Kunskaper om laddbilar i Sverige samt de första elbilsköparnas åsikter

Creative commons license

Nissan LEAF vann den svenska tävlingen Miljöbästa Bil 2016 i två tävlingsklasser: Bästa valet för privatbilisten med normal ekonomi, och Bästa valet för företaget. Vinnarna blir utnämnda av en expertjury [1].
Men folkets val blev Tesla Model S  i en öppen omröstning i regi av Auto Motor & Sport [1].
Det finns fler som gillar Tesla. Nyhetshemsidorna CleanTechnica, EV Obsession, och GAS2 har frågat sina läsare vad de tycker om laddbilar. Idag får ni en sammanfattning av deras svar. De är förtjusta i Tesla Motors som företag och ser fram emot Model 3.
Men först en sammanfattning av en rapport som frågat om svenskarnas inställning och kunnande om laddfordon.
[1] Gröna Bilister: Nissan Leaf är Miljöbästa bil 2016. länk

Undersökning av kunskaper om och inställning till laddfordon

skrivet av Magnus Karlström
Energimyndigheten har beställt och sammanfattat en enkätundersökning för att studera inställningen till och kunskaper om laddfordon, det vill säga batterielbilar och laddhybrider. De har frågat ett represantivt urval av svenskar som är myndiga.
Resultatet är intressant.
–  Knappt 15 procent anser att de har goda kunskaper om laddfordon.
– De som har hög kunskap om laddfordon utmärker sig att de inte upplever laddinfrastruktur som ett hinder.
– Inställningen till laddfordon är positiv oavsett kunskapsnivå.
– En av sju tillfrågade har kört ett laddfordon.
– Av de som har stor kunskapsnivå har 35% kört ett laddfordon.
– 1 av 4 som kört ett laddfordon har haft tillgång till laddfordon i tjänsten.
Metod och dataurval
Datainsamlingen utfördes genom telefonintervjuer under perioden februari-mars, 2015. För undersökningen har ett ersättningsurval tillämpats och totalt har 2 000 intervjuer genomförts.
Det urval som använts är slumpmässigt hämtat ur UC:s telefonabonnentregister i fyra olika åldersstratum (18-29 år, 30-45 år, 46-64 år samt 65-84 år).
Totalresultatet är viktat för att vara representativt för samtliga privatpersoner med B-körkort i åldern 18-84 år.
[2] Mer kunskap behövs för att fler ska köpa elbil. Energimyndigheten. 2015. länk 

What Electric Car Early Adopters & First Followers Want

skrivet av Magnus Karlström
Aktörerna bakom nyhetshemsidorna CleanTechnicaEV Obsession, and GAS2 har utfört fyra webenkäter via sina hemsidor. De har frågat laddbilsägare samt en grupp som funderar på att köpa laddbilar vad de anser om ett antal elbilsfrågor.
Det är givetvis inget representativt urval när de som svarat frivilligt valt om vill svara på en webenkät [12]. Det är huvudsakligen (76%) amerikaner som svarat på enkäterna samt det är ungefär 2000 som svarat.
De har sorterat svaren på två grupper. Den första gruppen är de som redan äger en laddbil och den andra gruppen är en grupp som funderar på att skaffa en laddbil.
Det går att ladda hem rapporten här om ni fyller i ett formulär.
Vilka är de första elbilsköparna [11]
93,5% av laddfordonsförarna var män.
90,5% av de potentiella köparna var män.
58% av laddfordonsförarna hade en hushållsinkomst som var mer än 100 000 USD (850 000 SEK) per år.
27% av laddfordonsförarna bor i en stad med mer än 1 miljon invånare, men ännu fler (29%) bor i städer med mindre än 50000 invånare.
20,6% av laddfordonsägarna har endast en bil i hushållet. 45,8% har två bilar och 33,6% har mer än tre bilar.
I mötet med bilhandlare hade 76 % en bra erfarenhet när de köpte laddfordonet. Endast 7% hade en dålig erfarenhet.
Vilka laddbilar vill de helst köpa i framtiden [10]
Både de befintliga ägarna och de potentiella köparna fick svara på vilken laddbil de funderar att köpa nästa gång och vilken bil de mest ser fram emot. Tesla är totalt dominerande och framförallt Model 3.
Svaren om Model 3
– 39% av befintliga elbilsägare kommer köpa en Model 3 nästa gång:
– 55% av de potentiella köparna kommer köpa en Model 3.
Model X och Model S kommer på andra och tredje plats.
Vilka egenskaper gillar laddbilsköparna mest [9]
De som har en laddbil svarade:
Mindre luftföroreningar och klimatgaser 18%
Inte stödja oljeindustrin 16.6%
Bra moment och snabb acceleration 11.9%
Enkelt att ladda hemma  10.6%
Kan köra på solen 10%
Sparar pengar  9,1%
Gruppen som funderar på att köpa en laddbil har liknande svar, men de lyfter mer upp att enkelt underhåll är en viktig fördel med laddbilar.
Hur mycket elräckvidd vill de ha
De som funderar på att köpa en laddbil fick svara på vilka den minsta elräckvidden som är acceptabel för dem.
5% tyckte det räckte med 113 km
9% tyckte det räcktemmed 161 km
12,8% tyckte det räckte med 209 km
11,6% tyckte det räckte med 257 km
15,9% tyckte det räckte med 306 km
20,3 tyckte det räckte med 354 km
14 % tyckte det räckte med 402 km
10,7% tyckte det räckte med 451+ km
För de som redan har en batterielbil var svaren liknande.
När den lite mer seriösa frågan blev frågan när elräckvidden kom med ett ökat pris var det många som inte hittade en önskad kombination av pris och elräckvidd.
För laddhybrider var det många som vill ha 80 km eller mer elräckvidd.
Egenskaper [7]
De som inte äger en laddbil vill mest ha följande egenskaper/tjänster med sin laddbil:
– Tillgång till Teslas Supercharger snabbladdarnät (eller liknande liknande tjänst)  (54.1%)
– 5 sätten (28.4%)
– Fyrhjulsdrift  (27%)
De flesta vill också köpa laddbilar i mellanklasserna.
Laddningsegenskaper 
40% av de potentiella laddbilsägare skulle bli mycket mer intresserade av att köpa en laddbil om de för en engångskostnad på 2000 USD fick tillgång till ett snabbladdarnät som Teslas superchargernät.
29% anser att det är absolut är en nödvändighet att deras batterielbil är möjlig att snabbladda.
32% anser att 6,6 KW ombordladdare är ett krav ytterligare 24% anser att det är mycket viktigt.
85% kan ladda hemma av de befintliga laddbilsägarna.
Egna kommentarer
Intressant med den total dominansen för Model 3.
Många som gillar Teslas supercharger model.
Det finns mycket tveksamheter med att använda webenkäter, men något säger en rapport av det här slaget.
De som svarat i webenkäten är nog nära de 15% i Energimyndighetens enkät. Det finns 85% av andra.
Referenser
[3] What Electric Car Early Adopters & First Followers Want. Summary. EV obsession. 2 feb. länk
[4] EV Revolution!. EV obsession 1 feb. länk
[5] Electric Car Charging Habits & Values — Tesla Superchargers Big Trump Card. 31 jan. länk
[6] Electric Car Battery Requirements, & Range–Price Tradeoff Preferences. 30 jan. länk
[7] Electric Car Features & Electric Car Classes Buyers Most Want. 29 jan. länk
[8] EV Incentives EV Enthusiasts Think Are Most Enticing. 28 jan. länk
[9] Electric Car Benefits Most Loved By Buyers. 27 jan. länk
[10] Top Electric Car Models & Top Electric Car Companies. 26 jan. länk
[11] Who Are EV Early Adopters? 25 jan. länk
[12] Our Electric Car Study — Methodology & Limitations. 24 jan. länk
[13] EV Obsession Report: “Electric Cars: What Early Adopters & First Followers Want. jan. länk