1 miljoner laddbilar till 2021 är det många som är tveksamma till om inte Tyskland inför mer stöd.
De länderna, enligt mig, som verkar ha tagit sina mål mer på allvar är Norge och Nederländerna.
Referenser
[1] Global climate change mitigation potential from a transition to electric vehicles. 2015. Nic Lutsey. länk
[2] Global energy-related emissions of carbon dioxide stalled in 2014. IEA. 2015. länk