Arkiv / Samhälle

Fusk med elbilssubventioner i Kina

Creative commons license

Idag får ni Anne Yus bevakning av en nyhet om troligt fusk i Kina. Några fordonstillverkare har rapporterat för många antal producerade elfordon för att få subventioner.

Fusk med elbilssubventioner i Kina

Skrivet av Anne Yu, Viktoria Swedish ICT
Enligt flera källor har en del fordonstillverkare rapporterat alltför höga antal levererade bilar och på det sättet orättmätigt fått del av de subventioner som Kina nyligen beslutat ge s.k. New Energy Vehicles (huvudsakligen elfordon). Då de inhemska biltillverkarna är mycket beroende av subventioner så fokuserar de mycket på hur policys är utformade när de konstruerar fordonen, vilket gradvis leder till minskad teknisk kompetens och innovation i den kinesiska elfordonsindustrin [1] [2].
Sannolikt är regeringen medveten om de potentiella problemen med subventionerna till New Energy Vehicles. I april 2015 annonserade finansdepartementet, MOST (Ministry of Science and Technology), MIIT (Ministry of Industry and Information Technology) samt National Development and Reform Commission att regeringen skulle minska subventionerna 2017-18 med 20 procent räknat från 2016 års nivåer, och med 40 procent 2019-20 [1] [3].
Fusk i systemet
Ett typiskt sätt att lura systemet är att bygga bilar med standardkomponenter och sedan sälja dem till skalbolag i stället för till kunder. Exempelvis säljer en del biltillverkare elfordon till egna dotterbolag och tar sedan tillbaka batterierna till nya bilar. Enligt Economic Observerså verkar tiotusentals elfordon ha ”försvunnit” direkt efter monteringsfabrikerna. [4]
Finansdepartementet har nu bildat ett team med 35 personer som ska utreda ca 90 biltillverkare i bl.a. Beijing, Shanghai och Jiangsu och som har fått subventioner. Utredningen kommer att pågå till slutet av mars [5]. Finansministern, Lou Jiwei, har sagt att upptäckt fusk kommer att bli kraftigt bestraffat. Ett system för att handla med koldioxid-krediter kommer att introduceras efter att de nuvarande subventionerna fasats ut, säger Lou [4]. Dessutom så förändras policyn i den nyligen presenterade 13e femårsplanen [6] så att man kommer att stötta laddinfrastruktur och elfordon i hela landet istället för att bara fokusera de stora städerna [7].
Överdrivna subventioner?
Enligt branschorganisationen CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) så toppade Kina den globala listan 2015 över produktion och försäljning av elfordon, med 340 000 producerade fordon varav 330 000 sålda [3] [4]. Det mesta fusket verkar vara relaterat till produktion och försäljning av kommersiella fordon [8].
Produktionen av kommersiella fordon har starkt påverkats av subventionerna. Baserat på subventionspolicyn för New Energy Vehicles 2013-2015 kan fordonstillverkare få lokala och federala subventioner värda upp till 600 000 CNY (ca 760 000 SEK) för en 6-8 m lång batterielbuss, som kostar 450 000 till 500 000 CNY (ca 640 000SEK) att tillverka. För personbilar kan man få upp mot 120 000 CNY (ca 150 000 SEK) [7].
Dessa överdrivet stora subventioner för elfordon i Kina inte bara lockar till fusk utan också ökar motivationen att tillverka fordon med låg kvalitet och låg energieffektivitet. Fordonstillverkarna fokuserar mer på antal än på att göra fordon med god kvalitet. Elfordonsproduktion är inte längre en produkt till marknaden utan ett sätt att få subventioner [4] [9].
Egen kommentar
Starka subventioner har varit ett vanligt sätt bland politiker att stärka elfordonsmarknaden.  Dock, som ovanstående problem med fusk visar, så går det att ifrågasätta effekterna av subventionerna. I det kinesiska fallet så har subventioner av fordon till och med hindrat innovation och teknisk utveckling inom området, vilket förstås inte alls var förväntat. Nu verkar det som att den kinesiska regeringen är mer medveten om effekterna av  subventionerna och också mer noggrann med att inte kasta pengapåsar till industrin. Vi kommer snart att se hur det går när man ska genomföra den 13e femårsplanen, med subventioner istället av laddinfrastruktur och implementering i hela landet.
Referenser
[1] The Central People’s Government. 2016-01-23. Ministry of Finance: we are determined to crack down the fraud in the new-energy vehicle subsidies. länk (In Chinese)
[2] Xinhua. 2016-01-23. China tighten checks on subsidies for new-energy vehicles. länk (In English)
[3]Ministry of Industry and Information Technology. 2015-04-22. Announcements: 2016-2020 New-energy Vehicles Promotion Policy. länk (In Chinese)
[4] ShanghaiDaily.com. 2016-01-27. Green jaded: plug-in auto industry suffers a black eye.länk (In English)
[5] 2016-02-02. Investigation of from Ministry of Finance: spread to 90 vehicle manufacturers.  länk  (In Chinese)
[6] The Central People’s Government. 2016-01-20. 13th Five-Year Plan: Encouragement policy for charging infrastructure of new-energy vehicles. länk (In Chinese)
[7] Economic Observer Net. 2016-01-22. Reflections on new-energy vehicles. länk (In Chinese)
[8] Xinhua. 2016-01-21. Fraud in new-energy vehicles – joint-investigation initiated by the four ministries. länk
[9] Economic Observer Net. 2016-01-24. Recognizing the Five Development Maladies, Ministry of Industry and Information Technology aims at improving new vehicle policy.länk (In Chinese)